Politikerne har god tid, og lader folk tro, de har styr på det – Men flere og flere tvivler….

I takt med klimakonsekvenserne rammer Europa…… Kommer der opløsning!

.

Når politiker taler klima- og miljøproblemer lyder det som om, at der er masser af tid.

At man har helt styr på situationen.

Når man så undersøger forskernes undersøgelser og vurderinger både om klimaet og artsdiversiteten, de under 50 procent der er tilbage af den, ser det mere end meget sort ud.

Som liggende i en grav, der er ved at blive dækket til af jubeloptimistiske politiker.

Seneste har de fundet på et nyt såkaldt livs-integrerede projekt, der skal hjælpe otte medlemsstater med at vende miljø- og klimaproblemer i et forsøg på at tackle udfordringer som vandknaphed, klimaændringer, cirkulær økonomi og tab af biodiversitet.

Investeringer på i alt 2 mia. EUR, skal gør det muligt, sammen med medlemsstaterne, der anvende andre EU-midler samt nationale midler og investeringer i den private sektor.

Europæere tager miljøet alvorligt, lyder påstanden – de ved, at deres livskvalitet afhænger af det.

I teorien…!

.

.

En nylig undersøgelse viste, at spørger man borgerne svarer de spontant, at de bekymrer sig mest om virkningerne af klimaændringer, luftforurening og den stigende mængde affald.

Men i praksis ser de ikke sig selv og deres forbrug som en del af problemet.

EU har indført love for at beskytte vores livskvalitet, men forudser implementeringen af miljø- og klima lovgivning kan være en udfordring.

Sagen er nemlig den, at EU ingen love har, der skal sikre borgernes overlevelse.

Men har derimod utallige love, der sikre fortsat økonomisk vækst og forbrug.

I EU-planen indgår integrerede projekter, der finansieres under det såkaldte Life-program for miljø og klimaforanstaltninger.

Man vil hjælpe medlemsstaterne med at overholde EU’s regler om natur-, vand-, luft-, affalds- og klimaaktioner ved at øge ​​finansieringen af planer udviklet på forskellige niveauer, og som skal sikre deres langsigtede succes.

Projekter i Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Litauen, Malta, Spanien og Sverige støttes af denne nye investeringspakke.

.

At gøre verden CO2-neutral gør kun, vi kan forbruge naturens ressourcer sønder og sammen….

CO2-neutralt…..!

.

Naturbeskyttelse

De fem natur-relaterede projekter omfatter et initiativ i Danmark, der vil skabe og teste incitamenter, der skal får landmændene til at styre deres jorder på en mere miljøvenlig måde.

Målet er at gøre det økonomisk attraktivt for landmændene at græsse deres områder eller høste biomasse fra naturområderne for at udvikle højværdi specialprodukter, der sælges med en præmie.

Projekter i Grækenland, Litauen og Sverige skal bidrage til der gennemføres rammebestemmelser for prioriterede indsats for bevarelse af natur og artsdiversitet.

Det skal øge de kompetente myndigheders kapacitet til at udarbejde og gennemføre ledelsesplaner og handlingsplaner, samtidig med at naturbeskyttelse integreres i andre sektorer, såsom skovbrug, landbrug og turisme.

Et bredt fransk projekt kan kortlægge tilstanden i de ​​marine habitater omkring Frankrig og Korsika, hvilket skal sikre, at forvaltningen af ​​beskyttede havområder er effektiv og gennemsigtig for dem, der bruger havet til at leve af eller til fritidsinteresser.

.

Politikerne har slet ikke travlt.

De forsøger velordnet at få vækstsamfundets overforbrug til at går op i en højere enhed med klimaændringerne.

Og lader det kommende accelererende økologiske sammenbrud ude af betragtning.

.

Håndtering af drikkevand

I henhold til vanddirektivet skal EU’s medlemsstater udarbejde vandløbsplaner for at sikre, at vandområder forbliver i god stand. To nye rådgivningsenheder vil hjælpe med at omsætte sådanne planer i praksis.

Den ene finder sted på Malta, hvor problemer som vandknaphed, lavt nedbør og høj befolkningstæthed gør håndteringen af ​​ferskvandsressourcer til en udfordring. Projektet vil gennemføre vandrevisioner, investere i vandbehandling og tilskynde til mere genanvendelse af vand.

Duero / Douro-flodbassinet spænder over grænsen mellem Spanien og Portugal. En ny rådgivningsenhed i denne region, der ofte påvirkes af vandknaphed (tørke), vil muliggøre bedre styring af vandressourcer og større offentlig deltagelse i vandforvaltningen.

Som et hot spot for klimaændringer er dette vandløb en indikator for fremtidige ændringer i hele Europa. Projektet kan således være et testlaboratorium for tilpasning af forvaltningen af ​​vandressourcer.

.

Har naturens arter grund til optimisme?

.

Affald til rigdom

Husholdninger i den franske region Provence-Alpes-Côte d’Azur producerer meget mere affald end landsgennemsnittet. Støtte til innovation i affaldsforebyggelse og -forvaltning vil betydeligt reducere mængden af ​​husholdningsaffald, der skal deponeres i overensstemmelse med EU’s affaldslovgivning.

Det vil også styrke udviklingen af ​​den cirkulære økonomi i regionen.

.

Migrant i dag – Klimaflygtning i morgen

.

Energieffektivitet og klimatilpasning

I de gamle boligmasser i Belgien bruger boligerne 70% mere energi end det europæiske gennemsnit.

En ny rådgivningsenhed, der støtter det regionalt samarbejde mellem Flandern og Wallonien, vil bidrage til at gennemføre renovering og justering af politikker for at øge energieffektiviteten.

Mere end 8.500 boliger i fem byer vil blive fornyet og bidrage til at sætte Belgien i gang med renovering af alle eksisterende boliger.

Dette skal bidrage til en reduktion af CO2-udledningerne og energiforbruget med 75-80% inden 2050. 

Ved at nedbryde blokeringer mellem sektorer og involvere centrale interessenter, vil et projekt i Navarre fungere som en model for andre regioner, der har en klimatilpasnings-strategi, men ikke har kunnet omsætte den i praksis.

Foranstaltninger til at hjælpe den spanske region med at opfylde sine 2030 klimamål, som vil omfatte indikatorer for klimaovervågning samt tidlige varslingssystemer for oversvømmelser og nødsituationer, der involverer spildevandsbehandlingen. 

Siden introduktionen i 2014 har der været 25 rådgivningsledede projekter i 14 medlemsstater og involveret aktioner i 18 lande. Disse projekter mobiliserer mere end 5 mia. EUR i supplerende finansiering sammen med andre EU- og nationale midler og den private sektor til at gennemføre miljø- og klimapolitikker.

Det er alt sammen tidkrævende og langt fra nok med en tidshorisont, der i forhold til bevarelsen af biodiversiteten og de accelererende klimaændringer, er meget, meget kort.

Kilde: ec.europa.eu

.

People’s Climate March in Washington in April 2017

WWF: Rapport lover tusindvis af dårlige nyheder de kommende årtier

.