Norge: WWF anker afgørelsen i ulvesagen

De borgerlige partier er konsekvent en trussel mod naturen i Norge, Sverige og Danmark

.

Oslo Tingrett (første instans) kom frem til at den norsk rovdyr-forvaltning ikke er lovstridig, men der er WWF uenig og anker nu dommen i ulvesagen.

Appellen blev leveret onsdag, ifølge WWF.

Vi mener, at dommen er forkert. Gennem retssagen havde vi håbet på i det mindste at få afklaret nogle af de grundlæggende betingelser for den norske ulveforvaltning: hvilken slags nationale og internationale forpligtelser er Norge nødt til at tage i betragtning for at beskytte rovdyrene i vores natur?

Spørger Ingrid Lomelde, der er organisationens miljøpolitiske leder.

Hvad betyder det egentlig, at ulvebestanden skal være levedygtig i hele sit udbredelses-område??

Hvilken slags påbud giver lovgivning som begrundelse for beslutningen om at skyde dyr, der er beskyttet?

Hun mener, at ingen af disse spørgsmål er tilstrækkeligt besvaret af Oslo Tingret.

-Tværtimod: Dommen er svagt begrundet, og ser bort fra argumenter fremført at WWF uden nogen diskussion.

Det kan vi ikke acceptere.

Rundt omkring i verden ser vi nu et historisk tab af dyr. Verdens dyreliv er blevet reduceret med 60 procent i de sidste 40 år, og naturtabet er omfattende, som det også er i Norge, fortæller Lomelde.

.

Bjørn felt i Trysil

En bjørn er blevet skudt i Flendalen i Trysil natten til lørdag (10. juni). Dyret befandt sig indenfor rovvildtzonen da den blev skudt.

Kilde: abcnyheter.no

.

Oslo Tingret har med dommen af 18. maj i år vedtaget at licensjagten, som Klima- og miljødepartementet vedtog i december, opfylder vilkårene i artsbeskyttelsesloven.

Domstolen afviser påstanden fra WWF, som mener departementet bryder både Grundloven, artsbeskyttelsesloven og Bern-konventionen om truede arter.

WWF blev dømt til at betale sagsomkostninger både til ministeriet og kommunernes forening, de norske bønder, NORSKOG og den norske skovejere Association.

I alt 454,430 kroner.

.

.

Kilde: abcnyheter.no – Kilde: nationen.no

.

WWF tabte retssag om ulven i Norge – Men ikke kampen om ulvens overlevelse

.