Protest mod vild natur på Mols er betegnende for begrebet: “Arts-egoismen”

Naturen bekriges i stor stil….!

.

Danmark er det land i verden efter Bangladesh, der har mindst natur. Og ser man på Europa, så udgør den egentlige natur blot 4% af det samlede areal.

Mennesket, hvis antal accelererende blot stiger og stiger mod 11. mia., er globalt i stor stil ved at udrydde verdens biodiversitet. Der er ikke det område i verden, hvor man ikke finder affald i form af plastik, tungmetaller, kemikalier og lignende.

Arts-egoismen er i den grad udbredt globalt og lokalt, som sagen på Mols viser.

.

.

Under parolen ‘Det er også vores natur – giv os Mols tilbage’, er cirka 500 borgere, der bor i og omkring Nationalpark Mols Bjerge på Djursland i oprør over, at man gør naturområdet bare lidt mere naturlig. De er gået til borgmesteren for at blive hørt og inddraget i arbejdet omkring den vilde natur på Mols og Helgenæs.

De vil bede om et møde med politikerne, forskningsfaciliteten Molslaboratoriet, Naturstyrelsen, Nationalpark Mols og Danmarks Naturfredningsforening med et klart mål, fortæller initiativtageren til underskriftsindsamlingen, Karin Rasmussen.

– Alle skal være bekendte med, hvad der skal foregå i området, siger hun.

Området huser unik natur med en større naturgenopretningsplan for området, hvor blandt andet kvæg og vildheste er sat ind for mere optimalt at vekselvirke med områdets øvrige arts-diversitet i form af vilde planter og blomster, insekter, fugle med videre.

Men Karin Rasmussen og de øvrige underskriftsskrivere føler sig overset, når der bliver truffet beslutninger.

– Så vi håber på, at de vil samarbejde med os, så vi kan få medindflydelse på den natur, vi er omgivet af, lyder det fra Karin Poulsen.

.

Mennesket kommer i den grad til at vige for naturen i fremtiden, om mennesket ønsker deres børn et liv efter dem selv.

.

De 500 borgere møder eksempelvis hegn og kvæg på offentlige stier, hvor de ikke ønsker det, og det er blandt andet beslutninger om det, de gerne vil inddrages i.

– Vi er nok i bund og grund bange for, at området bliver lukket af for befolkningen, siger hun.

De mange besøgende og de 11 naturplejende vilde heste på Hindø i Stadil Fjord færdes i harmoni med hinanden.

Store dele af området er hegnet ind med store indhegninger, som huser får, kvæg og vildheste. Det er muligt for besøgende at vandre på stierne inden for indhegningerne ved at gå igennem låger i hegnet eller hen over dyreriste.

I et brev til borgmesteren i Syddjurs Kommune opfordrer hun og de øvrige utilfredse borgere borgmesteren til at arrangere et møde mellem borgerne og aktørerne på området.

Det er borgmester Ole Bollesen (S) åben over for, siger han, som repræsentant for den såkaldte “Grønne Regering”, der som målsætning har at blive et forbillede for andre lande..

– Som kommune vil vi gerne formidle, at alle skal kunne bevæge sig rundt i Mols Bjerge og nyde naturen. Vi har et møde med nationalparken senere, og dér vil jeg opfordre til, at man også tager det aspekt med, siger han.

Og på Molslaboratoriet, som arbejder for mere vild natur, er der også opbakning til at mødes. Det siger lederen af laboratoriet, Anni Kjeldsen.

– Det, at man ser hinanden og mødes og får klarlagt, hvad det er for interesser, man har, tænker jeg kan give en god dialog. Det nytter ikke noget, at man er så uenige om, hvad der skal være her, lyder det.

.

Alt tyder på mennesket er så for sent ude, at det har skadet naturen og klimaet så meget, at den 6. masseudryddelse bliver en realitet.

.

Protest mod, der tages større hensyn til dyr end mennesker

Der har også tidligere været utilfredshed blandt borgere på Mols, som har følt sig overrendt af turister, der i EU udgør ikke mindre end 10% af landenes BNP.

Senest under nedlukningen af turismen i starten af coronakrisen, hvor folk valfartede til nationalparken for at nyde naturen.

Der er også borgere, som synes, naturprojekterne har taget overhånd og gjort området besværligt for borgerne at færdes i.

Sidste sommer forsøgte en anden arbejdsgruppe bestående af borgere fra området at råbe blandt andet Naturstyrelsen op. De mente, at nationalparken er indrettet efter dyrenes præmisser, som gør den mindre tilgængelig for mennesker, og at parken mest er henvendt til turister frem for de lokale borgere.

Det ærgrer Anni Kjeldsen fra Molslaboratoriet, som påpeger, at borgerne i området har haft chancen for at råbe op.

– Vi overholder al lovgivning og laver ikke noget, vi ikke har fået lov til i forvejen, og ved mange af de tilladelser og dispensationer, man har givet, er der også en høringsfrist på fire uger, siger hun.

– Og der har altså ikke været nogen kritiske røster inden for de uger; de er først kommet bagefter, og så er det svært at lave om, siger hun.

Kilde: dr.dk

.

Lea Wermelin: Kunsten er at få lidt til at lyde af rigtig meget..!

Mere reel vild natur… Eller blot flere nye turistattraktioner?