Pia Kjærsgaard: Dyr skal behandles med respekt!

Uden sammenhæng med ulve-debatten indrømmer Pia Kjærsgaard, at Rikke også dræber husdyr.

.

Pia Kjærsgaard, Formand for Folketinget, skriver på sin blog, at vi i de senere år i medierne er blevet præsenteret for en række dyreværnssager.

Det ene tilfælde er mere skrækkelig end det andet, hvor store dyrehold har gået under kummerlige forhold i årevis.

 – Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Det kan vi gøre langt bedre!

.

2015: Den berygtede hundehandler Frede Mattrup, som har fået gentagne bøder på op til 150.000 kroner for vanrøgt af dyr, fortsætter eksempelvis sin handel med hvalpe, som han opfostrer under kummerlige forhold og sælger under ulovlige vilkår.

Kilde: ekstrabladet.dk

Video – Retssagen mod Hundehandler Frede Mattrup i 2015

Lettet hundehandler efter dom: En sejr

.

– Først og fremmest skal hammeren falde hårdt over dyremishandlere. De skal med det samme mærke konsekvensen af deres handlinger. Derfor nytter det ikke noget, at vi oplever alt for lange sagsbehandlingstider.

 – I dag kan der gå over 500 dage før en sag er færdigbehandlet. Det tager alt for lang tid!

Det som Pia Kjærsgaard finder dybt problematisk, er at dyrene ofte ikke bliver fjernet fra deres ejer imens sagen behandles, samtidig der er en lang sagsbehandlingstid, hvormed det bliver sværere for vidnerne at huske vigtige detaljer, når de først skal i retten mange måneder efter episoden har fundet sted.

.

.

Et andet stigende problem vi ser, er ulovlig import af hunde.

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har gennemført 36 kontroller hen over efteråret og kan blandt andet konstatere et vedvarende problem.  42 procent af kontrollerne gav således anledning til sanktioner, skriver Pia Kjærsgaard.

 – Det drejede sig primært om overtrædelse af lovgivningen om kommerciel indførsel af hunde til Danmark og om erhvervsmæssig opdræt og handel med hunde.

Og understreger, at ikke nok med at den omfattende handel med og indførsel af hunde til Danmark kan udgøre en risiko for, at vi modtager en række alvorlige og smitsomme sygdomme, men Dyrenes Beskyttelse har også i 2017 registreret hele 47 sager om hundehold, hvor der var mistanke om vanrøgt af forskellig art.

 – Det er særligt de store økonomiske interesser forbundet med hvalpehandel, der gør, at bagmænd ser stort på hundenes ve og vel.

.

Dyrene er i stigende grad blevet en “brug og smide væk” genstand

.

 – Dyr skal behandles med respekt. Jeg tror, vi er mange, der betragter vores dyr som et hvert andet familiemedlem. Dyr skal på ingen måde tingsliggøres. Man kan ikke bare skalte og valte med dyr, som man ønsker. Derfor bør tyveri af kæledyr heller ikke sidestilles med tyveri af en brugsgenstand.

 Hvis nogen stjal min hund Rikke, ville det for mig være at miste et kært familiemedlem. Og det ville derfor krænke min retsfølelse, at hendes forsvinden blot blev betragtet på samme vis som et cykeltyveri.

At det er en alvorlig sag at stjæle et kæledyr, bør derfor i højere grad fremgå af strafferammen, end det er tilfældet i dag.

.

Dyreværnssager i 2017

Flere dyreværnssager i 2017

Flere dyreværnssager end nogensinde før

Sidste år håndterede Dyrenes Beskyttelse 3747 dyreværnssager. Tallet har aldrig været så højt.

Hvert år får Dyrenes Beskyttelse mange opkald om udsultede, vanrøgtede, mishandlede og svigtede dyr. 2017 blev et travlt år for Dyrenes Beskyttelses vagtcentral, der håndterede 3.747 dyreværnssager med i alt 24.995 dyr i nød.

Det er flere dyreværnssager end nogensinde før, og en stigning på 7,5% flere sager i forhold til 2016.

.

.

Men Henrik Bucholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, mener ikke, at der generelt er tale om, at man behandler dyr dårligere, end man gjorde tidligere.

“Siden vi startede Dyrenes Vagtcentral for seks år siden, tror jeg, folk er blevet mere bevidste om, at man kan ringe 1812, hvis man ser et dyr, der ikke har det godt. Hver gang en person ringer, giver det os muligheden for at give endnu flere dyr et bedre liv,” siger Henrik Bucholdtz.

Selvom Dyrenes Vagtcentral får flest henvendelser om hunde og katte, er der procentvis flere landbrugsdyr pr henvendelse, der er i nød.

Landbrugsdyr udgjorde i alt 59 procent af det samlede antal dyr, der havde brug for hjælp.

Kilde: nyheder.tv2.dk – Kilde: dyrenesbeskyttelse.dk

.

WWF: Rapport lover tusindvis af dårlige nyheder de kommende årtier

.