Radikal klimaudspil på vildveje: Vil stoppe al dyrkning på hver tredje mark..!?!?

Mens brandfolkene kæmper med brandene, hælder befolkningen med deres forbrug benzin på bålet.

.

Samfund har længe bevæget sig i den forkerte retning, og må nu gå den tunge gang tilbage mod udgangspunktet.

Og nok så væsentligt:  Vi har ikke noget valg!

.

Det har været særdeles tankevækkende for mange at se konsekvenserne af 2018 tørken på skovene.

Klimatologerne har længe advaret om meget alvorlige konsekvenser, og som alle i dag kan se, så er konsekvenserne nu så tydelige, at ingen normaltbegavet er det mindste i tvivl.

Men virkeligheder er også, at politikerne konsekvent har set bort fra de længe varslede trusler, og har gjort så lidt som muligt, uagtet de har stået frem, som tog de klimaændringerne særdeles alvorlig.

Og det gælder samtlige partier!

Herunder også de radikale, der nu vil at Danmark 2050 skal have færre marker og mere natur, ifølge De Radikale udmelding op til valget.

Klimaforskerne har sagt det længe…. Forvent klimaet går amok!

Politiske skrivbordsteorier:

Om godt 30 år skal der ikke længere dyrkes afgrøder på en tredjedel af alle nuværende danske marker. Nogle af markerne skal i stedet have græssende dyr, andre skal opkøbes af staten og omdannes til skov og vild natur.

Sådan lyder et af i alt 132 forslag i De Radikales valgplan, “Tør vi, kan vi – FREMAD”, som partiet præsenterer i forbindelse med sit landsmøde i weekenden.

Morten Østergaard (R)

De resterende to tredjedele af markerne skal udvikles til senest i 2050 at være et “giftfrit, klimavenligt og cirkulært landbrug”, fortæller den radikale leder, Morten Østergaard:

– Det er en bunden opgave at reducere landbrugets udledning af CO2. Vores bud er, at vi tager den tredjedel af det nuværende landbrugsareal, som ligger på de mest sårbare og udpinte jorde, ud af dyrkningen. Så kan vi bruge vores kræfter på at sørge for, at de sidste to tredjedele bliver giftfrie og nedbringer CO2-udledningen, siger han.

For den tredjedel af markerne, der ikke længere skal dyrkes, opstiller De Radikale to muligheder: Nogle marker skal staten købe af landmanden for at omdanne dem til vild natur. Andre marker skal landmanden sætte græssende dyr på. Hvordan det konkret skal foregå, har partiet endnu ingen plan for.

Earth Overshoot Day: Danmark ligger helt i top som miljø-terrorister…!

Hvordan vil I overtale den enkelte landmand til at stoppe med at så korn på sin mark og i stedet have køer græssende på den?

– Det vil vi gøre ved at lave en samlet plan med landbruget – og ved at omlægge landbrugsstøtten, så vi sikrer os, at de økonomiske mekanismer, der gør, at nogle jorde alene dyrkes, fordi der er landbrugsstøtte, laves om, siger Morten Østergaard.

De Radikale har endnu ikke lagt sig fast på, hvor mange marker staten skal købe, hvor mange skattekroner der skal sættes af til det – eller hvor pengene skal komme fra. Men Morten Østergaard erkender, at det ikke bliver billigt:

– Det koster selvfølgelig nogle penge, og der siger vi, at den landbrugsstøtte, som vi i dag bruger på at understøtte produktionen nogle steder, hvor det ikke kan lade sig gøre, den er bedre brugt på at nedbringe vores CO2-udledning.

.

Klima Kampen

Fakta:

Verden når ‘point of no return’ inden to årtier.

“I vores undersøgelse viser vi, at der er korte frister for at lave en klimaindsats,” siger Henk Dijkstra, professor ved Utrecht University i Holland og en af undersøgelsens forfattere.

“Vi konkluderer, at der er meget lidt tid er tilbage, før Paris mål [at begrænse den globale opvarmning til 1,5°c eller 2°c] bliver umulige selv med drastiske CO2 reduktionsstrategier.”

Sådan beskriver forskere fra blandt andet Oxford University den globale klimasituation i en ny rapport.

Hvis ikke vi handler beslutsomt inden 2035, når vi ikke målet for Paris-aftalen – vil det være usandsynlig at holde temperaturstigningen under to grader i år 2100 – lyder budskabet fra forskerne.

– Endnu engang får vi understreget, hvor vigtigt det, at vi reagerer nu. Fordelen ved denne rapport er, at der er en konkret handleplan til politikerne, siger Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer, glaciolog og direktør ved Nansencenteret i Bergen.

Klimatologerne: – Vi er nu konkret i livsfare…!

.

Det sidste kapitel: Det koster en regnskov, at skulle brødføde verdens overbefolkning

.

Professor: Landbruget skal brødføde overbefolkningen af verden

Det lyder utroligt dyrt og ikke nødvendigvis særligt effektivt, vurderer Jørgen Eivind Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han tøver ikke med at kalde det radikale forslag “en smule populistisk”:

Danmark tilhører nemlig verdenseliten i effektivt landbrug – hvilket vil sige, at vi får meget ud af vores marker med få ressourcer.

– Verden har brug for at producere fødevarer til alle de mennesker, vi er. De fødevarer, vi ikke producerer i Danmark, skal produceres et andet sted i verden. Og hvis den flytter et sted hen, hvor man er mindre effektiv end i Danmark, kan det sagtens resultere i en øget klimabelastning globalt set, siger Jørgen Eivind Olesen.

 

Socialdemokratiet lover guld og grønne skove op til valget

Borgerlig Valgflæsk: Danmark får dobbelt så meget “vild skov”

Det vil dog give mening at omlægge en mindre del af landbruget til vild natur, betoner professoren:

– Der er helt klart brug for mere skov på verdensplan til at suge noget af al den CO2 op, som vi vælter ud i atmosfæren. Men det er ikke givet, at det skal være i Danmark, den skov skal være, siger han.

– Vi har helt klart nogle udfordringer med at beskytte vores vandløb mod kvælstof og fosfor-udledninger. Og der kan udtagning af marker godt være en løsning. Men det giver kun mening for fire-fem procent af markerne, siger Jørgen Eivind Olesen.

Han sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om det er den bedste brug af skattekronerne at købe markerne fra landmændene.

– Jeg går ud fra, at landmændene vil tage sig betalt for det her. Det er mange, mange penge. Vi snakker milliarder, siger Jørgen Eivind Olesen.

.

Klima Kampen

Boblende gas, sort jord og varmt vand: Her er tre af klimaets dominoeffekter

.

Staten kan ekspropriere jorden med henvisning til landet befinder sig i en klimamæssig-undtagelsestilstand

.

Radikale ønsker også at støtte overbefolkningen af verden.

Morten Østergaard anerkender professorens argument om, at dansk landbrug er et af verdens mest effektive.

Men det rokker ikke ved hans holdning.

Fremtidens landbrug skal tilbage til en langt mere lavteknologisk driftsform.

– Vi vil lige præcis tage udgangspunkt i det, der fungerer godt: Der, hvor man kan dyrke jorden højintensivt, der skal man gøre det og bruge den nyeste teknologi, nedbringe brugen af pesticider og producere gode, sunde og rene fødevarer, siger han.

Hvad må det koste at udtage en tredjedel af markerne fra dyrkning?

– Det er en bunden opgave at få nedbragt landbrugets CO2-udledning. Vi synes, det giver mening at hjælpe de landmænd, der har jord, som kræver rigtig meget for at blive dyrket – og som måske også har gæld, så de ville være bedre stillet, hvis staten købte jord af dem, siger Morten Østergaard.

Men der skal jo opføres rigtig meget skov for at opveje CO2-udledning fra landbruget?

– Det er klart, at det her er en kæmpe omstilling af dansk landbrug. Men det bliver ikke lettere af at vente. Vi skal have nedbragt landbrugets CO2-udledning.

Regeringen vil i dette efterår fremlægge et klimaudspil, der blandt andet også vil fokusere på landbrugets andel i klimaspørgsmålet.

Kilde: dr.dk

.

Lars Løkke Rasmussen (V) Klimatopmødet COP 15 december 2009 i København

Klimatopmøde om menneskets overlevelse til København næste år

.