Norge/Sverige: Ulv dør overvejende på grund af mennesker (rapport fra 2004)

Jaktleder Arne Sveen ved en død ulv ved tidligere ulvejakt i Hedmark.

.

Interessant ældre rapport udgivet 17 januar. 2004

Mere end 50 procent af ulve, der døde i Norge og Sverige mellem 1977 og 2003 blev skudt. Dette viser en norsk rapport om dødeligheden af den skandinaviske Wolf stamme.

Forskningsrapporten er den første af sin art nogensinde om årsager til dødelighed hos ulv i Skandinavien.

Det er veterinær Marianne Linder Olsen som har skrevet rapporten som en specialist på daværende Institut for arktisk veterinærmedicin i Tromsø.

Linder Olsen har sammenstillet alt tilgængelig materiale på ulvedød i Skandinavien, og konklusjonen er klar:

Mere end 80 procent af ulve, som er fundet død i tidsrummet fra 1977 til 2003, døde på grund af menneske relateret aktivitet. Det være sig påkørsler af tog og bil, eller nedskydning.

Beskydningen var enten ulovlig, i nødværge eller nedskydning efter pålæg fra myndighederne.

 

Meget ulovlig jagt

Ulve, som er ulovligt skudt, er den tredje hyppigste dødsårsag for den skandinaviske ulvestamme.

Hele 18 procent af ulvene, det vil sige 15 ud af 84 ulve, blevet skudt ulovligt fra 1977 frem til i dag (2004).

Dette antal tror Linder Olsen imidlertid er alt for lavt i forhold til realiteten.

– Grunden er at de fleste ulve, som bliver skudt illegalt eller dør af naturlige årsager, aldrig vil blive fundet ude i naturen. Med mindre de er radiomærkede, siger Linder Olsen.

 

Norges naturvenner råber til verden om hjælp. Hvor modparten har politisk magt.
Sporløst forsvundet

I perioden mellem 1977 og 2003 forsvandt også 14 radiomærkede ulve sporløst, hvoraf ni var alpha-dyr. Højst sandsynlig er nogen eller alle dyrene også ofre for ulovlig jagt.

– Antagelsen baseres på at det er ulv som er radiomærket, og dermed er kontinuerligt overvåget og pejles oftere end to gange om ugen.

I nogle tilfælde er sporene pludselig forsvundet, mens der findes for eksempel scooterspor i nærheden. I andre tilfælde er de ødelagte radiosendere blevet fundet, for eksempel med afskåret halsbånd, siger Linder Olsen.

Dersom også disse 13 ulve er ofre for ulovlig jagt, vil det sige at 33 procent af ulvene som døde mellem 1977 og 2003, døde som følge af ulovlig jagt.

 

Det de få, der ser ulven
Påkørsel

Undersøgelsen viser, at den almindeligste dødsårsag hos ulv er påkørsler af bil og tog, særligt om vinteren.

Linder Olsen mener imidlertid at denne årsag kan være overrepræsenteret i talmaterialet.

Det vil sige, at det reelle antallet ulv, som faktisk dør som følge af påkørsler, er langt mindre i virkeligheden, set i forhold til andre dødsårsager.

– Grunden er at alle ulve som bliver påkørt og dræbt vil blive fundet og rapporteret ind til myndighederne, siger Linder Olsen.

På samme måde tror Linder Olsen at ulve, som dør af naturlige årsager, som alderdom og sygdom, er meget højere i virkeligheden end det, som kommer frem i rapporten. Årsagen er at disse ulvene sjældent bliver fundet.

Projektet om ulvenes dødelighed indgår i det svensk-norske forskningsprojektet Skandulv

.

.

Ingen dømt for ulovlig jagt

Strafferammen for ulovlig jagt på ulv er i henhold til vildtloven fængsel i indtil to år (2004).

Fordi ulven er en fredet art, kan også generalklausul 152 b i Straffeloven lægges til grund, oplyser Miljøafdelingen ved Økokrim.

Det vil sige, at ved tage livet af en ulv kan straffes med fængsel i seks år. Denne klausul kom i 1993, men har endnu ikke blevet prøvet i retten i forhold til ulv.

I Norge er tre personer blevet dømt for ulovlig jagt på ulv, men da ikke med gevær som våben, men ved brug af gift.

Kilde: forskning.no