Regeringen vil forventeligt gøre det lettere at skyde ulven

Ulven er ikke en trussel mod landbruget, der selv er en trussel mod naturen.

.

Miljøministeren åbner for, at ulve der gentagne gange kommer tæt på mennesker, kan skydes. Det samme gælder ulve, der forcerer sikrede hegn, og angriber får og kalve.

Efter måneders intens debat om ulvens tilstedeværelse i Danmark er regeringen nu klar med sit svar.

Grænsen for, hvornår den ellers fredede ulv udgør et så stort problem, at den kan skydes, skal rykkes.

Hvis en ulv gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse, eller hvis den gentagne gange forcerer et »ellers velholdt hegn« for at dræbe husdyr, skal den kunne skydes.

.

Ulve angriber ikke mennesker…!

.

Tilladelsen til at skyde vil kræve konkret dokumentation fra borgere eller landmænd og en endelig godkendelse fra myndighederne. Men der er tale om en »skærpelse« af reglerne, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Vi skal have en tydeligere definition af, hvornår en ulv optræder problematisk og unaturligt, og hvornår vi så kan regulere den – altså skyde den,« siger ministeren, der torsdag vil præsentere tiltagene på et debatmøde i Ulfborg i Vestjylland.

Miljøstyrelsen oplyser, at myndighederne i 2018 er rykket ud til 64 anmeldelser om ulveangreb på husdyr. I 20 tilfælde lød konklusionen, at der var tale om et ulveangreb. Dermed nærmer antallet af angreb sig niveauet for hele 2017, hvor i alt 24 ulveangreb fandt sted.

Der er ingen eksempler på, at en dansk borger er blevet angrebet af en ulv.

.

Nysgerrige ulve angriber heller ikke mennesker.

.

Men sagen har vakt røre. Både hos fåreavlere og almindelige borgere, der føler sig utrygge ved ulvens tilstedeværelse.

»Vi går helt til grænsen, så de mennesker, der har den her helt legitime bekymring, også har en mulighed for at gøre noget ved den, når det er nødvendigt,« siger Jakob Ellemann-Jensen, der henviser til, at ulven i udgangspunkt er fredet under EU’s habitatdirektiv.

To gule kort – og så må der skydes

Jakob Ellemann-Jensen forklarer, at han vil ændre reglerne for regulering af såkaldte »problemulve« på to områder.

Den første ændring gælder det, ministeren kalder »nysgerrige problemulve«. Det er ulve, der mister deres naturlige »skyhed« over for mennesker og mindst to gange kommer inden for 50 meters afstand af f.eks. beboelse, legepladser eller institutioner.

.

Det vil forudsigeligt koste de unge ulve livet, der af natur er nysgerrige…!

.

Ulve angriber ikke mennesker…!

.

Det andet område gælder ulve, der forcerer »velholdte« hegn og angriber husdyr som får og kalve.

I begge tilfælde skal borgere eller husdyravlere kunne dokumentere, at der er tale om den samme ulv. Det kan ske ved dna-spor eller fotodokumentation, siger Jakob Ellemann-Jensen.

»Der gælder de samme regler som ved almindelig bevisførelse. Du er nødt til at kunne dokumentere på den eller anden vis, at der er tale om den samme ulv,« siger han.

Landbruget: For tung en proces

Landbrug & Fødevarer mener, at ministerens forslag går i »den rigtige retning«.

Viceformand Lars Hvidtfeldt mener dog, at kravet til dokumentation, før en ulv kan skydes, er alt for stort.

»Det er en meget tung proces, som ministeren her foreslår. Hvis man både skal sætte hegn op, tåle to angreb og dokumentere, at det er den samme ulv, så tror jeg, at mange husdyrholdere vil give op,« siger han.

.

Nysgerrige ulve angriber heller ikke bange mennesker.

Hverken enkeltvis eller i flok.

.

Og skulle en fåreavler få tilladelse til at skyde en ulv, så kan Lars Hvidtfeldt ikke gennemskue, hvordan han skal vide, at det er den samme ulv, som de to første gange.

»Det er meget problematisk. De her ulve går jo ikke rundt med gule eller blå halsbånd på. Så selv når en ulv har været på besøg to gange, og du har fået tilladelse til at skyde den, hvordan skal du så vide, om det er den samme ulv? Det vil man først vide, når den er død,« siger han.

Danmarks Naturfredningsforening oplyser, at foreningen som udgangspunkt ser positivt på ministerens forslag, men foreningen vil afvente detaljerne, inden den fælder endelig dom.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Venstre har kun Landbrugs- og Erhvervsministre

Venstres velkendte taktik: Gentages en løgn tit nok, vil flere og flere tro det er sandheden

.