PET: De største terrorister er de samme, der lønner efterretningstjenesterne…..!

De største terrorister er de samme, der lønner efterretningstjenesterne.

.

Derfor er PET, FE, CIA, FBI, Mossad, MI5, MI6..(….) politisk farvede i deres analyser og vurderinger.

Hvorfor man ikke forebyggende undersøger noget så grundlæggende som terrorens udspring.

For så vil mange terrorgrupper blive til modstandsgrupper, og mange vestlige lande til terrorstater.

.

Hvem andre end Vesten selv skabte Islamisk Stat?

Del 1 PBS Frontline The Secret History Of ISIS – Del 2 PBS – Del 3 PBS – Del 4 PBS – Del 5 PBSDel 6 PBS

.

Meget få militante rejser fra Danmark for at kæmpe i Irak og Syrien, viser vurderingen fra Politiets Efterretningstjeneste.

Men terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det fremgår af den seneste trusselsvurdering fra Center for Terroranalyse under Politiets Efterretningstjeneste (PET), som udgives mindst en gang årligt.

Det aktuelle trusselsbillede er ifølge PET en vurdering af udviklingen i Syrien og Irak og af Islamisk Stat (IS).

– IS er under øget pres af den internationale koalition og af den lokale modstand. IS fokuserer derfor mere på at ramme mål i Vesten. Man kan sige, at IS forsøger at vinde udadtil, hvad man taber indadtil, mener chef for PET Finn Borch Andersen.

I denne vurdering medtages ikke, at islamisterne for længst har fået besked om at blive i deres lande, hvorfor det faldende antal udrejsende skal ses i den sammenhæng.

.

.

Dette forhold falder sammen med PET’s vurdering af, at IS i stigende grad går efter at gennemføre nøje planlagte, mere komplekse og avancerede angreb, der ikke nødvendigvis bliver kopi af de, der blevet gennemført i Paris og Bruxelles.

Men målrettet endnu mere prioriterede mål, som det mod rigmands-klubben i Istanbul.

De militante islamister forsøger ifølge trusselsvurderingen fortsat at inspirere personer i Vesten til at begå mere simple terrorangreb. Det vurderes desuden, at propaganda på internettet vil komme til at spille en større rolle for IS i takt med, at organisationen taber territorium i konfliktzonen.

– Der er færre, der rejser ud, og i det seneste år har det primært været yngre kvinder, udtaler Søren Jensen, som er chef for Center for Terroranalyse.

Et andet punkt i vurderingen er, at færre fremmedkrigere vender hjem igen.

Der står også i vurderingen, at mange af dem, der fortsat er i konfliktzonen, har været der igennem en længere periode, og at de kan være “særligt radikaliserede og voldsparate og dermed udgøre en øget terrortrussel mod Danmark”.

Truslen mod Danmark kan også komme fra kvinder og mindreårige, står der i vurderingen (Video).

Børn og mindreårige opholder sig i områder hos Islamisk Stat og kan være en udfordring, når de vender hjem.

Flere kvinder markerer sig som aktive i islamistiske miljøer i Danmark, hedder det videre i den en nye vurdering af terrortruslen.

Kvinderne spiller en aktiv og selvstændig rolle, og de kan have en radikaliserende indflydelse på andre – også deres børn.

.

Det man i barndommen fornemmer – man i alderdommen ikke glemmer..!

.

Det er et af budskaberne i vurderingen fra Center for Terroranalyse (CTA) under Politiets Efterretningstjeneste. Den er offentliggjort tirsdag.

“CTA vurderer, at angreb eller angrebsforsøg udført af kvinder i andre vestlige lande kan inspirere kvindelige militante islamister i Danmark,” hedder det blandt andet.

Man vurderer, at mindst 145 personer er rejst ud for at deltage i kampe i Irak og Syrien.

Lidt under halvdelen befinder sig nu i Danmark, mens en fjerdedel har mistet livet under kampene.

Af de udrejste, som befinder sig i konfliktzonerne, udgør kvinder cirka en tredjedel, mener CTA.

Samtidig understreges det dog, at flertallet af udrejste er yngre mænd.

Når de vender hjem til Danmark, kan de være “radikaliserede, brutaliserede og voldsparate,” lyder advarslen også fra Center for Terroranalyse (CTA).

.

30 års krig i Guds navn 1989-2009 (1/2)

.

Disse personer medfører en øget terrortrussel mod Danmark – også fordi de kan bidrage til radikalisering af for eksempel kriminelle.

Blandt de udrejste er desuden mindreårige, fortæller chefen for CTA, Søren Jensen.

– Der opholder sig også børn og mindreårige i IS-kontrollerede områder. Og med de forfærdelige ting, der foregår i områderne, må man formode, at de bliver alvorligt påvirkede af de ting, de oplever.

– Det kan blive en udfordring, når de vender hjem, siger Søren Jensen.

.

Den lille pige tror kameraet er et våben…!

.

I øvrigt mener analytikerne i CTA, at den mest sandsynlige form for terror i Danmark vil være simple angreb, som udføres med lettilgængelige midler og efter kort planlægning.

Her tænker man på angreb, hvor der bruges stikvåben, skydevåben, bomber – “eller andre forhåndenværende midler.”

 .

.

Vestens angreb i Mellemøsten skabte Islamisk Stat.

Der som konsekvens skabte Donald Trump.

Der nu er den største trussel mod Vesten.

Nemesis!

Donald Trump har erklæret religionen Islam krig – hånd i hånd med USA’s største allierede:

Israel…! 

.

Som noget nyt advarer PET om, at falske nyheder kan føre til terrorlignende vold.

Usande nyheder og rygter kan påvirke psykisk uligevægtige, lyder det i PET’s rapport om terrorrisiko.

Der formentlig sigter til de højreekstreme elementer, der som i tilfældet Donald Trump, meget ofte er uden jordforbindelse og derfor letpåvirkelige.

Usande informationer og falske nyheder, uden at nævne Donald Trump og Den Korte Avis, som bliver spredt på de sociale medier, kan påvirke psykisk uligevægtige personer så meget, at de risikerer at begå vold med karakter af en terrorhandling.

Jan Birkemose, journalist, medieanalytiker og indehaver af medietrends.dk, som beskæftiger sig med tendenser i mediebranchen, kalder spredningen af falske nyheder for et kæmpe problem.

Han vurderer, at de kan være med til at sætte gang i nogle stemninger, som bliver forstærket af misinformationer. Det kan påvirke svage sjæle.

– Jeg kan sagtens se for mig, hvordan falske nyheder kan igangsætte en følelse, som får et ekstra twist, når man ikke skal forholde sig til sandheden. Det kan selvfølgelig påvirke både psykisk ligevægtige og uligevægtige, siger Jan Birkemose.

– Falske nyheder er et kæmpe problem. Man kan ikke bare isolere problemet til den falske nyhed alene. De ødelægger vores generelle tillid til informationer, så sande nyheder faktisk også risikerer at miste troværdighed, siger han.

.

Denne gang manipulerer den amerikanske præsident masserne uden manuskript….!

.

Præsident Trump postulerer, at medierne ikke dækker alle terrorangreb

I tale til den amerikanske Central Command mandag, gik præsident Trump med sine forberedte bemærkninger efter at gøre en virkelig fantastisk påstand:

 – Medierne er bevidst manipulerende, når de rapporter om terrorangreb.

“Du har set, hvad der skete i Paris og Nice. Over hele Europa, er det sket,” sagde han til de forsamlede militære ledere. “Det er blevet til et punkt, hvor det ikke engang rapporteres. Og i mange tilfælde hvor den meget, meget uærlig presse ikke ønsker at rapportere det. De har deres grunde, og du forstår det…!”

Disse manipulerende udtalelser førte straks til kommentarer fra Trump’s seniorrådgiver Kellyanne Conway på MSNBC i sidste uge.

“Jeg vil vædde på det er helt nye oplysninger for folket, at præsident Obama havde et seks måneders forbud mod irakiske flygtninge på programmet efter to irakere kom her til landet, blev radikaliseret og var hjernerne bag Bowling Green massakren,” sagde hun. “De fleste mennesker ved det ikke, fordi det ikke blev dækket.”

Som nogen måske husker, så arbejder Trump regeringen med alternative nyheder og informationer…. (Video)

.

.

Det var så en helt ny information til folket, fordi der ikke var nogen “Bowling Green massakren.” Conway havde henvist til det formodede terrorangreb tidligere, herunder som svar på et spørgsmål stillet af TMZ.

Men de to irakere anholdt i Bowling Green i 2011, har aldrig begået et angreb i USA. Hun indrømmede senere, at hun havde udtalte sig “alternativt”.

.

.

Trump’s kommentarer går langt videre end Conway’s, selv med hendes udtalelse om, at “massakren” ikke var dækket” men henviste efterfølgende til det påståede “seks-måneders forbud” fra Obama administration. (Hvor det med at “massakren” ikke skete, blevet fejet ind under gulvtæppet.)

Trump selv hævde, at medierne aktivt undertrykker nyheden om terrorangreb for at opfylde en politisk dagsorden.

Det er sikkert rigtigt, at ikke alle terrorangreb få en bred dækning i de nationale medier. Så er sandsynligheden for, at et terrorangreb i et fremmed land ville være omfattet af New York Times stor, hvis man ser på dækningen af 40.129 angreb fra 1968 til 2009. Ikke alle angreb fik dækning i denne periode. Sidste forår besluttede Los Angeles Times at logge hver eneste terrorangreb i april måned, hvilket blev til 180 angreb, der dræbte 858 mennesker. Ikke hver eneste af disse angreb kom med de lokale natlige nyhedsudsendelser.

Det Hvide Hus har udgivet en liste over “under dækkede” terrorangreb

Men filtreringen af, hvad der skal dækkes er meget anderledes, end at man undertrykker informationer. På en given dag, må alle  lokale aviser og nyhedsudsendelser beslutte, hvad man skal bruge ressourcer på. Dette sker ikke fordi Channel 5 news direktøren har en vendetta mod dig (Trump); det som det handler om er, at der er begrænsede ressourcer.

Trump kommentar er meget i tråd med hans bemærkninger sidste juni om præsident Barack Obama.

“Se gutter, vi er ledet af en mand, som enten ikke er hård, ikke smart eller har noget andet i tankerne,” sagde Trump om Obamas reaktion på angrebet på en homoseksuel natklub i Orlando. “Og noget andet i tankerne – folk kan ikke tro det. Folk kan ikke tro, at præsident Obama handler den måde, han optræder, og kan ikke engang nævne ordene radikal islamisk terrorisme. Der er noget, der foregår. “

Det er en klare implikation af, at: Obama er på ​​terroristerne siden. Trump siger ikke helt, at medierne er med terroristerne, men netop, at medierne ignorere terrorisme.

Interessant er det så, at Trump selv ignorerede denne masseskydning, der fandt sted i en moske i Quebec i sidste uge, der dræbte seks personer. Det Hvide Hus’ pressesekretær Sean Spicer fortalte medierne, at præsidenten og den canadiske premierminister derimod havde talt sammen om det, hvorfor Trump afviste påstanden.

.

.

Trump fik dog tweet om et nyt angreb, hvor det var en mulig muslim, der var involveret. Modsat angrebet i Quebec, hvor det var en sindsforvirret ung, hvid mand….. der tilmed var Trump tilhænger!

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827499871011819520?ref_src=twsrc%5Etfw

.

Fanden hytter sine….

Trump har konsekvent set angreb, som det i Quebec – begået af en ung mand, der gik ind for en antimuslimske politik og forsvarede Trump online – som en isoleret hændelse af et mentalt forstyrret individe, mens angreb fra muslimer er del af en bredere mønster ansporet af radikal islamisme. Han ser en institution stå bag angrebene fra muslimer, hvor han ikke ser højreekstremistiske bevægelser stå bag angreb, som det i Quebec eller i Charleston i 2015.

Det hjælper med at forklare, hvorfor Trump er villig til at fokusere landets indsats mod terrorisme udelukkende om terrorisme begået i islams navn:

Han kan ikke se, hvordan andre trusler er systemiske, herunder hvad han selv er i fuld gang med.

.

.

Med sine kommentarer mandag, sagde Trump underforstået, at medierne er medskyldig i at gøre terrorister til en succes. Det er en del af en nyt mønster der skal antyde, at andre står i vejen for hans bekæmpelse af terrorismen, som også omfatter en føderal dommer, der standsede hans immigrations bekendtgørelse.

Conway kommentarer om Bowling Green har skaffet hende en enorm mængde offentlige hån – da sandsynligheden for, at hendes kommentarer ikke var en fejl, men i stedet en forsætlig løgn, er til at få øje på.

Trumps kommentarer er af en helt anden manipulerende karakter og størrelse.

Trumps forhold til medierne har aldrig været stærk i løbet af hans tid i politik. Men han har aldrig før prøvet at skabe et billede af medierne, som værende “imod os”, når der begås terrorhandlinger – i det mindste ikke så eksplicit.

Vi forventer ikke, at han, ligesom Conway, vil indrømme at have udtalt sig forkert.

.

.

Kilde: washingtonpost.comKilde: b.dkKilde: dr.dkKilde: dr.dkKilde: b.dk

.

PET analyse 2016: Islamisk stat skaber en kompleks situation

.