Politisk pres for flere »solskinshistorier« i psykiatrien kræver samlebåndsløsninger

.

Når lille Espen Lunde viser tegn på alvorlige problemer med angst, eller midaldrende Pia ser sort på livet, vil de nu have den kortest målte ventetid i årtier, før de møder en psykiater eller en anden fagperson i psykiatrien.

Mens børn og unge i september 2008 ventede 80 dage på første kontakt i psykiatrien, gik der i september i år 21 dage. Voksne havde i september 2008 34 dages ventetid mod 18 dage i år, viser de seneste tal fra Landspatientregisteret.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder det »en solskinshistorie« og »enormt positivt i en psykiatri, hvor vi har fokus på de mange problemer, men også skal glædes over væsentlige fremskridt«.

»Mange har ventet på det her fald i lang tid. Ventetiderne i psykiatrien var tidligere umulige i forhold til at sikre ordentlige udrednings- og behandlingsforløb. De psykiske problemer, folk har, skal jo ikke forværres på en venteliste, indtil man har sit første møde med psykiatrien«, siger hun.

.

Danskerne er ikke i tvivl: Psykisk sygdom er største sundhedsproblem

.

Formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, overlæge Anne Marie Råberg Christensen, er på vegne af kollegerne »stolt af, vi har løst den politisk ønskede opgave og er kommet af med ventelisterne. Og vi ønsker dem ikke tilbage«.

Forudgående har der være et massivt politisk pres for finde hurtige løsninger, således man politisk viser “handlekraft”!

Charlotte Fischer (R), formand for Psykiatriudvalget i Danske Regioner, indrømmer, at ventelisterne tvangsnedbringes som følge af et årelangt massivt politisk fokus på udredningsgarantien, med flere ressourcer til ambulant psykiatrisk behandling samt et pakkesystem, hvor både udredning og behandling er tilrettelagt på forhånd.

Systemet har mange lighedspunkter med pakkesorteringen.

.

Automatisering og effektivisering er kodeordet

.

»Det betyder meget at komme til hurtigt, når man døjer med en psykisk sygdom. Hurtig hjælp har betydning for, om eksempelvis et ungt menneske lander på benene igen. Men vi er også meget opmærksomme på balancepunktet, så ensidigt fokus på tempo ikke sker på bekostning af kvalitet. Nu hvor ventelisterne er så lave, er næste indsatsområde kvaliteten i psykiatrien«, siger hun.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fastslår, at kortere ventelister var »et nødvendigt fokus«.

.

Det handler om effektivisering og økonomi.

.

»Vi har med både behandlings- og udredningsgarantien sikret, at patienter med psykiske lidelser ikke skal behandles anderledes end somatisk syge. Om du har ondt i knæ eller sjæl, så er det vigtigt, at du kommer til hurtigt. Men vi har også netop i satspuljen afsat et stort beløb til børneungeområdet, så det handler ikke kun om kapacitet, men også kvalitet«, siger ministeren.

Ifølge psykiater Anne Marie Råberg Christensen er det de systematiserede pakkeforløb, hvor den enkelte psykiater ikke længere sidder med sin egen kalender og finder næste ledige tid og selv sammensætter er udrednings- og behandlingsforløb, der er den væsentligste faktor til de markant kortere ventelister.

.

De terapeutiske samtaler er meget tidkrævende, og vil på sigt blive afløst af automatisk medicinering. 

.

Derfor har det også været muligt med stort set samme antal psykiatere at overkomme, at der ifølge Danske Regioner er kommet 64 procent flere ambulante patienter i børne-ungepsykiatrien og 31 procent flere i voksenpsykiatrien siden 2009.

»Vi har lavet om på os selv, så den enkelte psykiater ikke længere selv har fuld kontrol over egne patientforløb.

Pakkesystemet giver en bedre forberedelse, hvor familierne får alle datoer frem i tid, materialet fra skoler er indhentet og familieskemaer udfyldt. Det giver hurtigere forløb, hvor rammerne er klare, men som også kan være “lidt firkantede”.

Flere specialsygeplejesker og specialpsykologer er hoppet på vognen og hjælper til, men, indrømmer Råberg Christensen, “vi har også mistet kompetente kolleger, der ikke vil arbejde på denne måde”.

Jeg kan ikke vise, at det er gået ud over kvaliteten, men vi skal være opmærksomme på, at der kan være brug for individuelle forløb til eksempelvis de neuropsykiatriske lidelser, der ikke altid passer ind i de faste, tempofyldte rammer«, siger hun.

.

Det er ineffektivt i et teknologisk samfund at have en person til at lave det, en intelligent robot kan lave.

Robotterne kommer – fremtiden er landet

.

Ifølge generalsekretær i Bedre Psykiatri Torstein Theilgaard er det »meget positivt, at den skærpede politiske opmærksomhed har virket«:

»Vi så for år tilbage, at folk ventede måneder, ja, børn og unge over et år, før de kom til. Et måske håndterbart problem kunne i ventetiden udvikle sig til noget tungt og komplekst. Det skulle løses«. Hvorefter han nok så væsentligt understreger – at kort ventetid til første kontakt hverken siger noget om kvaliteten i udredning eller behandling.

Syv ud af ti børn og voksne venter mindre end en måned på anden samtale i psykiatrien. Alligevel må én ud af ti voksne og tæt på to ud af ti børn og unge dog vente mere end to måneder på anden samtale.

.

Narcissismens børn er et stærkt undervurderet samfundsproblem

.

Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, kalder den historisk korte ventetid for »glædelig«, men påpeger også, at resultatet »ikke er kommet uden blod, sved og tårer«, da »ledelserne har haft et stift fokus på ventetiderne i prioriteringen af deres indsats«:

»Men ventetid til første kontakt er desværre kun ét billede på en lille del af psykiatrien. Specielt patienter, der allerede er i et ambulant forløb, må nødvendigvis få et ringere tilbud, da antallet af patienter er steget og steget, mens antallet af behandlere slet ikke er steget i samme takt«, siger han.

Kilde: politiken.dk

.

Det er umuligt at skabe naturlige børn i et unaturligt samfund.

.

You may also like...