Politibetjent dømt for at SMS med jæger efter nedskydning af fredet ulv

Dette er ulven som blev skudt i Lierne i oktober i 2016 og som var udgangspunktet for straffesagen mod politimanden

Vi kæmper aktivt for ulven

.

En politibetjent fra Namdalen er ved Højesteret blevet idømt en bøde på 15.000 kroner for grov tjenestemandsfejl, efter at han sendte SMS til en jæger, der havde skudt en ulv.

.

I oktober 2016 blev en fredet ulv i et rensdyr område ved Lierne – skudt fra en helikopter. Jægeren, med tilknytning til den pågældende rensdyrdrift, modtog to SMS-beskeder fra politibetjenten, der som politimyndighed var ved at undersøge sagen… natten før afhøringen.

Specialenheden hos politiet tolkede meldingerne via sms som råd til jægeren om, hvordan han skulle forklare sig for at slippe for straf.

Namdal Byret frifandt politibetjenten i januar i år, men Specialenheden for efterforskning af politisager ankede frifindelsen til appelretten.

Et flertal i Landsretten slog i april fast, at politimanden havde brudt straffelovens paragraf 157 om retsstridig påvirkning af aktører i retsvæsenet, og dømte manden til 45 dages fængsel.

.

.

Politibetjenten ankede afgørelsen til Højesteret.

Højesteret mente imidlertid at handlemåden omfattede en anden straffeloves-paragraf, nemlig paragraf 171 om tjenestefejl, og dermed bliver det blot til en bøde til politibetjenten.

Da sagen var oppe i byretten, var anklagerens påstand en straffe på 75 dages fængsel.

Højesteret var uenig i afgørelsen i Landsretten om klausul 157 og sagde, at den ikke gav grundlaget for domfældelsen.

«Ikke for hård straffe»

I oversigten fra Højesteret fremgår det, at de ikke fandt nogen grund til at frafalde anklagerens påstand, men at straffen ikke skulle været for hård.

Den dræbte ulv var en ung han-ulv på omkring 40 kilo, 83 cm i skulderhøjde og 115 cm lang.

Politimanden blev dømt til at betale en bøde på 15 000 kroner, eller fængsel i 15 dage.

Cirka fire måneder efter ulven var blevet skudt, døde jægeren i en ulykke, og hvorfor der ikke er en sag mod ham.

Kilde: adressa.no – Kilde: vg.no

Sagen kort:

.

.

Ulv skudt på rensdyr-græsning i Lierne

Den 26. okt. 2016

.

En ung han-ulv er blevet skudt på et græsningsområde med rensdyr i Lierne nær Nord-Trøndelag.

Politiet fra Nord-Trøndelag fik oplyst, at ulven var blevet skudt. De sendte en betjent til stedet for at undersøgen. Hos Miljødirektoratet er nedskydningen af ulven (fra helikopteren) rapporteret at have fundet sted i Nødværge.

“Ulven blev skudt i Fossdalen, da den var på jagt efter rensdyr,” sagde formanden, Kjell Jøran Jåma fra Luru reinbeitedistrikt, til Trønder-Avisa.

Var på udkig

Han fortæller at der ofte har vært strejfende dyr som har gået gennem græsningsområdet, men at der i år har været specielle forhold for ren-ejerne. Halvparten af ren-kalvene er mistet på tre måneder.

Ren-ejerne har været på udkik efter ulven, etfer at den blevet set for et par dage siden, og det var en af ejerne som skød ulven onsdag.

– Vi er der nu og undersøger og dokumenterer, fortæller Lensmann, Jørn Ove Totland.

Han siger, at dyret vil blive sendt til Veterinærinstituttet for obduktion. Samt at der skal ikke være mange ulv i Lierne, som ligger ind mod grænsen til Sverige.

Kilde: abcnyheter.no

.

28. juni 2017
Dømt i ulvesaken
Engerdølen Svein Ove Nordsveen er dømt til 90 dagers fengsel for forsøk på medvirkning til ulovlig ulvejakt.
Han er også idømt to års jaktforbud. Eidsivating lagmannsrett har dømt ham på nytt, etter at Høyesterett opphevet dommen fra lagmannsretten.

Ulve-retssager i Norge og Finland viser den danske skal strammes op…!

.