Opgør med Darwin vinder frem i Europa

Orangutanger
.
Gud skabte først naturens ubrydelige love.
De er med andre ord Guds ubrydelige vilje med det skabte.
.
.
Ny forskning viser, at den religiøst motiverede modstand mod evolutionsteori breder sig flere steder i Europa, men den har begrænset udbredelse i de skandinaviske lande.
De fleste kender skabelsesberetningen. Men de færreste herhjemme tillægger den stor videnskabelig værdi. Men troen på at livet på jorden er skabt af Gud som beskrevet i religionernes hellige tekster og den religiøst motiverede modstand mod moderne evolutionsbiologi, den såkaldte kreationisme, vinder frem flere steder i Europa.
.
Læs mere her…
.
.
.

.

Tro er dét, der ligger før viden.

6667494-lft-niveauet-for-skolens-matematik---2

Har Gud virkelig ladet menneskene går rundt uden vished for, at den Gud skaberen af alt vi kende, er eksisterende?

Naturligvis ikke!

.
.

Freudiansk-darwinisme

Vejen til helhedsforståelsen
går via sammentænkningen af naturens
freudianske (psykologiske) og darwinistiske (evolutionære)
lovmæssigheder.

.

Det hele begyndte i en ung alder med en stor interesse for naturen, der afstedkom, at jeg i mere end 20 år meget aktivt kæmpede en kamp for at beskytte naturværdierne mod menneskets evindelige overgreb på dem.

Trods stor indsats lykkedes det ikke.       

Undervejs i dette forløb gik jeg og funderede over, hvorfor der i dyrenes verden var en så gennemført orden, der ikke var til at øjne i abemenneskets (homo sapiens) verden. Kom vi måske ikke af den samme naturlighed?

Med de darwinistiske briller på kunne jeg ikke finde nogen forklaring på de adfærdsmæssige ændringer, som mennesket, i modsætninger til alle øvrige arter, herunder primaterne, har afstedkommet fra de tidligste mennesker og til nutidens mennesker.

Derfor fattede jeg interesse for psykologien. Ikke med en egentlig psykologiuddannelse, endsige terapeutisk arbejde for øje, men med det sigte, at jeg ville finde svar på et for mig vigtigt spørgsmål.

 .

Tænkningen
er som et bor,
der hele tiden når ned til nye lag,
med en endnu dybere forståelse af det,
man ellers mente,
man allerede havde forstået.

Bjørn Holmskjold

.

Det begyndte i en ung alder

https://holmskjold.net/det-begyndte-i-en-ung-alder/

.