Norge: Rovdyr tager syge dyr…! 30.000 hjortedyr skal skydes og testes for Skrantesjuke (CWD)

Ulve og andre rovdyr holder bestandene ned på naturligt niveau, og forebygger dermed risikoen for smitsomme sygdomme.

.

30.000 hjortedyr skal testes for Skrantesjuke

Det er et rædsel scenario for hjortevildtjægerne før dette års jagtsæson, at der i fremtiden ikke vil være dyr at jage i form af hjorte og elge på grund af Skrantesjuka.

Nu skal en national undersøgelse samle viden om sygdommen.

“Hvis den spreder sig, er frygten for hjortejægere, at det reducerer bestanden, så der ikke er nogen at gå på jagt efter, fordi der ikke er nogen overskud til mig i efteråret, siger Aleksander Amdal.

Han er leder af StrandJeger- og Sportsfiskerlag i Rogaland, og en ivrig hjortejæger.

I år vil Amdal blandt andre jæger deltage i et nationalt undersøgelsesprogram af den skræmmende sygdom Skrantesjuke.

Til sammen skal omkring 30.000 hjorte (elge, hjorte, hjorte og rensdyr), der bliver skudt testes for den dødelige og smitsomme sygdom.

.

Skrantesjuke er ein dødeleg sjukdom som råkar hjortevilt. I Noreg er heile stammen i det eine villreinområdet i Nordfjella no utrydda i eit forsøk på å bli kvitt sjukdomen.

.

Skrantesjuke hedder videnskabeligt: Chronic Wasting Disease

En vildren og to elge i Norge fik i 2016 konstateret sygdommen Chronic Wasting Disease (CWD). CWD er en dødelige sygdom, som rammer hjortevildt.

Det er første gang sygdommen er konstateret i Europa.

Det er endvidere første gang på verdensplan, at den er set, som en naturlig infektion hos vildren.

Sygdommen er kendt i Nordamerika.

CWD en smitsom sygdom, der angriber hjernen hos hjortedyr. Den minder om kogalskab. Symptomerne er, at dyret langsomt mister huld og ændrer adfærd.

Sygdommen resulterer i at dyret dør.

.

.

CWD er importeret

Man kender ikke den egentlige smittekilden, men mistænker, at den kan være kommet via import af urin fra Nordamerika, som anvendes som lokkemiddel ved hjortejagt.

Der findes ingen effektive måder at bekæmpe sygdomme på. Praksis har været, at reducere klovvildtbestandene ned til 20%, hvor CWD er konstateret.

Sygdomme er ikke påvist overført til mennesker og tamdyr.

Kilde: jaegerforbundet.dk

.

Rensdyr

.

Har skudt over 1000 hjorte for at stoppe dødelig sygdom

I kampen for at forhindre Skrantesjuka (CWD) i at breder sig til hjorte og elge har jæger omkring Nordfjella jagtet vilde rensdyr i område i tusindvis af timer i efteråret.

– Skrantesjuka hos vild-renerne i Nordfjella vil nok fortsat kunne smitte over på hjortene. Med det vandringsmønster hjorten har, tror jeg ikke vi har kontrol over udvikling om vi ikke prøver at tynde ud i hjortebestanden i området, siger jæger Fredrik Hestetun i Lærdal.

– Vi er taknemmelig

For jægerne i kommunerne omkring Nordfjella har elg og hjorte jagten i efteråret haft en alvorlig kulisse.

På grund af den dødelige dyrsygdom skrantesjuke, bliver hele vildren bestanden i Nordfjella skudt ned, hvorefter området skal ligge brak i mindst fem år.

Den dramatiske situation kan gå fra dårlig til værre om sygdommen smitter over på hjorte- og elgstammer i de omkringliggende kommuner. I Nordamerika er det netop på hjorte, at sygdommen er mest udbredt. Derfor bad Madtilsynet jægerne om at nedskyde rigeligt med hjorte og elge end normalt.

På den vestlige side af bjerget, i Aurland, Årdal og Lærdal, er der skudt næsten 1000 hjorte.

“Vi er meget taknemmelige for folk stiller op og gør deres del, i hvad der er en ny sygdomssituation i Norge, siger direktør for planter og dyr i Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud.

.

Her er ikke brug for kikkertsigte…!

.

Henter dyr med helikopter

Den smitsomme varianten af skrantesjuka var indtil nu ikke opdaget på hjort i Norge.

I efteråret var sygdommen påvist på en hjort i Gjemnes i Møre og Romsdal, men dette var ikke af den aggressive smitsomme variant.

Med færre hjorte og elge i område tæt op mod Nordfjella, er en af flere foranstaltninger regeringerne håber vil reducere risikoen for smitte.

SKAUT 12 PÅ EI JAKT: Jaktleiar Fredrik Hestetun seier jaktlaget hans i haust skaut 12 dyr i løpet av ein dag. Til saman har dei to jaktlaga han leiar skote 45 dyr.

De endelige tal for hvor mange dyr, der er skudt i kommunerne omkring er først klar senere i januar. Uger før jul viste optællingerne, der var skudt 172 dyr i Aurland, 145 i Årdal og 649 i Lærdal.

Vildtforvalter, Knut Fredrik Øi, siger der skal flere virkemidler i brug. Udover de, der allerede er i brug. Det ville sige, at jægerne skal kunne skyde dyrene, uanset om det var hanner, hunner, kalve eller raske dyr.

I samarbejde med slagterierne i Lærdal og Aurland, kommer der også ekstra pres på udskæringerne af det meget kød, som jægerne nu leverer til videre salg.

Omkring 100 dyr er også blevet taget ned fra bjerget med helikopter. Noko som samarbejder med dem, har fløjet med rensdyr fra jagten i Nordfjella.

– Mange af disse dyr havde ikke været skudt, havde det ikke været for helikopterne. De dyr, der er skydes i Høgda er også særligt interessant at tage prøver af, fordi de går i det område, hvor det også går rensdyr, siger Øi.

Også på den anden side af bjerget har jægerne gjort en indsats udover den sædvanlige jagt i efteråret.

“De forstår alvoren og har taget ud så mange dyr, som de har overkommet,” fortæller Petter Owesen, vildtforvalter i Hemsedal.

Kilde: nrk.no – Kilde: nrk.no

.

Fåre-bønderne kræver jagt i de udpegede ulvezoner

.