Nye udbrud af afrikansk svinepest i svinebesætninger i Østeuropa

“Et udbrud af svinepest udgør lige nu den største trussel overhovedet imod dansk svineproduktion.

Vi risikerer at miste eksporten af svinekød til markederne i blandt andet Asien.

Samtidig vil udbrud i Danmark eller Nordtyskland hurtigt skabe kæmpe problemer for vores eksport af millioner af levende grise”, har Erik Larsen, formand for L&F’s Svineproduktion, tidligere udtalt.

.

På bare tre år er antallet af vildsvin, der er smittet med afrikansk svinepest i Østeuropa, mere end 12-doblet.

Det viser tal fra Fødevarestyrelsen.

Der er nu fundet udbrud af afrikansk svinepest blandt flere steder i Østeuropa den seneste uge.

Fem svinebesætninger er blevet ramt af den frygtede afrikanske svinepest i Polen den seneste uge. Det viser tal fra EU-Kommissionen.

Dermed har vores østlige nabo oplevet ialt 13 tilfælde af afrikansk svinepest siden årsskiftet.

Også i Litauen og Rumænien er svinesygdommen blevet konstateret den seneste uge. Fem tilfælde i Litauen og fire i Rumænien hos svinebesætninger.

I samme periode er der konstateret afrikansk svinepest hos vildsvin i Estland, Letland, Litauen, Polen og Ungarn.

Derudover er der fundet afrikansk svinepest i syv mindre svinebesætninger i Rusland, heraf fire i Kaliningrad-regionen, der ligger mellem Polen og Litauen.

.

Rammer svinepesten først danske vildsvin, er der risiko for, at danske produktionssvin også bliver smittet. Det vil gå hårdt ud over den danske eksport af svinekød på 11 mia. kroner.

Det er første gang, at Landbrug og Fødevarer forsøger sig med en kampagne på Facebook. Her får lastbilchaufførerne konkrete råd til, hvordan de kan undgå at tage svinepesten med til Danmark.

Det fortæller Julia Vollertsen, interesseorganisationens leder af sociale medier.

Kampagnen, der er skarpt målrettet udenlandske chauffører, vil bestå af en video på polsk, russisk og engelsk, fortæller Julia Vollertsen.

Det nye tiltag bliver bakket op af Danmarks Naturfredningsforening, der mener, at mennesket vil være skyld i smitten, hvis svinepesten skulle komme til Danmark. Det fortæller biolog Bo Håkansson.

– Det er vigtigt at sætte en tyk streg under, at det ikke er de få vildsvin, vi har i Danmark, som i sig selv udgør en risiko. Risikoen består i, at svinetransporter, der kører til og fra østlandene, kan bringe smitten med tilbage og inficere vildsvinene i Danmark, siger han.

Mens der sidste år var 3.400 udbrud af afrikansk svinepest i Østeuropa, var det tilsvarende tal for tamsvin 122.

.

.

Afrikansk svinepest er en meget smitsom virussygdom hos såvel vild- som tamsvin. Siden 2007, har sygdommen spredt sig i Øst-Europa, med udspring fra Georgien. Virus kan ikke smitte til mennesker.

Jægere har stor risiko for at slæbe smitten med til Danmark, når vildsvinekødet bringes med hjem. Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, men et udbrud vil øjeblikkeligt lukke alle eksportmarkederne for svinekød.

I 2016 udgjorde den danske eksport af svinekød en værdi af 30 milliarder kr. Desuden eksporteres der årligt yderligere for 13,5 mill. kr levende svin fra Danmark.

Et dansk udbrud af ASF vil medføre at al eksport af svin og svinekød stoppes i en periode, hvilket forventes at koste milliarder i tabt eksport, ligesom det må forventes at tage lang tid at genvinde tabte eksportmarkeder efter et udbrud.

.

End ikke regeringen selv tror på hegnet vil gøre en forskel.

.

Smitteveje

Smitte mellem tamsvin sker hyppigst ved transport/handel med grise, som er smittet, men endnu ikke har symptomer. Men også beskidt tøj eller beskidte transportvogne kan overføre smitten. 

Smitten mellem svin sker typisk ved direkte kontakt eller ved kontakt med strøelse, foder og vand, som er forurenet med urin, gødning og næseflåd. Blod fra syge dyr er smittefarligt i op til 1½ år efter, hvis det ligger ved lave temperaturer. I områder, hvor der har gået svin smittet med Afrikansk svinepest, er gødningen smittefarlig i op til 2 uger og selvdøde vildsvin kan smitte raske dyr i området også efter forrådnelse af kadaveret.

Risiko for indslæbning af smitten til Danmark kan ske med slagteaffald, kød eller kødaffald indeholdende virus. Undersøgelser har vist, at virus kan overleve i tørrede skinker (serrano og parma) i mere end et år.

Disse smitteveje har været årsag til adskillige sygdomsudbrud i andre lande.

Men smitten er aldrig set med svinekød der er varmebehandlet ved 70°C. Flåter, der har suget blod fra smittede svin, kan bære virus gennem længere tid og bidrage til overførsel af smitten – noget som er set i forbindelse med udbrud i Sydspanien og Portugal. Men også stikfluer kan overføre smitten.

Kilde: dr.dk – Kilde: jaegerforbundet.dk – Kilde: effektivtlandbrug

.

Seneste om den skudte ulv – Nyt europæisk land ramt af afrikansk svinepest

.