Politikerne begår ødelæggende psykisk vold mod samfundets børn

inger støjberg

Børns opvækst er altafgørende for deres psykiske normalitet efterfølgende.

.

Er opvæksten ikke optimal udvikles der psykiske afvigelser i forhold til graden af svigt i opvækstmiljøet.

Derfor kan man allerede på barnets adfærd aflæse dets opvækstmiljø.

For barnet vil hele tiden udvise adfærdsmæssige karaktertræk, der røber normaliteten/ekstremiteten i dets opvækst, da barnet hele tiden vil udlever dem i en ubevidst gentagelsestvang i forhold til sine omgivelser.

Man ser det eksempelvis hos psykopatiske virksomhedsledere, der på grund af den ubevidst gentagelsestvang følelseskoldt tyranniserer sine omgivelser, som pågældende selv blev tyranniseret som barn.

Hvorfor det ikke er overraskende at se de samme alvorlige psykopatiske træk hos politikerne, der lige så lidt som befolkningen evner af bryde den sociale arv. 

Modsat de psykopatiske virksomhedsledere, der er altødelæggende for personalets naturlighed, er problemet med de psykopatiske politikere, at de som lovgivere bliver altødelæggende for hele samfundet.

For politikerne vil på tilsvarende ubevidste måde, som eksempelvis virksomhedslederne, også udleve deres psykopati. Hvilket i logisk konsekvens sker ved, at de som politikere bestemmer landets love…. og dermed samfundsindretningen!

.

Det er adfærden der røber personligheden

.

Nu er det ikke et krav for demokratiet at politikerne skal være psykisk normale. Man overlader det til befolkning ved demokratiske valg at udvælge de personlighedstyper, som de mener er bedst egnede til at styre landet.

Her behøver man slet ikke have psykologisk indsigt for at udlede konsekvenserne. Der er efterhånden ingen naturlighed tilbage. Samfundet er i den grad blevet opformerende alvorligt personlighedsforstyrrede mennesker i den ekstreme ende af skalaen for psykiske ekstremiteter. Og det i så stort antal, at de udgør flertallet, og dermed danner den eksisterende samfundsnormalitet.

Som i daglig tale omtales som: Narcissistisk.

Den: Narcissistiske Personlighedsforstyrrelse er tilstanden lige før den: Karakterafvigende Personlighedsforstyrrelse.

Som i daglig tale omtales som: Psykopati.

.

.

Da samfundsnormaliteten er svært psykisk skadet siger det sig selv, at det demokratiske flertal også er svært psykisk skadet. Hvorfor dette flertal vælger svært psykisk skadede politiker.

Det var derfor helt forudsigeligt, at der i Folketinget var flertal for hastevedtagelse af en lov, der blandt andet betyder, at børn mellem 8 og 15 år, som har en far eller en mor i hjemlandet, fremover skal integrationsvurderes, før de kan blive familiesammenført med en af deres forældre i Danmark.

Danmarks såkaldte “Integrationsminister”, for hvem det at være grænseoverskridende er det mest naturlige, har længe udlevet sin udtalte følelseskulde i forhold til ikke mindst muslimerne. 

.

.

Integrationsminister Inger Støjberg (V), hvor mange regner du med, at stramningen vil ramme?

  • Jeg ved af gode grunde ikke, hvor mange sager det kan komme til at dreje sig om. Men det er klart, at vi bliver nødt til at have nogle meget faste regler, der gør, at man ikke bare umiddelbart kan blive familiesammenført, hvis man ikke er integrationsegnet.

Hvordan kan man vurdere, om et barn på seks-syv år er integrationsegnet?

  • Der er mange faktorer, der afgør det. Og man har jo allerede indtil i dag vurderet det. Dommen betød så, at vi ikke i alle tilfælde kunne foretage den vurdering, og det er selvfølgelig ikke rimeligt.

I haster lovgivning igennem – er det noget, regeringen slår sig op på?

  • Nej, men jeg kan jo ikke stå og se på, at familiesammenføringsområdet i virkelighedens verden er brudt sammen. Det er det afgørende, at vi har vores regler og en fast udlændingepolitik. Og derfor bliver vi nødt til at haste det igennem Folketinget.

Hvorfor er det nødvendigt at haste igennem?

  • Fordi jeg kan ikke se til uden at gøre noget, at det bliver meget nemmere at blive familiesammenført til Danmark.

Vil vi også fremover se, at regeringen hastelovgiver?

  • Det er jo altid bedst, hvis man har de høringsfrister, som der nu en gang er berammet. Men omvendt set vil jeg sige, at hvis vi kommer i en situation, hvor vores udlændingepolitik bliver udhulet, så sætter jeg altså det meget højt.

Er du sikker på, at den nye stramning er i overensstemmelse med EU-regler og konventioner?

  • Det er en stor opstramning, og derfor bevæger vi os ud til kanten af konventionerne. Men jeg ville ikke fremlægge det, hvis ikke jeg mente, at det var lovmedholdelig. Men vi løber en vis procesrisiko.

Er det ikke lidt for meget, at regeringen for anden gang på kort tid er klar til at løbe procesrisiko?

  • Jeg forventer, at det her er inden for rammerne af konventionerne, men det nytter heller ikke noget, at vi giver køb på vores holdninger af bare angst for at nå hen til kanten af en konvention.

.

Hvad gør Danmark med danskere, der har samme psykiske opvækstproblemer, som Danni Abdalla?

Der får en behandling, der gør ham til en topmotiveret ISIL-kriger?

.

Efter tre dages hastebehandling er regeringens stramning af familiesammenføringsreglerne for børn fredag blevet vedtaget af et flertal i Folketinget.

Lynloven blev medfulgt af højlydte protester fra flere oppositionspartier, som anklagede regeringen for manglende respekt for folkestyret på grund af den stramme tidsplan.

»Det er ikke bare forhastet, men også en sjusket lovgivningsproces. Der er ingen faglige argumenter for at sjuske denne lovgivning igennem,« tordnede Enhedslistens integrationsordfører Johanne Schmidt-Nielsen fra talerstolen [Video].

»Det er også voldsomt udemokratisk, at regeringen tilsyneladende er så ligeglad med civilsamfundet, at man haster lovgivning igennem på denne måde,« tilføjede hun og beskrev stramningen som overflødig.

.

børn

.

Loven betyder blandt andet, at børn mellem 8 og 15 år, som har en far eller en mor i hjemlandet, fremover skal integrationsvurderes, før de kan blive familiesammenført med en af deres forældre i Danmark.

Integrationsvurderingen udføres af Udlændingestyrelsen med henblik på at slå fast, om barnet har tilstrækkelige forudsætninger for at blive godt integreret i Danmark. Regeringens eget udspil var, at loven skulle gælde alle børn over seks år, men Liberal Alliance [Video] og De Konservative gik sammen med rød blok om at sætte grænsen ved otte år.

.

.

.

Offentliggjort den 9. apr. 2015

Konservative, Venstre, LA og DF vil have sænket den kriminelle lavalder til 12 år, og bliver støttet at nogle pædagoger, der i deres manglende faglige kunnen giver ungerne skylden – og vil indføre straffe til børn….

DER SKAL SIGES HØJT OG TYDELIGT NEJ!

At disse partier sidder det overhørigt at kriminaliteten er faldet for de 10-16 årige med hele 66 procent… føjer kun spot til skade… Disse magtsyge, hadske og korrumperede partier vil kun noget godt for dem der har penge nok til at betale for de gode…

.

De mest psykisk syge politikere finder man logisk nok på den politiske højrefløj.

Hvilket skyldes det psykisk syge løbende er opformerende sig selv til det stadig mere ekstreme, hvorfor man derved har forklaringen på grunden til de tidligere socialistiske partier i dag er at finde på højrefløjen.

Hvor evnen til empati, og dermed social adfærd, er ikke-eksisterende!

.

Flertal lemper strammere familiesammenføring

Ud over regeringen og de borgerlige støttepartier stemte Socialdemokraterne for stramningen [Video].

Folketinget anbefaler mindst fire ugers høringsproces for lovforslag så alle relevante organisationer har tid til at komme med indvendinger og anbefalinger.

Men i dette tilfælde gik der kun tre dag: Forslaget blev fremsat og førstebehandlet tirsdag, andenbehandlet og sendt direkte videre til tredjebehandling torsdag og endeligt vedtaget i dag, fredag. Stramningen træder i kraft med nærmest øjeblikkelig virkning.

Før den endelige afstemning i folketingssalen takkede Inger Støjberg flertallet for at give grønt lys til den stramme tidsplan.

»Det er altid bedst, hvis man overholder fristerne, der er fastsat, men nogen gange kan man komme i en situation – det er vi så nu – hvor det desværre ikke kunne lade sig gøre,« sagde hun.

»Loven skal selvfølgelig igennem Folketinget nu. Ellers ville vi gå en sommer og et efterår i møde uden et integrationskrav, og det er helt imod, hvad er stort flertal i Folketinget står bag,« argumenterede hun.

Fredag er sidste dag før sommerferien med lovbehandlinger i Folketinget.

Hastebehandlingen betød blandt andet, at Støjberg og hendes ministerium ikke har kunnet nå at svare på flere af oppositionens spørgsmål om lovforslaget på grund af den stramme tidsfrist, som regeringen altså selv har sat.

Inger Støjberg: »Det er en stor opstramning, og derfor bevæger vi os ud til kanten af konventionerne«

Det fik blandt andre De Radikales integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen [Video] til at ryste på hovedet efterlyse saglige grunde til at haste loven igennem Folketinget. Regeringen udviser for foragt for folkestyret, mente hun:

»Det er helt grundlæggende noget makværk, når vi i Folketinget ikke har et oplyst grundlag, at tage stilling til lovforslagene på.«

»Jeg kan ikke nå anden konklusion, end at vi hastebehandler, fordi ministeren kan. Fordi hun har et flertal, og ikke ser nogen grund til, at os, der ikke er en del af flertallet, besværliggør det hele med spørgsmål og krav om høringer. Det er jo ligegyldigt – forslaget bliver vedtaget alligevel,« sagde Sofie Carsten Nielsen.

.

Børns Vilkår forstår heller ikke børnenes vilkår…..!

De pædofile trasker i hælene på de homofile…. mod det nye “naturlige”

.

Også Alternativet [til det naturlige] var bekymret for udviklingen.

»Vi kan ikke blive ved med at hastebehandle sager,« sagde integrationsordfører Josephine Fock.

»Vi kunne sagtens have ventet til efter sommerferien,« tilføjede hun med henvisning til, at selve årsagen til lovstramningen ligger over en måned tilbage.

Regeringens formål med loven er nemlig at lukket et hul i familiesammenføringsreglerne, der blev skabt af en dom fra EU-domstolen 12. april. Dommen, som underkendte danske regler, annullerede i praksis reglen om “integrationsegnethed”, og derfor har regeringen fundet det nødvendigt at stramme op på anden vis.

Kritikken om lovsjusk er ikke ny for Støjberg og hendes embedsfolk. Integrationsministeriet har i dette folketingsår fremsat 11 konkrete lovforslag, hvoraf to er blevet hastebehandlet i Folketinget, uden at der er foretaget en ekstern høring.

Seks andre lovforslag havde en høringsfrist på under to uger, viser en opgørelse som DR Nyheder har foretaget

Før jul hastede Inger Støjberg et andet omdiskuteret lovforslag igennem Folketinget.

Frihedsberøvelse uden dommer

Efter tre dages hastebehandling og skarp kritik fra jurister og oppositionen stemte et flertal (blå blok og S) for at give en række udvidede muligheder for at håndtere og tilbageholde flygtninge. 

Politiet fik blandt andet lov til i særlige tilfælde at frihedsberøve udlændinge – herunder børn – på ubestemt tid uden domstolsprøvelse.

Desuden blev der givet lov til i ganske særlige situationer at standse bus-, tog- og færgedrift mellem Danmark og andre lande.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Martin henriksen df dansk folkeparti

Naturligvis gælder der særlige regler for DF racisme-dømte DFU’ere

.