Norge: Støtte til ulovlig ulvejagt har politiske overtoner

Jeg var her længe før jer, og har medfødt evnen til at holde naturen i balance til helhedens bedste. Så kom I og så mig og mine som skadedyr, der bare skulle udryddes. Men er det I gør til fordel for naturen og helheden? Er det I gør ikke netop det modsatte af det, jeg har medfødt til fordel for helhedens bedste? Er I ikke netop den største trussel mod hele naturen og naturligheden i tingene? Jeg spørg bare – og hvad vil I så svare?

.

Støtte til ulovlig ulvejagt har politiske overtoner

Publisert 11.06.2019

.

Omkring halvdelen af nordmænd mener ulovlig jagt på ulv er fuldstændig uacceptabelt. Næsten én af ti befinder sig i den andre enden af skalaen.  Accepten for ulovlig jagt ser ud til at hænge sammen med visse politiske standpunkter i andre sager.

Modstanden mod ulovlig ulvejagt er størst blandt gruppen jægere, viser spørgeundersøgelsen som den seneste rapport: Ulovlig jakt på store rovdyr er baseret på. Hensigten har været at kortlægge holdninger til denne type kriminalitet i befolkningen generelt, i lokalsamfund og blandt jægere.

Folk fra de tre tilfældige udvalgte har besvaret et spørgeskema i forbindelse med studiet: 3032 personer fra et nationalt repræsentativt udvalg af befolkningen, 852 jægere trukket ud fra Jæger registeret og 680 personer fra nogle udvalgte kommuner på landet i ulvezonen.

.

Kynisk politisk spil om magt i Norges bygda

Ulven mest kontroversiel

– Ulven er mest kontroversiel af de store rovdyr i den norsk natur, og derfor bruger vi mest den som eksempel, siger forsker Olve Krange ved Norsk institut for naturforskning. Sammen med forskerkollega Ketil Skogen har han skrevet rapporten.

De stilet følgende centrale spørgsmål: «I hvilken grad mener du at det er acceptabelt at skyde ulv ulovlig?» De spurte gav udtryk for deres meninger på en skala som varierer fra «fuldstændig uacceptabelt» til «fuldstændig acceptabelt».

I samtlige udvalg var «fuldstændig uacceptabelt» det vanligste svar (49 procent i befolkningsudvalget, 55 procent i jægerudvalget og 45 procent i lokalsamfundsudvalget). Langt færre mente det var fuldstændigt acceptabelt (8 procent i befolkningsudvalget, 7 procent i jægerudvalget og 12 procent i lokalsamfundsudvalget).

.

Motstandere av ulvejakt demonstrerte i Oslo tidligere i vinter

Knap halvparten «ikke afvisende»

– Undersøgelsen viser at det er få som giver stærk støtte til denne formen for kriminalitet. Samtidig er næsten halvparten af de som har svart ikke helt afvisende til at det at skyde ulv ulovligt nogen ganger kan være acceptabelt. Det er værd at lægge mærke til at det er blandt jægerne vi finder størst andel som er helt anvisende til ulovlig jagt, fortæller Krange.

Forskerne ser også at der er sammenhæng mellem hvad deltagerne i undersøgelsen generelt mener om ulv, og om de accepterer at den bliver skudt ulovlig. Næsten halvparten (47 procent) af de som er stærkt imod at vi har ulv i Norge, mener at det er fuldstændigt acceptabelt at skyde ulv ulovlig. Det samme gælder bare 3 procent af de, som vil ulven.

.

Lille tillid til «miljøinstitutionerne»

– Støtten til denne formen for kriminalitet føjer sig ind i et mere generelt mønster, der vi ser at meninger om ulovlig jagt på ulv hænger sammen med visse politiske synspunkter i andre sager. De som accepterer ulovlig jagt er også skeptiske til eliter, indvandrere og den global opvarmning, og de har lille tillid til «miljøinstitutionerne» som Miljødirektoratet, Klima og miljødepartementet, forskere og Naturvernforbundet, siger Krange.

Den svenske samfundsforsker Erica von Essen har kaldt ulovlig ulvejagt for «crime of dissent» – en forbrydelse som skal sende en tydelig melding om uenighed. Forskernes fund tyder på at det også er sådan i Norge.

.

.

Sp leder Trygve Slagsvold Vedum

Ulovlig jagt som protest

– Mere end halvparten af jægerne i udvalget fra Jægerregisteret deler opfattelsen af, at ulovlig jagt er protesthandlinger. Baggrunden for synet på ulovlig jagt er omtrent de samme blandt dem som i befolkningen ellers, men hos jægerne spiller også motivationen for at drive jagt en rolle, siger Skogen.

Blandt de som opgav at «tradition og forvaltning» var vigtigste motiv for at drive jagt, var accept for ulovlig jagt mest udbredt. Sammenlignet med andre jagt relateret overtrædelser, er dette den som flest jægere ser på som mindre alvorlig. Omtrent en femtedel vil ikke rapportere en jagtkammerat for ulovlig ulvejagt, men heller ordne sagen selv eller ikke foretag sig noget.

– Mønsteret er det samme som det vi observerede i spørgsmålet om det er acceptabelt at skyde ulv ulovlig: De som ikke vil foretag sig noget synes ikke myndighederne tager hensyn til jægernes kundskaber, de er i større grad politisk fremmedgjort og har lille tillid til miljøinstitutioner. I tillægge har de oftere lav uddannelse, bor oftere i landsbyer, jagter til dels meget mere, er oftere motiveret af tradition og forvaltning og er med i miljøer, hvor jagt er vigtig, siger Ketil Skogen.

Les rapporten: Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere

Kilde: nina.no

You may also like...