“Problematisk, at EU lytter til “aktivist forskere”, mener svensk jagtforening

Høyre politiker, Laila Davidsen, vil udrydde ulven i Norge

.

Naturen er verdens arv…!

Blandt jægerne og højrepartierne i de skandinaviske lande hersker den en syg forståelse for ulven og de øvrige skandinaviske rovdyr, og deres betydning for naturen.

Naturen er om noget en verdens arv, som hver generation kun har tillåns af de generationer, der kommer efter os, og ikke alene et nationalt anliggende.

Hvorfor det er selvklart at EU-kommissionen må stramme vilkårene så meget desto mere, dersom dette ansvar ikke efterleves til helhedens bedste.

Og måske strammes så meget, at jagtmulighederne arealmæssigt begrænses til et minimum, og for jægerne, kun tilladt særligt egnede med stor naturforståelse.

Leif GW Persson – “Han har været hos mig flere gange og ville have mig til at skrive noget om ulven. “Han er virkelig ulve hader,” siger Leif GW Persson

Det er dobbeltmoralsk, når jægerne overfor befolkning promoverer sig selv som de, der har naturforståelse og er vigtige i naturbeskyttelsen.

Når deres adfærd viser det stik modsatte.

Sverige: Jagtforeninger eller forbryderorganisationer?

Således når Jægernes Union kritiserer Europa-Kommissionen, som den mener, lytter til de forslag, som “aktivistiske forskere” har fremlagt for beskyttelsen af rovdyrene.

Det er en velkendt Donald Trump manipulering, at mistænke videnskabens analyser som “fake news”.

“Der er forskere med en temmelig klar dagsorden,” postulerer Gunnar Glöersen konspiratorisk.

Jagttidsskriftet “Jaktjournalen” gør sig sine betragtninger om det forslag, som EU-kommissionens tjenestemænd har fremsat som gældende for medlemsstaterne.

Jægernes forening har slået alarm, og advarede om, at ulvejagten på de fredede ulv i Sverige er truet.

Sverige: Den ulovlige jagt på ulve stiger

MEP Christofer Fjellner, Moderaterne, har advaret om, at forslagene til nye retningslinjer i EU’s arts- og habitat-direktivet vil få betydning for ulvejagten i hele Sverige, herunder også i ren-området.

I fredags blev det meddelt, at den svenske regering misbilliger en række forslag fra EU. Gunnar Glöersen, jægerforbundets rovdyransvarlige, er tilfreds og mener, at regeringens reaktion for en stor del er i overensstemmelse med jægerforeningens opfattelse.

.

.

“God information fra regeringen”

Jeg bemærker, at regeringen foreslår at slette et af bilagene, som vi først og fremmest opfatter primært er rettet mod den svensk og finsk ulv-jagt. Det er et godt budskab fra regeringen, mener Gunnar Glöersen.

Men han er bekymret over, at kommissionens tjenestemænd fremlægger sådanne forslag. Og siger at de, der har fulgt ulve debatten nogle år, ved, at forslag som eksempelvis kollektiv afstraffelse af jægerne, hvis der opdages ulovlig jagt, er forslag som “aktivistiske ulveforskere” har lagt frem.

“Desværre har vi en række forskere, som angriber den svenske regering, og som har et godt øre i Europa-Kommissionen. De lytter til “aktivist forskerne” med en temmelig klar dagsorden i stedet for at se mere bredt på, hvad der er fakta om ulovlig jagt og den gunstig bevaringsstatus. Det er problematisk, at vi må give denne kritik til Kommissionen, siger Gunnar Glöersen.

.

.

Faren er ikke over endnu

Nu er faren for eksempelvis den svenske ulvejagt ikke forbi. I sidste ende afgør EU, hvad der skal være glædende i de reviderede retningslinjer for Arts-og habitatdirektivet.

Hr. Glöersen håber, at jægernes alarmer og regeringens svar gør, at andre medlemsstater har reageret, vil stoppe forslagene.

“Vi håber, at de andre medlemsstater vil reagere i overensstemmelse med det, den svenske regering har reageret på, så Kommissionen er tvunget til at bakke op,” siger Gunnar Glöersen.

Kilde: jaktjournalen.se

.

De skandinaviske rovdyr

Sveriges ulve-jagt kan stoppes af EU-afgørelse i denne uge

.