Norges forvaltning af sine rovdyr er forbryderisk destruktiv

Politikere som Trygve Slagsvold Vedum tvinger folk til at overveje, hvor psykisk afvigende normalen, de kan tillade deres politikere at være…!

.

Snart vil alle ulve være udryddet i Norge – Der er kun omkring 90 tilbage nu.

Når en bestand bliver for lille vil de sidste ulve trues af selvdestruktiv indavl.

.

Meldingerne fra Norge er omhandlende tankevækkende væsentlige og store meningsforskelle om rovdyrenes betydning i Norge, der som land er så beriget med fantastiske naturområder, at det er selvmodsigende, at nordmændene er så uvidende om deres egen natur.

Men i dag er der betydelige og ødelæggende forskelle i opfattelsen af, hvordan man behandler de kødædende rovdyr i Norge.

Antallet af rovdyr, der lever i den norske natur, er nu skræmmende lavt, og er konstant truet af den menneskelige egoisme og selvtilstrækkelighed, og af et demokrati, der ikke blot skaber og understøtter en sygelig egoismen i samfundet, men som også bevæger sig mod organiseret kriminalitet, politisk hysteri og stiltidende accept af lokal selvforvaltning.

.

Offentliggjort 2012

.

I listen over de kødædende dyr i Norge kan man både se og læse, at udviklingen bevæger sig tæt på udryddelsen af ​​disse dyr.

Dyrene har været her i lang tid, og længe før mennesket, de har en plads i økosystemerne, og vi har en naturlig pligt at sørge for at de kan leve her.

Uvidenhed og oppisket frygt kontrollerer udviklingen for ​​naturens rovdyr, og skræmmer nutidens mennesker, grundet deres påfaldende manglende viden og indsigt om andre væsener, og deres uvidenhed om det stigende tryk, de selv afstedkommer på alle de naturlige miljøer omkring os.

Vi reducerer rask væk dyrenes levesteder, så der snart ikke er nogen levesteder for det fremtidige dyreliv, der bor her.

Med de kødædende rovdyr i front i naturlige mængder, skal der skabes nye måder at forstå naturen, nye måder at holde husdyr i de åbne naturområder og øget deltagelse i udviklingen af ​​bæredygtige økosystemer.

At lade bøndernes får være vigtigere, end rovdyrenes eksistens, er ren dumhed.

Konsekvensen bliver jo så, at man skal bekæmpe fåreavlerne, for at beskytte rovdyrene!

En konflikt man nok ikke vil ønske sig.

.

Skoleklasser og andre naturinteresserede mennesker rejser nu for at kontrollere spor og forstår ulvene i den norske natur.

.

Det samme hysteri ser man ske i Danmark.

Da Danmarks første ulvepar fik unger sidste forår startede landmænd og jæger omgående et sandt hysteri med påstande om ulvenes ekstreme farlighed for alt og alle.

Herunder højrefløjens politiske skrækscenarier med sandsynlige dødelige ulveangreb på skovbørnehaver.

Aviserne skrev om dræbte får dag ud og dag ind, og det var konsekvent ulvene, der figurerede i overskrifterne.

Drama øger som bekendt avisernes antallet af læsere. Hvilket så øger reklameindtægterne.

DNA-analyserne satte tingene på plads, størstedelen var dræbt af hunde.

Politikerne på den enfoldige højrefløj var naturligvis også hurtigt ude med, at ulven skulle udryddes, eller i det mindste “reguleres” til en bæredygtig størrelse i forhold til fåreavlernes og jægernes velbehag.

“Gribbene” truer Danmarks første ulvefamilie med død og udslettelse

.

Juli 2017

.

Men i modsætning til den norske befolkning, er der tilsyneladende i den danske befolkning flere vikinger, der ikke frygter ulvene.

Velvidende at de ikke angriber mennesker.

Grupper, der ville ulvene tilbage til naturen, blev skabt på Facebook. 

Ulve intresserede forstyrrer privatliv og jagt i Stråsø plantage

Skal man stoppe udryddelsen af jordens sidste arter, skal befolkningen tage ansvar. For politikerne, end ikke jægerne, tager ansvar.

Hvorfor mere end halvdelen af jordens arter på under 100 år er udryddet for tid og evighed.

Stille og roligt kom der mere ro på situationen i takt med befolkningen fik viden om ulvens natur og betydning for hele biodiversiteten.

På det seneste ulvemøde i Vestjylland, i den del af Danmark, der kendes som Ulve-Zonen, var al hysteriet forsvundet, og man drøftede sagligt løsninger, der er tilgodeseende, at ulven helt konkret er en truet art.

Der blev også talt om fra både tilhører og taleres side, at pressen er hurtig til at udråbe ulven som skurken, hver gang et får er blevet angrebet, selvom en DNA-test endnu ikke har be- eller afkræftet det.

Sten Bork Larsen fra Ringkøbing, der mener, at ulven er et kærkomment indslag i den danske natur, var kritisk over for Naturstyrelsens pasning af deres hegn.

– Hvorfor sørger I ikke for at få det vedligeholdt, så man undgår så megen dårlig presseomtale af, at ulven angriber fårene, spurgte han.

Forskerne fortalte, at de i 2017 havde 95 besigtigelser, hvor en landmand havde en formodning om, at ulven kunne stå bag angreb på får.

Ud af disse var det ulv i 24 tilfælde, mens de 71 var andre årsager, fortalte Lasse Jensen fra Miljøstyrelsens Ulveteam.

Panelet fik 17 spørgsmål, der alle blev stillet og besvaret i god ro og orden.

Det glædede initiativtager til mødet Jonna Odgaard fra Danmarks Naturfredningsforeningen sig over.

.

September 2016

.

Større indsats mod ulovlige jagt på ulve i Norge

Politiet førte for nogen tid tilbage sag mod 12 personer, der havde udført ulovlig og organiseret ulvebekæmpelse inden for ulvenes beskyttelsesområde.

Der kom indsigelser mod politiet, da deres politik (overfladisk sagsbehandling) i disse sager er ved at ødelægge hele ulvesamfundet, sideløbende med ulovlig jagt, økonomisk udnyttelse af naturen i almindelighed og friluftsliv.

Der alt sammen truer ulvens tilstedeværelse.

I Norge drøfter man stadig, hvor mange får ulven i virkeligheden tager? Skal folk ikke passe på deres får i et ulvområde? Skal vi have rovdyr-zoner og hvordan sikrer vi rovdyrenes naturlige frihed?

.

.

De skandinaviske ulves oprindelse

Der er genetisk information om ulvene i Skandinavien og Rusland, og vi ved præcis, hvad ulvene gør, og hvor de har været.

Det er lidt tragisk, at ulvene debatteres på dette detaljerings niveau.

Med den nuværende beskydning af ulve vil vi kom i den situation, at vi ved alt om generne, men der er ingen ulv tilbage at bruge den viden på.

Fra bladet “Våre Rovdyr” fremføres, at 116.660 renkalve blev påstået at være dræbt af kødædende rovdyr. Fra statistikken over betalinger af erstatninger viser det sig, at kun omkring 10.000 dyr er blevet erstattet som om de var dræbt af rovdyr, i forbindelse med at der er søgt kompensation for ca. 50.000 dyr.

Det har vist sig, at kun 500 husdyr er blevet dræbt af rovdyr. Resten var blevet dræbt af andre årsager, ellers selvdøde dyr, som man har forsøgt at få erstatning for, som dræbt af rovdyr.

Det er klart, at de 500 rovdyr-dræbte husdyr ikke betyder noget i det store regnskab.

.

2007

.

Hvorfor hyler ulven

Ulvehyl er en helt naturlig handling, der er vigtige i kommunikationen med andre ulve, det viser rangorden i flokken, bruges hvis en ulv er kommet væk fra flokken eller for at beskytte deres territorium.

Ulvereservater er også forslået som løsning

Et forslag om at få alle ulve spærret ind i et indhegnet område er undertiden blevet præsenteret. Bag et hegn ville man have fuld kontrol over ulven, og hvor man ganske enkelt kan styre antallet og udbredelsen.

Ulven som et problem ville forsvinde, og fårene vil nu kunne vandre frit omkring i store områder uden tilsyn.

Men logikken mangler noget, fordi fårene ikke er naturligt hjemmehørende, de bor i landsbyen og kan lejlighedsvis trækkes væk, mens ulven er naturligt er hjemmehørende i den norske natur og kræver desuden store områder at vandre rundt i.

En løsning med kombinationen får og vagter er nok at den nærmeste løsning, den naturlige løsning, den rigtige løsning og et skridt i retning af en ende på den hysteriske rovdyr-debat vi har i dag.

.

Det er ikke rovdyrene, der skal bestandsreguleres.

Men landbrugene.

.

Naturen betragtes nu kun som økonomisk

Alle er enige om, at naturen har en indre værdi, men begrebet økosystem-kontrol indføres nu, muligvis fordi de menneskelig aktivitet har en klar negativ indvirkning på planetens biologiske mangfoldighed og økosystemer.

Økosystem-tjenester er blevet brugt til at vise, at naturen, som har sin egen værdi, også bidrager med helt specifikke tjenester, som vi direkte og indirekte drager fordel af, såsom mad, vand og brændstof.

Har sådanne beregninger virkelig nogen værdi, og er dette et nyt skridt i retning af kommercialisering af naturen?

Kilde: nyttnorge.com – Kilde: dagbladetringskjern.dk

.

Norsk regeringen vil tillade jagt på kritisk truede ulve

.