Norge: Skulle rådgive om rovvildt – fik frataget opgaven

Los, ulv og kongeørn er blandt de arter landmænd og jægerne ser som en trussel mod landbrug og jagten.

.

Efter flere år med skænderier og uenighed i kontaktudvalget for Rovvildtforvaltningen, giver regeringen nu op.

– Hvordan?

– Siden Kontaktudvalget for Rovvildtforvaltning i en særdeles lille grad er kommet med rådgivning til ledelsen, har vi valgt at ændre mandatet,” sagde undersekretær Atle Hamar (V) fra klimaet og miljøministeriet.

“Vi ændrer mandatet, så udvalget ikke længere skal komme med faglige råd til miljø- og landbrugsmyndighederne, svarer Hamar.

.

Den danske såkaldte “Miljøminister” Jakob Ellemann-Jensens første videohilsen efter tiltrædelsen var til jægerne.

Landbruget har obstrueret Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe – Nu skal Venstres “Miljøminister” på banen

.

Ulven er blevet “fjendebillede” for en befolkning, der har det dårligt med sig selv.

– Har mistet sin værdi

Til tider har det været en beskidt tone under møderne fra udvalgene der repræsenterer forskellige kontakter for rovdyrforvaltningen, i form af 15 interesseorganisationer, der er delvist har forskellige opfattelser af ulve og andre rovdyr.

Blandt andre medlemmer af Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som blandt andet sælger kaffekopper med «Norsk natur er herlig uden ulve», i sin netbutik.

I februar i fjor toppede det for miljøorganisationerne i udvalget. Da sendte WWF Verdens naturfond, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr et brev med følgende titel til Klima- og miljødepartementet: «Kontaktudvalget for rovvildtforvaltning (KU) har mistet sin værdi som mødested for dialog og videns udveksling».

Det begrundes blandt andet i brevet:

* I løbet af de syv sidste år har ingen af miljøorganisationernes forslag til udtalelser i KU blevet imødekommet.

* I august 2017 forsøgte miljøorganisationerne for tredje gang at få til en udtalelse om at udvalgte tager afstand fra ulovlig jagt på rovdyr, men er igen blevet nedstemt.

Forud for det seneste nederlag skriver miljøorganisationerne, at de oplevede “manglen på realitets diskussioner som ubehagelig, lav tillid og direkte konflikt.”

 

Norge WWF retssag mod regeringen rovdyrpolitik tabt

Forlod mødelokalet

Miljøorganisationerne peger også på de penge, der er forbundet med udvalgets møder: “vi er i tvivl om, hvorvidt omkostningerne ved flyvninger, indkvartering og spisning for alle udvalgets medlemmer fire dage om året kan forsvares med de manglende resultater, som KU nu står for.

Vi minder også om brugen af betydelige arbejdstider for personalet i Miljødirektoratet som sekretariat og for observatører fra KLD (Ministeriet for klima og miljø), LMD (Ministeriet for landbrug og fødevarer), det samiske parlament, Landbrugsdirektoratet, Fødevaresikkerhedsautoriteten og SNO (Statens nationale naturovervågning).

På det efterfølgende møde i Udvalget, sidste april, bad miljøorganisationerne om en “neutral ledelse af kontaktudvalget,” for eksempel i form af det norske miljødirektorat. Flertallet var imod dette, og det endte med, at miljøorganisationerne forlod mødestedet på Radisson Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Heller ikke regeringen har været tilfreds med hvordan udvalget har fungeret.

I februar 2016 gik det så langt som at daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gav besked om at han ønskede flere råd i rovvildtsager fra udvalget, og især en udtalelse om den fremtidige forvaltning af kongeørn.

– Råd fra kontaktudvalget vil bidrage til at de enkelte sager bliver bedre belyst. Det vil styrke vores beslutningsgrundlag, og kan bidrag til at dæmpe konflikterne, udtalte Helgesen håbefuldt.

 

Er lovløse norske terror-tilstande mod ulven nu også Danmark politik?

– To råd

– Hvor mange råd har kontaktudvalget kommet med i forhold til dette, statssekretær Atle Hamar?

– Efter det jeg kender til har udvalget kommet med to råd efter denne anmodning. Det ene gjaldt en sag om forvaltningen af kongeørn. Der var hele udvalget enig i at vi behøvede mere viden, men organisationerne var uenige i deler af udtalelsen og det var flere bemærkninger til sagen.

I 2017 kom udvalget også med et udsagn, og den gjaldt forebyggende og konfliktdæmpende tiltag, svarer Hamar.

To år senere tager regeringen selv det endelige konfliktdæmpende indgreb.

– Hvad håber regeringen på at opnå ved at ændre mandatet til udvalget, så det det ikke længer skal komme med faglige råd?

– Udvalget vil fremover være et mødested. Klima- og miljødepartementet vil sammen med Landbrugs- og fødevaredepartementet invitere til et årligt heldagsmøde hvor temaer knyttet til rovvildtforvaltningen vil blive drøftet.

Ved at lave denne ændring vil vi benytte ressourcerne bedre, samtidig med vi fremdeles vil ha god kontakt med alle lag og organisationer som er involveret i rovvildtpolitikken, og de vil fremdeles have gode muligheder til at komme med deres syn og råd knyttet til rovvildtforvaltningen.

– Er brevet der blev modtaget i februar i fjor, baggrunden for denne ændring?

– Ændringerne vi nu gennemfører er vi kommet til uafhængig af brevet du henviser til.

Kilde: dagsavisen.no