Norges miljøminister, Ola Elvestuen (V), vakler ikke i ulve-debatten

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen

.

Elvestuen viser en utrolig arrogance

Provokerende: Stortingsrepræsentant Emilie Enger Mehl (Sp) mener statsråd Elvestuen optræder arrogant og ikke i tråd med Stortingets beslutninger.

Den 25. september 2018

 

– Ola Elvestuen (V) svarer lige ud at han ikke forholder sig til Stortingets beslutninger.

Uholdbart: Anne Delphin i Naturbruksalliansen vil ha Erna på banen

Klima- og miljøministeren viser en utrolig arrogance som kræver opfølgning, siger Emilie Enger Mehl (Sp).

Baggrunden er en udtalelse fra borgmesteren i Hedmark, og sekretær for Rovvildtnævnet, Øyvind Gotehus, til avisen Nationen i sommer.

Citatet som fik Stortingsrepræsentant for Hedmarks Senterparti, Enger Mehl, til at spærre øjnene op var:

«I praksis er det ikke muligt for departementet at regulere ulve i ulvesæsonen, om den ikke er potentielt til skade. Og Naturmangfoldighedsloven åbner ikke for regulering i ulvezonen, ud fra direktoratets vurdering».

Enger Mehl mente udtalelsen var i strid med intensionerne i ulve-forliget og at den viser en holdning til borgmesteren, som er i stærk konflikt med Stortinget.

Stortingsrepræsentant ville have en forklaring og sendte minister Ola Elvestuen et skriftlig spørgsmål.

.

Ulven er nødvendig for der er sammenhæng i naturen.

.

Nyt spørgsmål

Og svaret hun fik, bliver nu fulgt op.

I sit svar skriver klima- og miljøminister Elvestuen nemlig følgende:

«Repræsentanten Enger Mehl henviser i sin begrundelse til en flertalsbeslutning i Innst. 330 S (2015-2016) som siger “(..) Komiteens flertal vil understrege at bestandsmål fastsat af Stortinget er klart overordnede vedtag.”

Dette er en udtalelse fra Næringskomiteen i forbindelse med behandlingen af sagen i energi- og miljøkomiteen. Af Energi- og miljøkomiteens behandling fremgår det imidlertid klart, at forvaltningen af ulven skal ske indenfor rammene af internationale forpligtelser således Bern-konversionen og Naturmangfoldighedsloven».

– Mit opfølgningsspørgsmål er ganske enkelt om statsrådet virkelig mener, at Næringskomiteens del af den vedtaget indstilling ikke er at regne som en fuldværdig del af Stortingets vedtagelse, siger Emilie Enger Mehl.

Forkerte signaler

Stortingsrepræsentanten i Hedmark mener, at tilliden til rovdyrforvaltningen allerede er tyndslidt. Hun mener at Høyre og Frp må på banen for sikre, at regeringen ikke skaber et Rovdyr-reservat i Hedmark.

– Når selv ikke Regeringen har respekt for Stortingets vedtagelser skaber det enorm frustration og afmagtsfølelse. Elvestuen sender nu signaler direkte i strid med det folk beder indtrængende om, nemlig at skyde ulvene, så de komme ned på bestandsmålet. Dette gør han altså samtidig med vi har et landsdækkende borgmestre-oprør om, at Regeringen må følge op rovdyrforliget, siger Emilie Enger Mehl.

Kilde: ostlendingen.no

.

..

Ulven er gjort til fjendebilledet i en betændt krig mellem land og by

.

Senterpartiets repræsentant Sandra Borch siger hun reagerer så stærkt, fordi der er stærke interesser på spil.

.

Sandra Borch raser mod ministerens ulve-video: Disneyfisering rovdyrene.

Det at Klima-og miljøminister Ola The River Lounge (V), holder en ulveunge i en Facebook video var for meget for Senterpartiets Sandra Borch.

Ministeren tillod sig tilmed at kalde ulve-hvalpen for Balder, som et argument for behovet for der er ulve i norsk natur.

Senterpartiets repræsentant Sandra Borch siger til VG, at hun reagerer så stærkt på videoen, fordi det er en konfliktfyldt debat.

Det er ikke en minister værdig, skriver Sandra Borch på sin Facebook side.

Det er ikke fårene, der driver modstanden mod ulven.

Sandra Borch

Valgdag i Sverige! Lykke til Centerpartiet og Annie Lööf

Video

Ulven er blevet et stærkt symbol (fjendebillede) på de ændrede prioriteringer inden for arealforvaltningen, der går fra….

Ressourceudnyttelse til naturbeskyttelse.

Denne ændring betragtes ikke kun som økonomisk skadelig.

Men som en trussel mod livet i landområderne og kontrollen med brugen af jorden.

Kronik om norsk ulvejagt: Ikke fårene, med jæger i “fåreklæder”, der opdyrker ulvehadet

.