Røde partier i harme: Det er hul i hovedet med vildsvinehegn

Dansk Folkeparti har i sagen ikke lagt skjul på, at de ønsker et meget større hegn, som kan værne “danskhed” mod udefra kommende trusler.

Og håber vildsvinehegnet blot er første skridt.

.

Mandag formiddag blev regeringens forslag om at etablere et 70 kilometer langt vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse vedtaget. Og det falder ikke i god jord hos flere røde partier samt naturorganisationer.

Flertallet for beslutningen var stort i Folketinget, hvor 77 medlemmer stemte for, mens 21 stemte imod.

Enhedslisten var et af partierne, der stemte imod, og Natur- og Miljøordfører for partiet Øjvind Vilsholm er dybt utilfreds med forslagets vedtagelse.

“Det er frygteligt, at vi bruger en masse penge på noget, der kommer til at have en decideret skadelig effekt på naturen”, siger Øjvind Vilsholm om projektet, der er anslået til at løbe op i omkring 80 millioner kroner.

“Det spærrer for andre dyrearters passage til Danmark, og så gøres det på baggrund af vildsvin, som langt fra er den største trussel for smitten”, lyder det fra Natur- og Miljøordføreren, der tilføjer, at han vurderer jagt i udlandet til at være en af de mest oversete trusler.

“Jeg har stillet spørgsmål ved, hvilken risiko det udgør, når jægere tager på vildsvinejagt i eksempelvis Polen og så bringer et skudt dyr med hjem. Jeg har kun fået at vide, at det er en trussel, man tager seriøst og holder øje med. Men man gør ikke noget aktivt fra Fødevarestyrelsens side”.

.

.

Muligt det bliver underkendt af EU

Partiet Alternativet er også kritiske over for vildsvinehegnet, og miljøordfører Christian Poll kalder vildsvinehegnet for en af de mest fjollede beslutninger, han har set blive stemt igennem.

Han tror til gengæld på en underkendelse fra EU.

“Jeg tror, at man fra EU’s side går ind og underkender beslutningen, fordi den vil hæmme naturen og de dyr, der færdes i området. Jeg håber bare, at underkendelsen kommer, inden at vi begynder at bruge pengene til projektet, så vi kan bruge dem på noget gavnligt i stedet for”, lyder meldingen fra Christian Poll.

Verdensnaturfonden, WWF, og Danmarks Naturfredningsforening, DN, har også fulgt sagen tæt, og præsidenten for DN, Maria Reumert Gjerding, mener, at beslutningen er et eksempel på symbolpolitik i forhold til udlandet.

“Jeg tror, man forsøger at sende et signal til eksportmarkederne om, at vi har styr på det. Det er drønhamrende ærgerligt, at man vil bruge så mange penge på fejlagtigt at betrygge forretningsinteresser i stedet for at gøre noget godt for naturen”, siger den tidligere miljøordfører for Enhedslisten Maria Reumert Gjerding.

Hun mener desuden, at benarbejdet burde have været bedre udført fra politikernes side.

“Jeg kan kun sige, at dokumentationen for, at der ingen effekt vil være i forhold til smittefare, virker ret solid. Hvis man har sat sig ind i tingene, burde man være klar over, at det er en virkningsløs beslutning, man træffer”, udtaler hun.

.

.

Tilfreds regering

Forslaget om at sætte vildsvinehegnet op ved grænsen er fremlagt af regeringen, hvor Dansk Folkeparti og det nyborgerlige Socialdemokratiet har tilsluttet sig.

Miljø- og fødevareordfører for Venstre, Erling Bonnesen, ser vedtagelsen som en succes og et vigtigt skridt i retningen af at sikre Danmark mod svinepest.

“Vi er meget tilfredse med, at beslutningen nu er blevet vedtaget og endda med et stort flertal i Folketinget”, siger Erling Bonnesen.

Han påpeger vigtigheden af, at beslutningen er blevet vedtaget allerede nu på grund af alvoren omkring smittefaren.

“I Venstre tager vi stort ansvar, for den situation vi står i. Vi handler prompte og i tide for at sikre landet mod svinepest. Det er både i naturen og i erhvervets interesser”, postulerer Erling Bonnesen.

Han afviser argumenterne om, at vildsvinehegnet ikke kommer til at have den ønskede effekt og holde vildsvin ude af landet.

“Selvfølgelig kommer det til at have en effekt. Vi får et 70 kilometer langt hegn, der graves en halv meter ned i jorden og står halvanden meter over. Vi forcerer også vandkanten, hvor vildsvinene ellers kunne svømme over”, forklarer Erling Bonnesen.

Han ærgrer sig til gengæld over den modvillighed for forslaget, der kommer fra oppositionens side, men han tror ikke, at det kommer til at have en effekt på projekts videre udvikling.

“Det undrer mig, at man melder sig helt ud fra Enhedslisten og Alternativets side. Jeg tror heller ikke på, at man i EU vil underkende vedtagelsen. Der er andre lande i EU med samme holdning som os, der også ønsker at handle, så jeg regner bestemt ikke med, at det bliver bremset derfra”, udtaler Erling Bonnesen og understreger, at forslaget er fremstillet ud fra retningslinjer om at værne om naturen.

“Beslutning er helt i linje med Venstres såkaldte grønne linje. Vi ønsker at beskytte naturen så meget som muligt. Argumentet, om at man med hegnet skader eller hindrer biodiversiteten, er fuldkommen teoretisk”.

Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Vildsvinehegn vedtaget – Venstres fødevareminister lover, men tilliden til ham er lille

.