PET: Islamisk stat skaber en kompleks situation

Belgium_Attacks

Kompleksiteten består i at terroristerne er ved at blive usynlige på “radaren”.

.

Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny analyse.

PET forventer ikke et nyt World Trade Center stort angreb, med omfattende forudgående planlægning, men derimod mere simple angreb gennemført af mindre grupper eller enkeltpersoner, der ikke har været udrejst til væbnede konflikter, som værende den mest fremtrædende terrortrussel i dagens Danmark.

Sidste år lød trusselsvurderingen, at det var de hjemvendte syrienskrigere, der udgjorde en særlig terrortrussel mod Danmark. Men i år er det altså de ikke-udrejste, PET vurderer som den mest fremtrædende terrortrussel.

Det gør kun det hele meget vanskeligere. For hvem af de mange mulige er så lige dem, der er radikaliseret? 

Situationen er i dag den, at man står med en helt anden islamistisk organisation, end den tidligere al-Qaeda. Eller man kan mere rigtigt sige, at man står overfor et al-Qaeda i en meget opdateret form. Næsten så opdateret, at man til tider næsten helt glemmer, at Islamisk stat er én endda meget fundamentalistisk islamistisk organisation. Der blot har taget ved lære at det gamle al-Qaeda, hvis medlemmer overvejende var fra de arabiske lande, og derfor ikke havde den vestlige tænkemåde og adfærd under huden, som tilfældet er det med Islamisk stat. Hvis krigere i stort tal kommer fra vestlige lande, og derfor ikke blot er medbringende en stor indsigt i de vestlige forhold, men også uddannelser indenfor et bredt felt at kompetencer af enhver art.

I trusselsvurderingen henviser Center for Terroranalyse, CTA, da også til det seneste års terrorangreb i Paris og Belgien.

.

De mange terror-grupper har Vesten selv skabt.

Dette forhold lades ude af betragtning i terror-analyserne.

usa mellemøsten

.

– IS har vist sig i stand til at planlægge og udføre relativt komplekse terrorangreb i Vesten. CTA vurderer, at der også i Danmark kan gennemføres angreb med flere angribere og mod flere mål, herunder mod civile. CTA vurderer, at tilstedeværelsen af personer fra Danmark, der har været hos IS i Syrien/Irak, kan bidrage til angrebsplanlægning mod Danmark, står der i analysen.

Islamisk stat har da heller ikke lagt skjul på de træner deres folk, samt supporter dem med planlægning, våben og udstyr, så risikoen for opdagelse minimeres til et minimum.

I trusselsvurderingen fremgår det også, at PET har skiftet “trusselsvurdering” i forhold til flygtningene, som de nu holder øje med, om der er personer i flygtningestrømmene der har planer om at udføre terrorangreb. Det næsten skriger til himlen, hvor en umulig opgave det er i forhold til folk Islamisk stat har uddannet til at angribe. Hvorfor de ikke skilter med deres hensigter, tid eller sted. De er med andre ord “usynlige” i mængden af flygtninge.

– Det er en dynamisk situation, vi er i. Den ændrer sig hele tiden. Det er rigtigt, at vi i september vurderede, at det ikke var det mest sandsynlige, at man ville benytte flygtningestrømme til at sende personer ind igennem Europa til at begå terror, siger PET-chef Finn Borch Andersen og henviser til angrebene i Paris og Bruxelles.

– Vi har set, at det er sket. Derfor indgår det også i vores vurdering nu, og det er vi som efterretningstjenester nu blevet opmærksomme på, siger han.

.

En enkelt terrorist er hvad der skal til for at sætte hele EU i alarmtilstand.

Belgien brussels-terror-so_3507065k

.

Terrortruslen mod Danmark kaldes fortsat ‘alvorlig’, ligesom den gjorde sidste år. Lige nu vurderes mindst 135 personer fra Danmark at være rejst til Irak eller Syrien for at deltage i væbnet konflikt siden 2012. Af dem vurderes halvdelen at være vendt tilbage til Danmark.

– Vi kan ikke garantere, at der ikke sker terrorangreb i Danmark, men vi arbejder benhårdt på at forhindre det, siger Finn Borch Andersen i overensstemmelse med virkelighedens verden.

De seneste år har politikerne vedtaget flere nye love for at forhindre flere syrienskrigere.

Hvis en syrienskriger bliver forhindret i at rejse til Syrien eller Irak i væbnet konflikt, kan det være med til at puste til ilden.

Sådan lyder det i en ny analyse fra Center for Terroranalyse, CTA, der hører under Politiets Efterretningstjeneste.

– CTA vurderer, at der hos personer, som af familie eller myndigheder hindres i at rejse til Syrien/Irak, i visse tilfælde kan opstå frustration, der kan skabe intention om at begå terror.

I analysen bliver det ikke nærmere beskrevet, præcis hvilke myndighedstiltag der henvises til.

.

De danske kampfly bomber ikke dem, der bomber den syriske befolkning.

De bomber derimod dem, som bekæmper dem, der bomber den syriske befolkning.

.

nazi islamisme konservativeI det seneste år er Folketinget nærmest gået i selvsving med vedtagelse eller forslag til vedtagelse af en række lovændringer, der skal forhindre danskere eller herboende i at drage i væbnet konflikt. På samme måde som Folketinget vil have love for at modvirke radikalisering, og tilmed lovgivning mod ytringer, der kan undergrave demokratiet.

Det synes meget som om, at det klare de samme politikere helt fint selv på alle niveauer.

Ikke mindst partierne til højre er om nogen radikaliserende muslimerne med deres evindelige jagten muslimerne og deres religion, når og hvor som helst, der er den mindste anledning. Med det udvidet mandatet til at bombe til fordel for præsident Bashar al-Assad i Syrien, der er grunden til syrienkrigerne rejser til Syrien, lægges kimen til flere syrienkrigere, der ikke nødvendigvis finder grund til at rejser til Syrien for at bekæmpe præsident Bashar al-Assad og hans mange vestlige allierede.

 

Center for Terroranalyse, CTA, har også fokus på udviklingen i det globale trusselsbillede
Det globale trusselsbillede påvirkes fortsat i høj grad af militant islamistiske grupper i udlandet. De væsentligste faktorer i trusselsbilledet er konflikten i Syrien og Irak og gruppen, der kalder sig Den Islamiske Stat (IS). IS har fået troskabserklæringer fra militant islamistiske grupper i en række lande i Mellemøsten, Asien, Afrika og Kaukasus. Mange af disse grupper var tidligere tilknyttet al-Qaida (AQ). IS har inkluderet flere af disse som såkaldte ”provinser” i det kalifat, gruppen udråbte i juni 2014 i de områder, den kontrollerede i Syrien og Irak.

.

Islamisk stat Kampgrupper

.

Konflikten i Syrien/Irak har i en årrække tiltrukket et stort antal personer, særligt fra Mellemøsten og Nordafrika, men også fra Europa. Konfliktzonen har givet erfarne militante islamister fra andre dele af verden mulighed for at planlægge angreb mod Vesten. Indsatsen fra den internationale koalition har dog presset IS, der har mistet terræn i både Syrien og Irak.

I propaganda fra IS og andre militante islamister, der udbredes globalt på sociale medier, opfordres til, at enkeltpersoner angriber mål i landene i den internationale koalition. Der er siden efteråret 2014 sket en markant stigning i antallet af angreb mod Vesten. Langt hovedparten er simple angreb foretaget af enkeltpersoner.

.

.

CTA vurderer, at IS bl.a. som reaktion på det internationale pres har øget fokus på at udføre relativt komplekse terrorangreb i Vesten, hvor flere mål rammes og mange civile bliver dræbt. CTA vurderer, at terrorangrebene i Paris den 13. november 2015 og i Bryssel den 22. marts 2016 viser, at IS har en sådan kapacitet.

CTA vurderer, at IS i stigende grad vil søge at ramme mål i lande, der deltager i koalitionen mod gruppen. CTA vurderer, at IS-sympatisører i Europa kan anvendes i forbindelse med facilitering, planlægning og gennemførelse af terrorangreb.

CTA vurderer, at angreb i ét land ofte planlægges og forberedes i ét eller flere andre lande. Der er særlige udfordringer forbundet med at afdække en sådan grænseoverskridende angrebsplanlægning.

.

.

Konflikten i Syrien/Irak påvirker sikkerhedssituationen i nabolandene. Samtidig har militant islamistiske grupper fået større spillerum i en række lande såsom Afghanistan, Libyen og Yemen. IS- og AQ-affilierede grupper er tillige aktive i Nord-, Vest- og Østafrika. I en række lande i Asien, herunder Indonesien og Bangladesh, er indflydelsen fra militant islamistiske grupper med tilknytning til IS eller AQ stigende.

IS udfordrer fortsat den position, AQ traditionelt har indtaget blandt militant islamistiske grupper globalt. AQ’s netværk omfatter bl.a. Nusra-Fronten i Syrien, AQAP i Yemen og AQIM i Maghreb/Sahel. Den fortsatte internationale indsats mod terrorisme har reduceret AQ-netværkets kapacitet til – men ikke intention om – at gennemføre angreb i Vesten. CTA vurderer, at konkurrencen fra IS kan medføre, at AQ vil øge sine bestræbelser på at gennemføre terrorangreb mod vestlige mål. Grupper med tilknytning til AQ har de seneste måneder taget ansvar for en række angreb rettet mod vestlige mål i bl.a. Vestafrika.

.

Politikerne: Ja, vi kæmper til fordel for Bashar al-Assad!

.

CTA vurderer, at IS og andre militant islamistiske grupper kan udnytte flygtninge- og migrantstrømmen til at bringe personer til Europa med henblik på at begå terror. CTA vurderer, at grupperne råder over kapacitet til fremstilling af falske rejsedokumenter og har adgang til stjålne dokumenter, der gør det muligt at anvende almindelige og mere sikre rejseruter. CTA vurderer, at der herudover blandt de flygtninge og migranter, der ankommer til Europa, kan være enkeltpersoner, der sympatiserer med eller kan påvirkes af militant islamisme, men som ikke har tilknytning til militant islamistiske grupper.

I både højre- og venstreekstremistiske miljøer i Europa ses der fortsat vilje til volds-anvendelse. Der er sket angreb mod politiske modstandere, statslige institutioner og minoriteter. Højreekstremistiske miljøer har fokus på kritik af islam og på flygtninge og migranter. I Danmarks nabolande er der sket en markant stigning i antallet af trusler, vold og brandstiftelse rettet mod asylcentre.

.

Der er frygt for, der sniger sig IS-krigere ind sammen med flygtningene.

Men i realiteten skabes de i mødet med den vestlige racisme…!

.

Terrortruslen mod danskere og danske interesser i udlandet
CTA vurderer, at der er en terrortrussel mod danske interesser i udlandet. Det gælder især i lande, hvor militante islamister anser vestlige interesser som attraktive terror-mål, og hvor et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

 

  • Der er en tilstedeværelse af militante islamister med kapacitet
    Der er en tilstedeværelse af hjemvendte krigere med kapacitet fra konflikten i Syrien og Irak
    Der er en tilstedeværelse af personer eller grupper med erklæret loyalitet over for IS eller AQ
    Der er en tilstedeværelse af militante islamister, der har fokus på Danmark.

.

putin

Putin er en større trussel mod EU… end Islamisk Stat

.