PR-stunt med “Bistriber” – er det landbruget kalder for “Vildtafgrøder”..!

.

Et samarbejde mellem Sagro og Danmarks Naturfredningsforening, der tydeligvis som “biindtægt” håber dette PR-stunt vil give foreningen flere medlemmer, har nu resulteret i, at striben med blomster i danske marker har nået 150 kilometers længde.

Under påskud af, at dette tiltage vil sikre mere mad til bierne er de to organisationer gået ind i et projekt, der skal sikre, at bier i Danmark har tilstrækkeligt med mad.

For manglende bestøvning vil gå ud over bestanden af frugt i frugttræer.

DR Syd skriver, at projektet, der i 2015 blev sat i værk i Herning, nu også omfatter Vejen, Billund og Ringkøbing-Skjern kommuner. Angiveligt skulle striben nu løbe 150 kilometer.

Men ifølge seniorforsker i Bioscience på Århus Universitet, Beate Strandberg, er tiltaget nødvendigt, fordi der er så meget landbrugsjord i Danmark, at bierne har svært ved at finde føde.

Dette sagt uden at nævne, at det ikke kun er bierne, men hele insekt-faunaen, der er ved at forsvinde.

.

.

– Med det landbrugsland vi har, er der rigtig mange afgrøder, som bierne ikke kan benytte og kun få områder, hvor der faktisk er fødegrundlag for bierne, siger Beate Strandberg til DR Syd og fortsætter:

– Værdien af tiltaget som det her er begrænset i forhold til den diversitet af bier, vi har. Derfor kunne man lidt frækt kalde de her fauna-bælter for charme-striber, fordi det løfter landmandens image mere, end det gavner bierne og naturen i det hele taget.

Rasmus Løbner, der er natur- og vildtvejleder hos Sagro, ser initiativet som en måde at ændre tendensen til at bier mangler mad.

– Landbruget vil vise, at de også er aktive naturforvaltere. De vil gøre en forskel for at ændre den her negative nedgang af mange arter, siger han.

Udover de førnævnte områder løber blomsterbæltet også igennem Holstebro og Ikast-Brande kommuner.

.

.

“Bistriber” hedder i landbruget “Vildtafgrøder”

Vildtpleje er en naturlig del af mange landmænds interesser. Når du etablerer vildtagre forbedrer du jagtvildtets muligheder væsentligt, uden at ødelægge vilkårene for det eksisterende land- og skovbrug.

DLF har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udviklet en række nye blandinger til vildtet. Blandingerne er afprøvet i praksis og sammensat, så der opnås en høj grad af sikkerhed for at etableringen lykkes.

Læs om de nye vildtblandinger i vores brochurer og læs nærmere om blandt andet etablering i dyrkningsvejledninger for de forskellige blandinger. Du kan finde brochurer, bestillingsoplysninger og mere om vildtafgrøder her.

Kilde: dlf.dk

.

.

Men det er et PR-stunt, der skal give folk det indtryk af, at landbruget i den grad tager ansvar for naturen.

.

Det samme landbrug, der er årsagen til insekterne forsvinder, hvorfor fuglene forsvinder og et helt økosystem er under nedbrydning.

Man kan i den grad undre sig over Danmarks Naturfredningsforening er hoppet med på dette PR-stunt for landbruget.

Naturmæssigt vil det for insekterne og fuglene være som en dråbe i havet.

Ovennævnte er alt sammen dispositioner truffet af Danmarks Naturfredningsforening før foreningen stærkt tiltrængt fik en ny og meget naturfagligt kvalificeret formand i skikkelse af Maria Reumert Gjerding.

Kilde: effektivtlandbrug.dk

.

Skal naturens arter overleve med lærkepletter, vibelavninger, insektstriber og veterantræer….?

.