Nu er det ikke nok at tro

  • Måske jøde børn

Nu er det ikke nok at tro

 Bjørn Holmskjold, publiceret d.03/02 2011

Læs artiklen bag debatten her: Kristenforfølgelser har intet med islam at gøre:

.

http://www.religion.dk/synspunkt/kristenforfølgelser-har-intet-med-islam-gøre

 

Tro er, at tro noget, som man tror nok er rigtigt. Et andet ord for tro er hypotese. Det påståede stærke fællesskab mellem religionerne, hvor måske især de monoteistiske religioner har dele til fælles, såsom deres tro på, at der er én Gud, der har skabt helheden. Eller i det mindste de dele af Guds skaberværk, som den enkelte tro har det bedst med, at Gud skabte.

Naveed Baig er imam, og skal som sådan fortolke Guds vilje i overensstemmelse med den islamiske forståelsesramme. Der rettolket, og det mere end de fleste religioner, skal ager kontant afvisende i forhold til enhver mistolkning af Guds vilje.

Dette tætte jødisk-muslimske forhold forudsætter så, at Naveed Baig, som imam, med sit Jødisk-muslimsk netværk i Danmark, er af den sikre overbevisning, at den jødiske forståelsesramme af Guds vilje, er helt sammenfaldende med den islamiske forståelsesramme af Guds vilje.

Er det tilfældet, da må imam Naveed Baig med sit jødisk-muslimske projekt, som logisk konsekvens, efterfølgende tilsigte en sammensmeltning af disse to religioner, til én og samme religion. For så vidt de begge så må være rettolkende Guds vilje.

Virkeligheden er blot en ganske anden, og understreger ikke et fællesskab, men et åbenlyst fjendskab.

Det centrale i enhver religion er at rettolke Guds vilje. Kendetegnende samtlige religioner er det forhold, at ingen af religionerne er det mindste i tvivl om, at netop de, rettolker Guds vilje. Tager man de mange fortolkninger, som de mange religioner gør gældende, da må Gud enten have alvorlige problemer med realitetssansen, eller også gør der sig det gældende, at mennesket tillægger Gud nogle værdier, som ikke er Guds værdier, men som alene er menneskets værdier.

Den religiøse tro er et andet ord for en hypotese (en mulig sandhed), som anvendes indenfor blandt andet naturforskningen. I modsætning til religionerne, der ufortrødent fastholder sin tro, som den i sin tid blev overleveret, der har naturvidenskaben den holdning, at man skal angribe sine hypoteser med det sigte, at opnå en endnu højere grad af sikkerhed for, at sandheden har hold i virkeligheden.

Derved er videnskaben medvirkende til at skaffe mennesket er stadig større indsigt i Guds skaberværk, hvor det centrale er at forstå, hvor konsekvente og ubøjelige naturens love er indrettet, samt det meget interessante forhold, at der kan udledes en meget præcis forståelse og tænkning af naturens love. Så langt er videnskaben slet ikke nået endnu, at de har fanget betydningen af denne viden. En dyb og altfavnende viden, der i stedet bruges til alt andet, end til tænkning og forståelse.

Denne dybe tænkning og forståelse af Guds vilje, som den kan udledes af naturens love, er derimod indforstået i den 1400 år gamle muslimske forståelsesplatform af Guds vilje. Som derved opfylder et meget væsentligt sandhedskriterium. For det siger sig selv, at den fuldendte Gud, ikke skabte et fuldendt skaberværk, bundet sammen af fuldendte lovmæssigheder, for så ikke selv at kunne stå inde for det fuldendte skaberværk. Forstået på den måde, at Guds vilje med det han skabte fuldendt, til enhver tid er direkte afspejlende meningen med det skabte. Hvilket igen betyder, at enhver fortolkning af Guds vilje, til enhver tid skal være i overensstemmelse med de ufravigelige naturlovmæssigheder, som Gud skabte. Således er naturens love uforfalsket Guds vilje, hvorfor mennesket ikke længere behøver at tro på, for nu ved de Gud, som de altid vil kunne vide sig sikker på, hvad der uforfalsket er Guds vilje. De vil med andre ord også vide, hvilke religioner, eller for den sags skyld, hvilke imamer, som er mistolkende Guds vilje.

Således er islam indeholdende en helhedsforståelse af Guds vilje, som videnskaben kun kan beundre. For så langt er videnskaben slet ikke selv nået endnu, at de har forstået, at det ikke er naturlovmæssighedernes muligheder, som skal have fokus, men alle deres begrænsninger.

Så vælge dine venner med største omhu, imam Naveed Baig.

You may also like...