Norsk regeringen vil tillade jagt på kritisk truede ulve

Med den manglende respekt for landets rovdyr, trods al saglighed….

Skaber den norske regering grobund for militante protestbevægelser.

.

Regeringen fortsætter med at jage Norges kritisk truede dyr.

.

NOAH sendte for nylig sit svar på høringen om forlænget jagttid for ulv – Ministeriet foreslår, at de kritisk truede dyr jages fra 25. september til 30. april.

Miljøministeriet signalerer dermed, at de synes det er godt at jage dyrene i ynglesæsonen – selvom det er en forudsætning for norsk vildtforvaltning, at dyrene skal være i fred i yngletiden.

Den nuværende praksis med jagt på højdrægtige dyr og dyr med unger bør ophøre for alle arter.

Da klima- og miljøministeriet overvejede at udvide jagtsæsonen i ulvzonen for 2017, var Rådet for Dyreetiske yderst kritisk.

Ministeriet skrev selv at de indså, at forslaget var etisk problematisk.

Norge: Ekstreme jæger og deres regering er en konkret trussel mod rovdyrene

Men det blev alligevel udvidet for jagtsæsonen i 2017 – noget som regeringen nu forsøger at gøre permanent.

Det faktum, at forlængelsen kun gælder ulve udenfor ulv-zonen har ingen videnskabelig begrundelse og er lige så uforsvarligt – ulvene flytter på sig tværs af grænser, der er skabt af mennesker, og risikoen for at skyde drægtige dyr eller forældredyr med yngel er alligevel til stede.

Hvis han-ulven er skudt, bliver hun-ulven alene om at føde ungerne – hvilket kan forårsage fødevaremangel.

I værste fald kan hele kuldet dø.

.

I Sverige er en mere “pågående” aktivistisk naturbeskyttelse ved at udvikle sig.

Her i form af at “støje” ulvene væk fra jægerne.

.

Regeringen undergraver respekten for de vilde dyr og deres yngletid den måde – og det tilmed mod kritisk truede arter.

Derved placerer Norge sig blandt de fattigste lande med hensyn til at tage vare på landets vilde dyr.

Rovdyrforvaltningen burde ikke hoppe på den vogn, men det er netop det den gør, ved ministeriet vælger konstant at fokusere på beskydning af ulve.

Man tror det er løgn – Norge tillader brug af Plott Hound til ulvejagt – Men du kan gøre noget ved det!

Ulven er kritisk truet i Norge, og kan som hovedregel ikke skydes. Derfor burde staten være mere engageret i artikler 2 og 9 og § 18 i Bernerkonventionen beskyttelse af de fredede ulve, og i stedet  arbejde for at finde andre ikke-dødelige løsninger på mulige konfliktsituationer.

Men fokus på sådanne løsninger har i Norge været næsten fraværende fra regeringens side.

Internationale undersøgelser, som NOAH har sendt til ministeriet viser, at nedskydningen af ​​rovdyr ikke forhindre tab af græssende dyr – mens ikke-dødelige foranstaltninger til at beskytte af de græssende dyr, reelt er forebyggende konflikter.

Regeringen skal begynde at lytte til denne forskning. 

Regeringen har planer om at indføre den udvidede jagtsæson allerede den 1. april 2018.

.

Statsministeren leder en regjering som understreker at den er kunnskapsbasert, og er helt sikkert enig i at hvis vi skal klare å bevare norsk natur og norsk biologisk mangfold, må vi basere det arbeidet på kunnskap.

.

I udlandet kan foranstaltningen kunne tolkes som en aprilsnar – for hvilke miljømæssigt ansvarligt land med respekt for sig selv beslutter, at jage de kritisk truede dyr i yngletiden, mens miljømæssige forskere over hele verden advarer om, at vi skal styrke beskyttelsen af ​​vilde dyr?

Der er dog ingen vittighed i forhold til ulvene, der nu risikerer at være omfattet af fri jagt i deres yngletid. Dette vil også forstyrre det øvrige dyreliv i skovene, som går ind i dets mest sårbare periode.

Regeringen kan stadig nå at vende om og vælge ikke at fremstå som et elendigt eksempel for naturbeskyttelse overfor resten af ​​verden.

Dyrene trænger til mere beskyttelse, ikke mindre.

Kilde: debatt1.no

.

Norge: Ulvenes overlevelse handler alene om rå magt, penge og indflydelse

.