Opdaterende Sagsforløbet – Skyd ulvene…!

Jeg var her længe før jer, og har medfødt evnen til at holde naturen i balance til helhedens bedste.
Så kom I og så mig og mine som skadedyr, der bare skulle udryddes.
Men er det I gør til fordel for naturen og helheden?
Er det I gør ikke netop det modsatte af det, jeg har medfødt til fordel for helhedens bedste?
Er I ikke netop den største trussel mod hele naturen og naturligheden i tingene?
Jeg spørg bare – og hvad vil I så svare?

.

Skyd ulvene

21 jan. 2020

 

Andreas Åbling Petersen, Stadebjerggård, Ellum, Grænsevej 1, Løgumkloster

Læserbrev: Jeg har set i medierne, at der mange steder i verden gøres en stor indsats for at genoprette biodiversiteten, hvor den har lidt skade, forårsaget af klimaændring, naturkatastrofer eller menneskeaktiviteter.

Biodiversitetsforringelsen er sket mange forskellige steder, hvis det drejer sig om en ø, hvortil den der uddøde dyreart ikke af sig selv kan indvandre, kan man udsætte dyr af arten, som er indfanget andre steder.

Ulven har som art på grund af menneskeaktiviteter været udryddet i Danmark i mange år. Nu er den så af sig selv indvandret i Danmark til stor glæde for mange, som ønsker, at den oprindelige biodiversitet skal genskabes.

Glæden kommer i medierne til udtryk fra personer i hele Danmark, måske mest fra Sjælland. Men desværre for sjællænderne er Sjælland en ø, hvortil ulven ikke ved egen hjælp kan indvandre. Jeg vil derfor foreslå, at der hurtigst muligt indfanges nogle avlsdygtige eksemplarer af ulvearten, hvor de findes, som så kan udsættes på Sjælland, for at den oprindelige biodiversitet også der kan blive genoprettet.

Men muligheden for at genskabe den rigtige oprindelige biodiversitet kan jo ødelægges af invasive arter som for eksempel mårhunden, og især af den mest skadelige invasive art, mennesket, som har ændret så meget på forholdene for eksempel med byggeri af byer og anlæg af infrastruktur og indhegninger, at det ikke mere er muligt at genskabe den oprindelige biodiversitet. Og da det er håbløst at foreslå at udrydde den invasive menneskeart, vil jeg for at beskytte de indhegnede tamdyr, som jages, skambides og dræbes af ulve, fortsætte med at opfordre jægerne til at skyde alle ulve i hvert fald i Jylland og begrave dem.

.

.

Læserbrev

22. januar

Om det at skyde sig selv i foden

 

Andreas Åbling Petersen, Løgumkloster, har begået et læserbrev af den slags, som kan give et ubehageligt bagslag, ved at opfordre jægerne at skyde et totalt fredet dyr, der ikke kun er fredet i Danmark, men hele Europa.

Avisen har så efter henvendelse fra person, der har anmeldt pågældende skribent for at opfordre til ulovligheder, efterfølgende undskyldt læserbrevet blev bragt ved en fejl, og fjernet det. Men det ændrer ikke på den kendsgerning, at det blev bragt, med de mulige konsekvenser for ulven det kan have haft.

Sagen er efterfølgende tilsendt foreningen Ulvetid, hvis formål netop at beskytte ulven mod den udbredte enfoldighed, som man finder i visse kredse.

Jeg bor selv tæt på den vestjyske ulvezone, hvor jeg færdes meget, og er selv meget aktiv i forhold til beskyttelsen af ulven i området, hvor samme enfoldighed hersker, også i den lokale avis, og er alt sammen medvirkende årsag til en ulv fra det første ynglende ulvepar i 200 år blev skudt.

Argumentationen, som Andreas Åbling Petersen gør brug af, er let genkendelig og meget infantil barnlig. Hvorfor jeg ikke overraskes ved at der opfordres til at skyde ulvene med den begrundelse, at de indhegnede tamdyr, jages, skambides og dræbes af ulve.

Virkeligheden er den i ulvezonen, at problemet ikke er ulven, men indhegningerne, der har vist sig at være ualmindelig mangelfulde. Hvorfor fårene er det rene ta-selv bord for ulven. Der er en vigtig art, som alle rovdyr er det i forhold til biodiversiteten er velfungerende. Desuden vil ulve fra Sverige kunne svømme til Sjælland, eller dengang vi havde isvintre, blot kunne gå over Øresund. Jeg mindes en elg svømmede fra Sverige til Danmark

Men bortset fra det er det korrekt, at den menneskelige enfoldighed har skabt menneskeheden selv ikke blot ét (klimaændringerne), men med udryddelsen af biodiversiteten, to ligeværdige trusler mod dets egen overlevelse.

 

Bjørn Holmskjold

Nørreport 9, st.

6950 Ringkøbing.

Tlf. 30515655

.

.

22. januar

Kære Bjørn Holmskjold,

 

Jeg beklager, at vi har haft et læserbrev på jv.dk, der opfordrer til ulovligheder. Da jeg blev opmærksom på det i formidddags, blev det slettet inklusive de kommentarer, der er under artiklen.

Vi bringer heller ikke dit læserbrev, da det refererer til et  indlæg, som ikke længere kan ses på jv.dk og til et indhold, vi ikke vil acceptere. At bringe dit læserbrev ville indebære, at vi gentager vores fejl med at bringe et synspunkt til torvs, der opfordrer til ulovligheder, og det vil vi ikke.

Du kan klage over denne afgørelse til Pressenævnet. Du kan se nærmere om hvordan på www.pressenaevnet.dk

Jeg vil for god ordens skyld oplyse, at jeg er medlem af Pressenævnet som repræsentant for Danske Medier, men jeg deltager naturligvis ikke i behandlingen af klager over JydskeVestkysten.

 

Venlig hilsen

Mads Sandemann

Chefredaktør

JydskeVestkysten og 17 ugeaviser

Jysk Fynske Medier

Redaktioner i Ribe, Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev

Kolding, Vejen, Billund, Grindsted, Varde, Bramming og Esbjerg

Mobil: 2060 4512

Mail: [email protected]

Web: jv.dk og ugeavisen.dk

.

.

23. januar

Nyt Læserbrev

 

Om det at skyde sig selv i foden

Andreas Åbling Petersen, Løgumkloster, begik den 21. januar et læserbrev af den slags, som kan give et ubehageligt bagslag, ved at opfordre jægerne at skyde et totalt fredet dyr, der ikke kun er fredet i Danmark, men hele Europa.

Avisen har så efter henvendelse fra person, der har anmeldt pågældende skribent for at opfordre til ulovligheder, efterfølgende undskyldt læserbrevet blev bragt ved en fejl, og fjernet det. Men det ændrer ikke på den kendsgerning, at det blev bragt, med de mulige konsekvenser for ulven det kan have haft.

Sagen er efterfølgende tilsendt foreningen Ulvetid, hvis formål netop at beskytte ulven mod den udbredte enfoldighed, som man finder i visse kredse.

Det er derimod helt lovligt at ønske sig fredningen ophævet, som det er lovligt at ønske sig fartgrænsen i byområder sat op til 100 km/t.

Jeg bor selv tæt på den vestjyske ulvezone, hvor jeg færdes meget, og er selv meget aktiv i forhold til beskyttelsen af ulven i området, hvor samme enfoldighed hersker, også i den lokale avis, og er alt sammen medvirkende årsag til en ulv fra det første ynglende ulve i 200 år blev skudt.

Argumentationen, som Andreas Åbling Petersen gør brug af, er let genkendelig og meget infantil barnlig. Hvorfor jeg ikke overraskes ved at der opfordres til at skyde ulvene med den begrundelse, at de indhegnede tamdyr, jages, skambides og dræbes af ulve.

Virkeligheden er den i ulvezonen, at problemet ikke er ulven, men indhegningerne, der har vist sig at være ualmindelig mangelfulde. Hvorfor fårene er det rene ta-selv bord for ulven. Der er en vigtig art, som alle rovdyr er det i forhold til biodiversiteten er velfungerende. Desuden vil ulve fra Sverige kunne svømme til Sjælland, eller dengang vi havde isvintre, blot kunne gå over Øresund. Jeg mindes en elg svømmede fra Sverige til Danmark

Men bortset fra det er det korrekt, at den menneskelige enfoldighed har skabt menneskeheden selv ikke blot ét (klimaændringerne), men med udryddelsen af biodiversiteten, to ligeværdige trusler mod dets egen overlevelse.

 

Bjørn Holmskjold

Nørreport 9, st.

6950 Ringkøbing.

Tlf. 30515655

.

.

24. januar

Kære Bjørn Holmskjold,

 

Jeg vil gentage, hvad jeg skrev til dig onsdag eftermiddag:

Jeg beklager, at vi har haft et læserbrev på jv.dk, der opfordrer til ulovligheder. Da jeg blev opmærksom på det, blev det slettet inklusive de kommentarer, der er under artiklen.

Vi bringer heller ikke dit læserbrev, da det refererer til et  indlæg, som ikke længere kan ses på jv.dk og til et indhold, vi ikke vil acceptere. At bringe dit læserbrev ville indebære, at vi gentager vores fejl med at bringe et synspunkt til torvs, der opfordrer til ulovligheder, og det vil vi ikke.

Du kan klage over denne afgørelse til Pressenævnet. Du kan se nærmere om hvordan på www.pressenaevnet.dk

Jeg vil for god ordens skyld oplyse, at jeg er medlem af Pressenævnet som repræsentant for Danske Medier, men jeg deltager naturligvis ikke i behandlingen af klager over JydskeVestkysten.

 

Venlig hilsen

Mads Sandemann

Chefredaktør

JydskeVestkysten og 17 ugeaviser

Jysk Fynske Medier

.

.

24. januar

Kære Mads Sandemann

Nu er sagen jo den, at havde avisen redigeret omtalte læserbrev før det blev bragt offentligheden med åbenlys opfordring til at begå jagtulovligheder, ville der selvsagt ikke havde være noget problem, og derfor heller ikke blevet indgivet en politianmeldelse fra foreningen Ulvetid mod både skribenten og så vidt vides også avisen.

Avisen forklarer det selv med ”Dette læserbrev udkom første gang den 22. januar. Dette er en redigeret udgave, da den originale version er blevet fjernet, fordi en enkelt formulering opfordrede til en ulovlig handling, og dermed ikke levede op til JydskeVestkystens retningslinjer og etik i forhold til debatindlæg.

Det er jo helt klart avisens, og dermed dit ansvar som redaktør, at det der bringes så også lever op – til JydskeVestkystens retningslinjer og etik i forhold til debatindlæg. – Før det bringes! Hvilket jo så ikke har været tilfældet.

Og da læserbrevet, og der med opfordringen til jægerne om at skyde ulven, har været bragt, og som en løbeild bliver delt vidt og bredt, og nu drøftes heftigt blandt ulvevenner, ulvefjender, jægere og folk i almindelighed, så er mit læserbrev blot fastholdende, at læserbrevet både er blevet set og læst, og det først blev fjernet da det gik op for avisen, at man derved har antændt lunten til krudttønde, som ulvesagen er.

Det bliver så op til avisen at forklare sig overfor sine læsere, overfor redaktionen har snorksovet i timen. Og så i øvrigt håbe på der ikke bliver skudt en ulv….!

For der er meget stærke energier, herunder politiske, forbundet med ulvesagen, hvorfor der også er meget opmærksomhed rette mod avisernes måde at beskrive ulven på i forskellige sammenhænge. Det kan nemlig i dagens Danmark med hurtigt stigende opmærksomhed på biodiversitet m.v. være ødelæggende en avis omdømme.

Så jeg forventer mit læserbrev bringes, så kan avisen i en leder forklare sig der. For den sag er jo ikke slut, men først er ved at gå i gang med fuld fokus på sagligheden omkring ulven.

 

Med venlig hilsen

Bjørn Holmskjold

Nørreport 9, st.

6950 Ringkøbing.

Tlf. 30515655

.

.