Professor Stephen Hawking: Politikerne er ved at skabe deres borger et uoverstigeligt problem…!

Stephen Hawking

Problemet er, at når folk indser, hvad der er sket, er det måske for sent.

.

Steffen Kretz, DR, fik lov at stille den verdenskendte professor Stephen Hawking nogle af livets store spørgsmål i forbindelse med den videnskabsmands besøg i Danmark tidligere på ugen.

Af de 9 spørgsmål var det femte så afgjort det vigtigste :

.

  1. Du har advaret om, at menneskeheden muligvis bliver årsag til sin egen udslettelse. Hvad ser du som den største trussel for vores eksistens?

 

Svar:

En af de største trusler mod menneskeheden er global opvarmning.

Den er skabt af os alle.

Vi vil have biler, rejser og en bedre levestandard.

Problemet er, at når folk indser, hvad der er sket, er det måske for sent.

Temperaturstigningerne vil udslette regnskovene og få havene til at afgive mere kuldioxid.

Det vil gøre den globale opvarmning værre, og udviklingen kan stikke af.

Vores planet vil måske ende som Venus, kogende varm og med svovlsyre-regn.

Vi bliver nødt til at gå længere end Kyoto-aftalen og sænke kuldioxid-udledningerne nu.

Vi har teknologien, vi mangler bare den politiske vilje.

Kilde: dr.dk/naturvidenskab


jorden

Mens forsker søger efter liv i rummet, dør livet på den blå planet

:

Professor Stephen Hawking bliver anset for at være et meget begavet menneske af den slags, der er meget sjældne.

Hans største bedrift i livet var at opdage, at der rent faktisk strålede lys ud fra de såkaldte “sorte huller” i rummet, hvis tiltrækningskraft i almindelighed blev anset for så stærk, at end ikke lyset kunne slippe ud. Dette vakte naturligvis stor begejstring hos de andre forskere, der på samme måde har brugte deres liv på at forstå de såkaldte “sorte huller”, der er mange af i rummet.

Andre forsker bruger deres liv på at udforske, om der er liv på andre planeter, end på den blå planet. Men den begrundelse, at vi måske så kan finde ud af, hvordan livet er opstået. Det sker sideløbende med at art, efter art, efter art uddør for altid

Stephen Hawking, med sit enestående intellekt, har med andre ord brugt sit liv på at udforske noget, som er ganske uden betydning for livet på den blå planet. Hvilket han ville have svaret bekræftende på, dersom man havde spurgt han om nytteværdien af sin forskning.

Men på spørgsmål 5… svarer han helt rigtig og vedkommende på spørgsmålet, om mennesket er ved at udrydde sig selv.

.

.

Lars Løkke Klimatopmødet KøbenhavnPolitikerne kan klare frisag ved at påpege, at de er valgt af et folke, der er mere interesseret i deres egen tryghed og forbrug, end de er interesseret i deres børn får et liv.

Det er jo så sandt, som det er sagt!

Men det rejser så blot spørgsmålet om rigtigheden af at have et demokrati, der tillader så kyniske mennesker at stemme politikere ind som værende ansvarlige for både dem og deres børn, når politikerne så ikke tager ansvar med henvisning til, at borgerne har andre prioriteter, end deres børns overlevelse?

Det er med andre ord helt påviseligt, at naturen, og dermed menneskets livsgrundlag, ikke kan beskyttes i et demokrati.

Professor Stephen Hawking: Problemet er, at når folk indser, hvad der er sket, er det måske for sent.

.

.

Tirsdag, den 30. august 2016 advarede det amerikanske rumagentur Nasa om, at de globale temperaturstigninger er ude af kontrol.

Allerede nu mener Gavin Schmidt, at det kan blive ekstremt svært at holde temperaturstigningerne på de 1,5 grader, der blev sat som mål ved den globale klimakonference i Paris sidste år.

Ifølge The Guardian vil den allerede udledte mængde drivhusgasser sandsynligvis få vandstanden til at stige med omkring en meter, mindske iskapperne og gøre store dele af Mellemøsten og Nordafrika ubeboelige.

– Det vil kræve signifikante og meget hurtige nedskæringer af udledningen af drivhusgasser eller større, koordinerede indgreb for at ændre klimaet.

– Det er meget usandsynligt, at det vil komme til at ske. Vi skærer for nuværende ikke engang nok i udledningen af drivhusgasser til at holde temperaturstigningen under to grader, siger forskeren til The Guardian.

Det er mindst 1000 år siden – om muligt meget, meget længere – at kloden har oplevet så hastigt stigende temperaturer, som det bliver set nu.

Oplysningen kommer fra det amerikanske rumagentur Nasa, hvis førende klimaforsker, Gavin Schmidt, i avisen The Guardian advarer mod, at det kan blive umuligt at nå de mål, der er sat.

– I de sidste 30 år er vi kommet ind i en exceptionel periode. Det er en udvikling, der ikke er set lignende i mindst 1000 år. Der findes ikke en periode, der har oplevet samme tendens, siger han.

Den første halvdel af 2016 har oplevet en temperatur, der er 1,38 grader over gennemsnittet for det 19. århundrede.

Det er mere end i 2015, der slog varmerekord. Et år, der også slog den tidligere rekord sat i 2014.

Ifølge The Guardian vil den allerede udledte mængde drivhusgasser sandsynligvis få vandstanden til at stige med omkring en meter, mindske iskapperne og gøre store dele af Mellemøsten og Nordafrika ubeboelige.

Nasa har udregnet, at de hastigste temperaturstigninger tidligere er sket efter istider, hvor stigningerne har ligget på fire til syv grader over 5000 år.

I det seneste århundrede er temperaturen steget 10 gange hurtigere.

– Der er ingen pause i klimaforandringer. Dette her er et kronisk problem for verdenssamfundet og vil være det i de næste 100 år, siger Gavin Schmidt.

Kilde: theguardian.com/environment

.

Flames whipped by strong winds burn though a hillside before destroying camper vans during the Blue Cut Fire in San Bernardino County, California

Klima-kaos: Skovbrande i USA har drevet 82.000 på flugt

.