Norske bønder ser gerne rovdyrene udryddet

De skandinaviske rovdyr er truet af kapitalistisk enfoldighed og manglende naturforståelse.

.

Det norske Fremskridtsparti (Frp) er villig til samrådsmøde med Elvestuen

.

Skulle klima- og miljøminister Ola Elvestuen sige nej til licensjagt i ulvezonen, vil Frp træffe deres forholdsregler.

Det understregede Frps stortingsrepræsentant, Gisle Saudland, under en debat om rovvildtet i Oslo tirsdag. Debatten blev holdt som en del af et todages beite-seminar i regi af Bondelaget, Småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit.

Beredt på samrådsmøde

– Hvad gør vi, dersom klima- og miljøminister Ola Elvestuen siger nej til licensjagt i ulvezonen? Da hans forgænger Vidar Helgesen traf sin ulve-beslutning, indkaldte vi ham til samrådsmøde – fordi vi var uenige. Vi vil gøre det samme overfor Elvestuen, om vi skulle være uenige i det han måtte komme frem til, sagde Saudland.

Som bekendt skabte det furore og store fakkeltog i hovedstaden efter at Helgesen vinteren 2017 trodsede rovvildtnævnet i Hedmarks råd om at skyde hele Slettås-flokken.

Helgesen ville imidlertid tage to andre flokke ud.

Senterpartiet (Sp) har været klar på den store test med regeringen på rovvildtområdet, om klima- og miljødepartementet i efteråret/vinteren 2018 vil være villig til licensjagt i og udenfor zonen som gør, at man kommer ned på bestandsmålet.

For ulv, har bestanden over tid været den dobbelte af, hvad Stortinget har bestemt: 10,5 mod et bestandsmål på 4-6 årlige familiegrupper.

Politikerne så afgjort det svage led i kampen for helhedens overlevelse

.


Der bestandsmål på naturens arter, men ikke på husdyrene. Eller for den sags skyld mennesket!

.

Nortura griber til nødløsning og eksporterer fårekød til Oman

1. november 2018

Nortura må gribe til nødløsning for at få reduceret det store overskud af fårekød.

Der bliver i disse dage eksporteret fårekød til Oman. – Det som eksporteres af får nu, er en vanlig kommerciel eksport, dvs at kødet ikke har fået omsætningsafgift – hverken som frysefradrag eller prisnedskrivning, siger administrerende leder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, til Landbruk24.

I fjor blev overskuddet af fårekød eksporteret til blandt andet Afghanistan, det endte med at Nortura ikke fik udbetalt kompensation for pristabet ved eksport.

Det er selvsagt uheldigt, at Norge som nation er kommet i den situation, at der ikke findes norske købere til dette kød, skriver Merete Furuberg, som i fjor var meget kritisk overfor eksporten til Afghanistan.

Kilde: landbruk24.no


– Om der ikke tages flere ulve ud, tror jeg regeringen vil møde store protester i løbet af vinteren, sagde Sps parlamentariske leder Marit Arnstad truende under et ulve-seminar i ulvezonen – nærmere bestemt Elverum – tidligere i efteråret.

Frp i Stortinget havde helst set, at det ikke var nogen ulvezone overhovedet i første omgang, og stortingsrepræsentant Morten Ørsal Johansen har i den senere tid påpeget, at Frp sågar ønsker et nyt rovvildt-forlig.

Spørgsmålet er hvor realistisk det er. Men partiet har allerede indkaldt partierne i Stortinget til en samling, hvor evaluering og eventuelt revidering af rovvildt-forliget fra 2011 bliver et tema.

– Frp har også forslag til at flytte rovvildts-forvaltningen til Landbrugs- og Fødevaredepartementet (LMD). Det har vi desværre ikke fået gehør for, men vi mener at LMD må få mere at sige på dette område, sagde Gisle Sauland under debatten tirsdag.

FN advarer: Vi er helt konkret ved at udrydde menneskeheden

.


Norske bønder ser naturens rovdyr som en trussel, der skal bekæmpes.

.

Historisk store mængder kød på lager

Den 31. oktober 2018

I overkant af 100.000 ton kød ligger på reguleringslager. Det er historisk højt, ifølge Nortura.

Det er fire ganger så meget, som på samme tid i fjor, skriver Nationen.

Lageret af svinekød har været på over 6000 ton siden begyndelsen af august.


.

Bondelaget: – Må tages op med statsminister Erna i opløbet

Seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård i Bondelagets fødevarepolitiske afdeling mener et eventuelt samrådsmøde på bagkant bliver for passivt.

– Vi tror ikke det nytter med et samrådsmøde med Elvestuen. Her må der handles på forhånd. Sagen må adresseres til statsminister Erna Solberg, og beskeden må være at rovvildt-forliget skal følges op. Hvis ikke det sker, tabes noget i rovvildt-forliget – bestandsmål og forudsætningen for af kunne bruge de åbne græsningsområder, sagde Ødegård.

Saudland sagde han var enig i at et sådant møde nok ikke vil være tilstrækkelig, men han var også optaget af der ikke drives skyttegravskrig med statsrådet.

– Jeg er en kompromissets mand, og kan ikke love mig bort på vegne af folk i regeringen, som har et andet syn på rovvildt-politikken end mig, sagde Frp-politikeren.

Sps Sandra Borch oplever dagens rovvildt-forlig som «vældigt skørt», og viser kun hendes eget parti stemte for et tidligere forslag fra Sp om, at den todelte målsætning skal gælde i norsk rovdyr-forvaltning.

– Vi er beredt på at sende sagen til Stortinget én gang til, om Elvestuen ikke vil gå ind for licensjagt i ulvezonen, sagde Borch.

Ap: – Folk bliver forbandet

Aps Terje Aasland mener ordlyden i rovvildt-forliget fra 2011 er så klokkeklart, at forliget ikke kan misforstås. Men han registrerer, at forliget ikke bliver fulgt op i praksis. Dét må få politiske konsekvenser, mener han.

– Jeg begynder at blive mægtig arrig over, at vi efter bred tilslutning om stortingsvedtagelsen oplever, at der fremmes tiltag, som bare skærper konflikten. Når stortingsvedtagelsen ikke følges op, bliver folk harme. Vi har nu et statsråd, som negligerer det som bliver vedtaget i Stortinget, og det kan vi ikke længere sidde og se på, sagde Aasland.

Kilde: bondebladet.no

.

Vi kæmper aktivt for ulven

Norge: Anskudt ulv nu fundet og skudt død i Tynset

.

You may also like...