Norge: Kræver en mere effektiv jagt på jærven

Jærv (Gulo gulo)

.

Rovvildtnævn kræver flere jagt-virkemidler til at reducere en jærvebestand, der er tæt på en fordobling af bestands-målet. Resultaterne af vinterjagten er den dårligste til alle tid.

Rovvild-problematikken var blandt de vigtigste emner, da landbrugsminister i sidste uge gæst Vinstra i Gudbrands.

Oppland kæmper med jærv, los og ulve, og der var flere anmodninger om nye redskaber efter den nu afsluttede jagtperiode på jærv (i Oppland: 10 september-15 februar).

Et jærv-projekt i amtet, som skulle give en mere effektiv licensjagt, har givet resultater i de seneste år – men i vinter har det været “tungt” for jægerne.

.

Vi kæmper aktivt for ulven

.

Krævende jagt

– i år har vi haft det værste resultat nogensinde. Vi har haft et problem at få jærven at gå efter lokkemad. I lange perioder er der ingen jærv-spor overhovedet, fortæller projektleder Tom Rune Engen til Jærv-projektet.

Den største udfordring er terrænet. Eftersøgningsområderne er store, og bilkørsel er slet ikke tilladt i nationalparker og naturfredede områder.

Projektet viser, at en forholdsvis stor andel af han-jærv er “taget ud”, men færre hunner, oplyser Engen.

Bestands-målet for jærv i Oppland Amt er fire årlige ungekuld. Bestanden er ifølge Rovdata 7,7 kuld.

– Bestandsstatusen er nu lidt lavere end det har været, og resultatsmæssigt har øget den gennemsnitlige licensjagt på jærv en hel del. Men vi er ude af stand til at opnå en fuld regulering, siger Engen.

.

.

Effektiv jagt vigtigst af alt

Blandt deltagerne i mødet var Kari-Anne Jønnes. Hun sidder i Rovdyrnævnet, Oppland, og er ellers i Oppland kommune. Hun mener Jærv-projektet – der i udgangspunktet udløber i 2018 – skal forsættes, og at der skal være flere nye foranstaltninger til at forbedre jagten.

“Det er en umulig opgave at styre både karakteren af forskellighed lov, rovdyr og græsningsarealer i de samme områder i Oppland.”

Effektiv jagt er det vigtigste. Det giver ikke mening, at man kan transporteres op med skilifter, men man ikke må bruge snescooter. Jagten skal forenkles. Hvad ulven angår, skal ulveforliget efterleves. Der skal være en ordentlig forvaltning i ulve-zonen, og zonen skal ikke udvikles til et reservat, siger Jønnes.

Hun forklarer, at Dale under mødet udtrykte optimisme, og at der ikke er nogen grund til at tro det vil øgede konfliktniveauet med Ola Elvestuen (V), som er ny klima-og miljøminister.

Det skyldes, at ministeren under alle omstændigheder skal forvalte den afgørelse, Stortinget har truffet i forbindelse med Rovvildt-politikken.

.

.

Tidligere ulvejagt

Jønnes ønsker, med hensyn til nye foranstaltninger, at:

* Myndighederne må, i lighed med landbruget, benytte sig af de til enhver tid seneste tal.

* Samme jagttid i og udenfor ulvezonen, samt at man kan jagte ulv fra elg-jagten begynder.

* De lokale Rovdyrnævn må kunne give jagt-tilladelser udenfor sæsonen, uafhængig af, hvornår et opdages dyr (herunder i yngletiden).

“Hertil kommer, at Landbrugsdepartementet, Næringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet bliver lagt sammen i forvaltningen af rovdyrene, for at belyse (den økonomiske) betydning for græsnings-industrien – ikke kun for landbruget, men også for landdistrikterne, og især Oppland,” siger Kari-Anne Jønnes.

.

.

Kilde: bondebladet.no Kilde: gd.no

.

Vi kæmper aktivt for ulven

Stod det til Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt Norges Jæger- og Fiskerforbund i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, så ville ulven være udryddet.

Fåre-bønderne kræver jagt i de udpegede ulvezoner

.