Ny rapport: 27 millioner ulovlige fugledrab i Europa hvert år

.

Hvert år dræbes 25 millioner fugle illegalt i Middelhavsområdet.

.

I Nord- og Centraleuropa koster ulovlig jagt, fangst og efterstræbelse op imod 2 millioner fugle livet.

Det skønner BirdLife International, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en del af, i ny rapport. I Danmark er illegal bekæmpelse af fredede rovfugle fortsat et problem.

29 lande i Europa, Nordafrika og Kaukasus-regionen har været til eksamen i en ny rapport fra fugle- og naturbeskyttelsesorganisationen BirdLife International, der kloden over kæmper for bedre vilkår og levesteder til alverdens fugle.

Rapporten, der er udkommet i denne uge, er dyster læsning. Og mange af landene dumper til eksamen i naturmoral og fuglebeskyttelse.

Lovløsheden er i særlig grad på fri fod i flere lande omkring Middelhavet, hvor Italien, Ægypten og Syrien hver især har mellem tre og ni millioner fugle årligt på deres samvittighed som følge af illegale drab på et utal af arter, hvad enten de bliver fanget på limpinde, skydes eller ender deres dage i fælder.

.

Fra Syrien

.

De tre lande repræsenterer en helt særlig liga i statistikken over hensynsløs adfærd overfor vilde fugle.

Faunakriminaliteten dækker primært over ulovlig jagt og fangst, plyndringer og ødelæggelse af reder og æg, salg af fredede fugle, bekæmpelse med giftstoffer og jagt i fredede områder.

I næste gruppe af lande, hvor der hvert år illegalt dræbes skønsmæssigt op imod 1 million fugle, kommer Grækenland, Frankrig og Libyen, mens Tyskland og Spanien repræsenterer en tredje kategori med op imod 500.000 illegale fugledrab årligt.

Danmark og Sverige er med i en gruppe af lande, hvor det skønnes, at ulovlige metoder hvert år koster et sted mellem 20.000 og 60.000 fugle livet.

.

Giftdrab, fældefangst og bekæmpelse

– Trods øget fokus på problematikken er ulovlig bekæmpelse af fredede rovfugle, hvad enten den finder sted med forbudte gifte eller som fældefangster, et af de største problemer i Danmark.

Ikke så meget hvad angår antallet af dræbte fugle, men mere hvad angår effekten og betydningen for de pågældende arter.

Illegal bekæmpelse af fåtallige arter som for eksempel rød glente har utvivlsomt haft en stor negativ effekt på bestands-udviklingen indtil for få år siden og har det måske fortsat, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Herudover omfatter de danske tal ulovlig indfangning af småfugle til burhold, nedrivning af svalereder og ødelæggelse af reder hos måge- og kragefugle, duer og skarver, uden at der er givet tilladelse.

Desuden er bekæmpelse af stæreflokke og tilfældig nedlæggelse af fredede fuglearter med i kategorien af fauna-kriminalitet i den danske fuglefauna, påpeger biologen.

Kilde: dof.dk

.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget
Jægerne ser tilsyneladende sig selv som en hær, der skal beskytte landbruget…!

Formentligt har flere jæger udlagt farlig nervegift i nordjysk naturområde

.