Norge: Rå magtkamp om rovdyrene i Nordland

Havørn (Haliaeetus albicilla)
Havørn (Haliaeetus albicilla)

Et rovvildts-forvaltningssystem, der bygger på lokale politiker, erhvervsdrivende og borger, vil altid sætte egne særinteresser før naturen.

.

Klima- og Miljøministeriet er ikke tilfreds med Rovvildt-rådets forvaltningsplan i Nordland. Ministeriet vil derfor foretage “nødvendige ændringer” i planen.

Konflikten mellem Rovvildt-rådet i Nordland (Rovviltregionen 7) og Klima- og Miljøministeriet har varet i adskillige år.

Ministeriet nævnte den sidste kontrovers i juni, hvor Monika Sande, leder af Rovvildt-rådet i Nordland, udtalte, at hun ikke ville bøjede sig for ministeriets krav.

Konflikten handler om, hvordan amtet skal opdeles i zoner, der overvejende er forbeholdt rovdyr og zoner, hvor græsdyrene skal have forrang.

Disse zoner er det som rovvildt-rådet skal vedtage sin forvaltningsplan.

I et brev dateret 2. juli i år fremgår det, at departementet ikke kommer til at godkende Rovvildt-rådets forvaltningsplan, og har «besluttet at indhente forvaltningsplanen til behandling» for derefter at «gennemføre nødvendige ændringer i forvaltningsplanen».

.

.

En fjerdel af jærv-unger

I Nordland har Stortinget bestemt at der skal være årlige unger af jærv, los og bjørn.

Derudover er der mange ørne i amtet.

Af Stortingets nationale bestandsmål for jærv skal der være 39 ungekuld, heraf skal 10 finde sted i Nordland.

Bestandsmålene for los nationalt er på 65 ungekuld, og også her er tallet for Nordland 10 ungekuld.

Af de 13 årlige ungekuld af bjørn, som Stortinget ønsker at skal finde sted i Norge, skal ét ungekuld være i Nordland.

Ministeriet henviser til korrespondance fra 2014 og mener, at Nordlands Rovvildt-rådet i de sidste par år har undladt at afsætte tilstrækkeligt store nok arealer til de kødædende rovdyr, og det vil således ikke være muligt at nå de vedtagene amtsmål for rovdyrene.

– Vi konstaterer, at ministeriet har bestemt sig for, at de vil redigere forvaltningsplanen. Det er en skam, når Stortinget har bestemt, at det skal være politikere i Rovvildt-rådet, og så skal de som sidder i Rovvildt-rådet ikke være med til at bestemme, siger leder af Rovvildt-rådet Monika Sande.

Herudover er hun også formand for Centerpartiet i Beiarn kommune.

– Vi har fået at vide, at vi er nødt til at afsætte et større område til bjørnene, men vi vil have en rapport om, hvordan det er bedst at have bjørneunger i vores region. At vi ikke får lov til det, er horribelt. Vi er nødt til at tage hensyn til dem, som har deres dyr på græs, siger Sande.

.

.

Ilde for landmændene med græssende dyr

Hun mener at Nordland må tage for stor en del af belastningen, der er knyttet til rovdyrene, sammenlignet med de andre syv rovvildt-regioner i Norge. Det går i stor grad ud over fåreavlerne, mener hun, og endnu værre for dem med rener.

Ministeriet mener, at forvaltningsplanen hverken er i tråd med regelsættene, at arealerne, som er sat af som egnet indfrier bestandsmålene eller bidrager til at skabe forudsigelighed, fremgår det af brevet fra starten af juli.

Frem til ministeriet har gennemført sin version af forvaltningsplanen, er det Rovvildt-rådets plan, som blev vedtaget i maj, som gælder.

.

.

Rå magtkamp

Generaldirektøren for Folkeaktionen for en Ny Rovsvildtpolitik, Åsmund Ystad, har fulgt rovdyr-debatten i mange år. Han siger, at han aldrig har set et eksempel på ministeriets intervention på en måde, som den der nu er sket.

Han mener, at ministeriets adfærd er et eksempel på en magtkamp.

“Problemet i Nordland er geografi og et højt bestandsmål. Det er umuligt at forene både rovdyr og græsarealer til får- og kælvningsområder for tamrein på en god måde, siger Ystad.

Han mener, at ministeriet henviser til Nordland som en stor firkantet overflade og nægter at indse konsekvenserne af en effektiv zoneinddeling er umulig.

– Rovvildt-udvalget skal tage to hensyn: Rovdyrenes overlevelse og kødindustriens bæredygtighed. Ministeriet sætter med dette tiltag hensynet til rovdyrene som nummer ét og hensynet til kødproducenterne i baggrunden. Der så må tage til takke med rasterne, siger Ystad.

.

.

Kilde: nationen.no

.

Rovvildt-Rådet har behandlet klager: Fastholder antallet af Jærv og Ulv som kan skydes

.