Polen er mod fredning af Bialowieza skoven og den europæiske bison

Europæiske bison (Bison bonasus)

.

EU-rådgiver: Polen skal stoppe med at fælde fredet urskov

.

Skovhugsten i Bialowieza-skoven overtræder EU’s love og vil forringe yngleområderne for beskyttede dyr, gør EU-Domstolen gældende.

Polen skal omgående stoppe sin omfattende fældning af træer i Bialowieza-skoven, der er en af Europas sidste urskove.

Skovhugsten er en overtrædelse af EU’s love og vil forringe yngleområderne for beskyttede dyr.

Det er meldingen tirsdag fra EU-Domstolens generaladvokat Yves Bot i et forslag til den endelige dom, der kommer senere.

.

.

Generaladvokaten bakker dermed op om EU-Kommissionen, der i juli sidste år slæbte Polen for retten på grund af den omfattende skovhugst.

Polen mener derimod, at der alene er tale om at vedligeholde skoven, fordi den var invaderet af barkbiller.

Da sagen blev rejst, udstedte EU-Domstolen i første omgang et midlertidigt forbud mod yderligere skovhugst, mens retten behandlede sagen.

Helt usædvanligt valgte Polen at sidde det påbud overhørigt.

Polen forsøgte manipulerende at lette spændinger med EU ved at erklære en standsning af skovningen i den gamle Bialowieza skov, men de meddelte ikke, hvor mange træer der allerede var blevet fældet.

.

.

I virkeligheden var der allerede blevet fældet en skovnings-kvote svarende til år 2021, og i en del af skoven var en udvidet kvote, der var erklæret ulovlig af Kommissionen, mere end halveret på trods af påbuddet, viser de officielle skovbrugsdata.

Behandlingen af skoven, der er på UNESCOs Verdensarvsliste, og er hjemsted for den største globale bestand af den europæiske bisonokser og rummer nogle af kontinentets ældste træer, er symbolsk for den politiske kløft, der er mellem EU’s udøvende naturbeskyttende lovgivning og det polske Nationalistpartiets ligegyldighed siden 2015.

EU- Kommissionen beordrede en standsning af skovningen i juli sidste år, mens den undersøgte Kommissionens sag om den kraftige stigning i træfældningen i den sydøstlige Bialowieza-skov sektion, og det helt i strid den europæisk miljølovgivning.

.

.

Warszawa nægtede at efterkomme EU- Kommissionen og fire måneder senere, i november 2017, mandede domstolen sig op til at true med dagbøder på mindst 100.000 euro (cirka 750.000 kroner), hvis fældningen ikke stoppede øjeblikkeligt.

Det var første gang, en EU-stat offentligt havde sagt, at den ville ignorere en kendelse fra Domstolen, sagde Laurent Pech, professor i Europæisk Ret ved Middlesex University London, og kaldte denne adfærd for “en direkte trussel mod EU’s retsorden”.

Ophøret af fældningen var bare “en kosmetisk indrømmelse, sagde Pech. “EU… kan ikke bare lade den polske regering slippe af sted med dette, da denne adfærd, hvis den ikke sanktioneres, ville gøre EU’s retssystem fuldstændig ineffektivt.”

.

.

Bialowieza-skoven er et EU-beskyttet naturområde. Dele af den ældgamle skov er også beskyttet af Unesco som verdens naturarv.

Det er en af Europas sidste urskove. Den strækker sig ud over 150.000 hektar i Polen og Hviderusland.

Bialowieza er blandt andet hjemsted for bisonoksen, der er Europas største pattedyr.

Den polske regering kæmper for at fælde endnu mere af Europas sidste urskov. En del af skoven er fredet af Unesco, men fredningen er ulovlig, hævder landets miljøminister.

Stod det til Polen skal der slet ikke være fredning af Europas sidste urskov

.

.

Den polske regering kæmper for at fælde endnu mere af Europas sidste urskov. En del af skoven er fredet af Unesco, men fredningen er ulovlig, hævder landets miljøminister.

Białowieża – en polsk del af Europas sidste urskov, der bl.a. huser kontinentets tungeste pattedyr; den sjældne europæiske bison – skal have frataget sin fredning. Det mener Polens miljøminister Jan Szyszko.

– Białowieża-skoven modtog Unescos naturarvsstatus ulovligt og uden forudgående konsultation med lokalsamfundet, siger Jan Szyszko ifølge EurActiv og Nyhedsbureauet FFP.

Regeringen har nu indgivet en officiel klage over fredningen, der forbyder menneskelig intervention.

Rummer 20.000 dyrearter

Regeringen valgte sidste år at tillade fældning af dele af skoven – angiveligt for at modkæmpe truslen fra en særlig barkbille, der er ved at sprede sig i skoven, men både forskere og miljøforkæmpere har protesteret mod tiltaget.

Jan Szyszkos udtalelse falder blot to uger før, at Unesco afholder sin årlige verdensarv-konference – netop i Polen. Unesco har også udtrykt bekymring over fældningen og truet med at gå rettens vej.

Białowieża er en del af Europas sidste urskov, som for 8.000-10.000 år siden strakte sig over det meste af Nordøsteuropa. Urskoven rummer 20.000 dyrearter og har Europas højeste træer, som er ca. 50 m. 16 pct. af skoven på Polens side er totalfredet – indtil videre. 

Kilde: globalen.dk – Kilde: reuters.com – Kilde: theguardian.com

.

EU vil bremse polsk skovhugst i Europas sidste urskoven: Białowieża

.