Norge: To ulveflokke skal nu overvåges med GPS-halsbånd

Overvågningen af naturens arter, afspejler den stigende overvågning i menneskenes verden.

.

Omkring 17 ulve fra Osdals-flokken og Slettås-flokken skal udstyres med radiosender.

Lørdag eftermiddag var i alt fem ulve blev påmonteret nye radiohalsbånd.

Miljødirektoratet oplyste lørdag eftermiddag, at der var foretaget mærkning af tre nye ulve i lørdags.

De to første blev mærkeret fredag eftermiddag. Her var tale om en alfa-han og en stor han-hvalp fra Slettåsreviret.

Lørdag fik tre hunner fra samme område radiohalsbånd på.

.

Risikovurdering af dyrevelfærd ved mærkning af vildt afslører dårlig dyrevelfærd

.

Søndag mærkede Statens Naturopsyn (SNO) yderligere seks ulve i Osdals-reviret i Hedmark.

Totalt er elleve ulve er nu udstyret med radiosendere, oplyser Miljødirektoratet søndag eftermiddag.

Der bruges helikopter i eftersøgningen af ulvene.

– Dagens mærkning gik vældig godt for sig. Det var et fint område at jobbe i, fortæller Stein Arne Brendryen fra Statens Naturopsyn (SNO).

Først blev der mærket fem dyr i Slettås-flokken. Nu har altså seks nye dyr i Osdals-flokken med radiosendere.

Tilliden til de norske myndigheder er meget lille.

Brendryen anslår at der er mindst ni dyr i Slettås-flokken og otte i Osdalsflokken.

– Dermed er dermed er den endnu mindst fire i Slettås- og to i Osdalsreviret. Det betyder, at der fortsat er nogle timers arbejd som gøre, fortæller han.

Et par dages jobb, hvis alt går som det skal.

– Det er ikke alle dage som går ligeså “knirkefritt” som i dag. I dag fungere absolut alt, fortæller en tilfreds Brendryen.

SNO har imidlertid den store fordel nu. De radiosender, som allerede er påmonteret de elleve ulve, kan nu kan bruges til at spore dyrene, som ikke er mærket.

– Hanner og hunner færdes meget sammen i den tid, vi går ind i nu. Derfor kan vi få lidt elektronisk hjælp i arbejdet med at spore de sidste ulve, fortæller han avisen Østlendingen.

Det er Klima- og miljødepartementet som har givet Miljødirektoratet til opgave at mærke ulvene.

Formålet med mærkninger er at dokumentere ulvens revir, deres skade-potential på husdyr og tam-rener, samt som opfølgning i forbindelse med at lokalbefolkningen oplever, at særlig ulve i Slettås-reviret skulle have en speciel nærgående adfærd overfor mennesker.

Kilde: ostlendingen.no

.

Svensk ulvetæve fra Galven-reviret i Sverige, her fotograferet i det østlige Hedmark i Norge efter den fik GPS-sender i begyndelsen af 2010.

.

VKM-rapport afslører dårlig dyrevelfærd ved mærkning af vilde dyr

Mærkning af vilde dyr kan være problematisk, vise ny rapport. Dyrevelfærds Alliancen er meget glad for, at det nu kommer frem i lyset.

I årtier har mærkning af vilde dyr været brugt til at indsamle data til videnskabelige formål.

Eksempler på en sådan mærkning kan være med GPS-halsbånd, øremærker, ringmærkning af fugle og lignende. Traditionelt har formålet med mærkningen været at øge kendskabet til vilde dyrs generelle biologi, adfærd og levesteder.

.

Halsbåndene er i princippet indrettet sådan de med en lille sprængladning kan løsnes og falde af dyrene. Efter to år falder halsbåndene automatisk af dyrene.

.

Risikovurdering af mærkningen

Fødevareinspektoratet har med en videnskabelige komité for fødevaresikkerhed offentliggjort en risikovurdering af dyrevelfærd forbundet med mærkning af vildtlevende dyr.

Dette skal bruges under udarbejdelsen af regler for mærkning.

Det videnskabelige udvalg har den haft fokus på jagten af de rovdyr der skal mærkes med helikopter og indfangning af odder og los med fodfælder som eksempler på fangstmetoder, der kan give særlig dårlig dyrevelfærd ved mærkning.

Selv med en tilsidesættelse af den stress, der opstår, når et vildt dyr fanges og håndteres af mennesker, udgør selve mærkningen også et velfærds problem.

Den Videnskabelige Komité nævner, at sendere, der drives ind i maven af dyrene kan have en særlig dårlig indvirkning på dyrets velfærd. Sådanne indgreb er risikable, og senderen kan give problemer for dyret. Blandt andre er jærv og los afgået ved døden, som følge af sådanne indopererede sendere.

.

Mårhund med GPS-halsbånd

 

Negative virkninger på dyrevelfærden

Den norske Dyrevelfærds Alliancen mener, at mærkningen skal vurderes ud fra de negative virkninger, som disse kan have for dyrets velbefindende. Både når det drejer sig om GPS-halsbånd på pattedyr, halsmærker og næbmærker på fuglene, hvor det nævnes i rapport, at disse mærker kan forårsage dårlig velfærd for dyrene.

Blandt andet kan det afstedkomme frysende is på fuglenes hals- og næbmærker, og radio-halsbånd har gentagne gange forårsaget både velfærdsproblemer og død.

Tre unge losser er døde efter i leg at have sat deres tænder i halsbåndet. Ræve har fået beskadiget huden og pels omkring halsen på grund af slid fra GPS-halsbånd.

.

.

I betænkningen nævnes også sendere, der er hæftet til halsbåndene på dyrene, som en særlig risikabel mærkningsmetode.

Videnskabelige Komité forklarer, at halsbåndene kan få dyret til at sidde fast i vegetationen, og at halsbåndet ikke altid falder af som planlagt, efter at undersøgelsen er overstået. Dette gælder i særlig grad for oddere og fugle.

Kilde: dyrevern.no

.

Elg Yellowstone National Park

Ny undersøgelse viser ulven har indvirkning på elg-tyrenes evolution

.

You may also like...