Reaktionerne på ulvedom er flere, de fleste slemt overrasket over den ubetydelige straffe

Kø foran Retten fra tidlig morgen, hvor 66-årig skal forklarer, hvorfor han gjorde det.

.

Fredag, den 28. september 2018 kørte retsmødet for den længe ventede sag om nedskydningen af en ulv tidligere på året.

Der kommer mange kommentarer i kølvandet på dommen, der blev givet i retssagen om den nedskudte ulv, der kørte i Herning 28. september. Nogle kommenterer direkte på byrettens dom, hvor andre afventer de 14 dages ankeret.

.

Anklager Ulrik Panduro, Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, kræver en 66-årig vestjysk mand idømt mindst tre måneders ubetinget fængsel for at have skudt og dræbt en ulv.

.

Når sagen ankes, er der forhold, som allerede ligger fast:

“Jeg er godt tilfreds med dommens resultat. Jeg har hæftet mig ved, at tiltalte er blevet fundet skyldig i fuldt omfang. Så tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af Jagtloven, og fundet skyldig i Artsfredningsbekendtgørelsen, og efter de skærpende omstændigheder, og efter de grove forseelser, Ja!”

Specialanklager, Midt- og Vestjyllands Politi, Ulrik Panduro udtaler:

.

Samme dag faldt dommen på 40 dages betinget fængsel.

Herefter har begge sagens parter 14 dage til at betænke, hvorefter dommen kan ankes, for at få den prøvet ved landsretten.

Det har delt vandene i sagen, hvor nogle aktører vil afvente den endelige afgørelse, inden de tager stilling til dommen, og andre har en klar holdning til den dom der faldt i byretten.

.

Foreningen Ulvetid har valgt at fremsætte en række kritikpunkter for fredagens dom.

Foreningen Ulvetid er målsat stor saglighed i kampen for ulven.

”Dommen lader et mudret billede tilbage. Der er mange forhold, vi i Foreningen Ulvetid sætter spørgsmålstegn ved. En mere klar dom tættere på lovens maksimumstraf ville her have været oplagt. For os at se var der så mange skærpende omstændigheder i denne sag, at vi er uforstående overfor dommen”, lyder det fra Foreningen Ulvetids pressetalsmand, Jens Lykkebo.

Det er useriøst at tage alder i betragtning

Et af de forhold Foreningen Ulvetid i sær er utilfredse med, er det hensyn, der ifølge Jens Lykkebo er blevet taget til den dømtes alder på 66 år i den givne dom.

”Det er helt useriøst at hans alder har indflydelse i vurderingen. Hvis man er rask nok til at løfte en riffel, køre ud og skyde en ulv med den, så er man også rask nok til at tage pungen op af baglommen og betale en passende bøde”, lyder det fra Jens Lykkebo.

Danmarks Naturfredningsforening tilslutter sig utilfredsheden med dommen i sagen.

Seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning Bo Håkansson lægger især vægt på de konsekvenser, dommen kan få i fremtiden.

”Det er en principiel dom, der har generelle og vidtrækkende konsekvenser.

Vi håber at anklagemyndigheden vil anke den og prøve den, for som det ser ud nu, sender vi et signal om, at man kan slippe billigt for at skyde en ulv i Danmark”, siger Bo Håkansson.

.

Vi kæmper aktivt for ulven

.

Andre afventer om dommen ankes

Journalist Erik Poulsen (V)

Andre vil afvente sagens videre udvikling og kommer kun med mere generelle budskaber i ventetiden.

”Jeg har ingen kommentar til selve dommen, før der ligger en endelig afgørelse. Det undrer mig, at for eksempel DN kommenterer så konkret og vidtrækkende allerede”, fortæller Erik Poulsen, der er kendt for sin modstand mod ulven og kandidat til Europaparlamentsvalget.

Han ser til gengæld stor vigtighed i at få arbejdet med regler og love i forhold til ulve, så lignende hændelser kan forhindres i fremtiden.

”Sagen viser desværre, at enkeltpersoner ser sig nødsaget til selvregulering, fordi der mangler konkret politik på området. Det skal der gøres noget ved”, lyder det fra ham.

 

Jægerforbund er tilfreds med rettergang

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen

Danmarks jægerforbund er efter dommen kommet med en generel kommentar, men vil afvente sagens endelige afslutning før de kommenterer på konkrete forhold i dommen.

”Da dommen er af principiel karakter, vil Danmarks Jægerforbunds bestyrelse forholde sig til domsudskriften på førstkommende hovedbestyrelsesmøde i oktober”, fortæller pressechef i Danmarks Jægerforbund, Torsten Lind Søndergaard.

Formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, giver en bred kommentar på sagens gang indtil videre.

”Dommen sender et signal om, at faunaforbrydelser ikke tolereres i vores samfund, og det er jeg som formand for Jægerforbundets jægere tilfreds med. Ulvens tilbagekomst til den danske natur har sat sindene i kog hos mange, og meningerne er spredte. Det kan ikke være anderledes. Men uenigheder i det her land håndteres inden for lovens rammer, og det gælder også i sagen om ulvens tilbagekomst”, siger han i en pressemeddelelse.

 

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: jaegerforbundet.dk

.

Med lov skal land bygges…?

Retssagen mod ulvedræberen blev nærmest en frifindelse…!

.