Ny undersøgelse viser ulven har indvirkning på elg-tyrenes evolution

Elg Yellowstone National Park

.

September 5, 2018

Hvad sker der, når du sætter en biolog, der studerer dyrenes gevir sammen med en forsker, der bruger sin tid på at udforske rovdyrenes dynamik?

Ulvebiolog Matt Metz Ph.d studerende

Du får en bedre forståelse af, hvorfor elge i Yellowstone National Park kaster deres gevir langt senere, end elge af andre nordamerikanske arter.

Forsker fra University of Montana og hans partnere har for nylig offentliggjort en undersøgelse omhandlende ulvens evolutionære indvirkning på, hvornår elg-tyrene kaster deres gevir.

Forfatterne var ph.d.kandidat Matt Metz, der sammen med medforfatterene Doug Emlen, Mark Hebblewhite, Dan Stahler, Doug Smith fra National Park Service og Dan MacNulty fra Utah State University.

De opdagede, at ulve i Yellowstone National Park fortrinsvis jagede elg-tyre, der allerede havde kaste deres gevir, og ikke dem, der stadig havde dem i slutningen af vinteren.

.

.

Konstateringen tyder på, at gevir bruges til mere end blot at konkurrere om hunnerne – men som hjælp til at afskrække rovdyr – og som igen kunne hjælpe med at forklare, hvorfor nogle tyre kastede deres gevir længe efter andre elge i Nordamerika.

“Fordi ulve ofte foretrækker elg på de tidspunkter, hvor elg-tyrene er uden gevir, end elg-tyre, der entydigt beholder deres gevir en stor del af vinteren,” sagde Metz.  “Andre elge i vores studie kaster deres gevir i begyndelsen af december. Vi tror, elgene ganske enkelt har udviklet sig til at beholde deres gevir længere, end nogen anden nordamerikanske hjorte, fordi de bruger deres gevir som en effektiv afskrækkelse mod ulvene.”

Gevirerne er evolutionært udviklet til at forbedre elg-tyrenes avlssucces. Jo større gevir, jo mere sandsynligt er det, at en tyr med held kan parre sig med hunnerne i løbet af efteråret. Hos mange arter tjener deres opsats også sekundære, ikke brunstmæssige formål, men disse formål er ikke altid velundersøgte, som det er tilfældet for elgen.

Elg-tyrene kaste deres gevir i slutningen af hver vinter og straks begynde et nyt sæt at vokse frem. Ved at komme af gevirerne så hurtigt som muligt fjerner en besværlig byrde og giver individuelle elg-tyre en tyvstart med større gevir ved næste års kurmageri.

.

.

Men som helhed kaster elgene deres gevir måneder senere, sammenlignet med andre nordamerikanske hjortearter, og afkaste er forskudt over en to måneders periode, der begynder i marts, hvilket tyder på, at der kan være andre grunde til at holde geviret lidt længere.

Studie af elgens evolution ved ulvens indvirkning.

“Gevir er et evolutionært produkt af den seksuelle udvælgelse, hvor tyre konkurrerer om ynglemuligheder en kort tid om efteråret,” fortæller Metz.  “Her viser vi, at udviklingen af gevir også er påvirket af andre forhold i elgenes miljø, såsom ulvene, og at en sådan sekundær indvirkning også bidrager til at forme de særlige tilpasningsdygtige kendetegn ved evolutionen, som når gevirne kastes.”

Metz, der har over et årti analyseret et væld af data fra Yellowstone Wolf Project, herunder en langsigtet registrering af interaktioner mellem ulve og deres bytte.

Ulvene i Yellowstone dræber ofte elg-tyrene i vintermånederne, men Metz og hans medforfattere fandt, at ulve udpræget foretrak at dræbe de individer, der allerede havde kaste deres gevir – også selv om de ofte var i bedre stand end tyre, der stadig slæbte rundt deres tunge opsatser.

Resultaterne viste, at gevir faktisk har en vigtig aggressiv afskrækkende sekundær funktion for elg-tyrene, der kunne hjælpe med at forklare variationen i gevirets kastetid på tværs af arter i tempererede klimaer.

.

.

“De hanner, der kaster deres gevir først, er mere sårbare over for at blive dræbt af ulve på trods af at være i bedre ernæringsmæssige tilstand,” siger Metz.  “De dyr, der er i den bedste ernæringstilstand er de første til at droppe deres gevir, og opnår større gevir den næste sæson, og opnår derved en større reproduktive succes.

Ulvenes angreb er mest rettet mod individer, der er meget unge, gamle, skadede eller i dårlig ernæringsmæssig tilstand, der gør dem sårbare. Her har vi identificeret en ny, uventet sårbarhed ved at kaste gevirerne tidligt. Undersøgelsen fremhæver en evolutionær udvikling med både fordele og omkostninger. Tyre, der droppe deres gevir tidligt har den fordel de får relativt større gevirer i det kommende år, vinde flere hunner, men de er også i større risiko for at blive ulvenes middagsmad.

For yngre tyre, der næppe vil få succes i den kommende brunst, er risikoen særlig høj. Modsat hanner der er blandt de sidste til at kaste deres gevirer.

.

.

“For mig er en af de fedeste ting ved dette projekt, hvordan det startede.” fortæller Hebblewhite, en Wildlife biolog og professor ved W.A. Franke College of Forestry and Conservation, der fokuserer på de store pattedyrs rovdyr-byttedyr forhold.  “Det startede med Matt blot var opmærksomme, og studsede over noget i naturen, som han derefter dykkede ned i over et årti, for at finde en mulig forklaring. Det er netop kernen i en videnskabelige proces.”

Hebblewhite har studeret ulve og deres bytte i et kvart århundrede, men det er første gang, han var begyndt at overveje, hvad ulv-elg konkurrencen kunne gør ved elgenes gevir.

“Dette tilfælde af undren er det fineste, ” sagde Emlen, en evolutions-biolog og professor i afdelingen for biologisk videnskab. “Hvad der var mest sjovt ved projektet var karakteren af samarbejdet, som krydsede fagområder og discipliner”.

“Matt er ulv-biolog og Hebblewhite er elg-biolog, men han fokuserede ikke på gevirerne,” sagde Emlen. “Jeg arbejder med rhino beetles, hvor jeg studerer insekternes hornede beskyttelsesdække. Jeg bruger det meste af min tid på at tænke over, hvorfor deres horndække er så store. Det har været en oplevelse at arbejde med dyrenes gevir, fordi de er gigantiske våben. Det har været en vild tur for en bille-biolog, at studere beskyttelses-strategier med elg- og ulvebiologer.”

.

.

Kilde: umt.edu

.

Elgen er en større trussel end ulven

Paradoks: Elge er farligere end ulven

.