Norge: Indopererede radio-sendere dræber bjørnene

I to tilfælde førte kortslutning af batterierne til at bjørnene døde.

.

Radiosendere giver alvorlige bivirkninger på bjørnene.

 

Indfangning og mærkning af dyr i forskningssammenhænge er en svær balancegang.

Man skal sikre, at dyret bliver mindst muligt påvirket – ikke bare for dyrets egen skyld, men også for at bevare forskningens troværdighed.

Men hvis mærkningen påvirker dyrets overlevelsesevne, samtidig med at det er netop dét, projektet forsøger at kortlægge, hvordan kan man så adskille menneskeskabte påvirkninger fra de naturlige?

Der er meget få studier på dette område, men de få, der dog har været i løbet af de sidste ti år, har desværre ofte nedslående resultater.

Mærkning af vilde dyr har i flere tilfælde vist sig at være mere skadelig for dyrene – og dermed også for forskningen – end vi hidtil har troet.

.

.

Én type radiosender som i en årrække har været indopereret i skandinaviske brunbjørn, giver dyrene alvorlige bivirkninger.

Det viser et nyt studie fra det skandinaviske bjørneprojektet.

Undersøgelsen af bjørnenes adfærd omfatter 305 bjørne, og strækker sig over 19 år.

Dette er den mest omfattende undersøgelse nogensinde af de langsigtede virkninger af radiosendere opererede ind i dyrenes bughule (implantater).

Den omfattende operation foregår i det fri, og i sig selv forbundet med risiko for bjørnene.

Forskerne fandt, at implantaterne forårsaget en del alvorlige vævs-reaktioner hos mange af bjørnene.

Det forårsager smerter, lidelser og død hos et antal af bjørnene.

“Vi konkluderer, at overfladen på implantaterne ikke er vævs-venlige, samt at den tekniske kvalitet af senderne er for dårlig, hvorfor implantaterne kan forårsage smertefulde virkninger på bjørnene, og at denne type af radiosender-implantat ikke bør anvendes på brun bjørn,” konkludere Professor Jon M. Arnemo.

Han har ledet undersøgelsen i samarbejde med forskere på Inland (HINN) Universitet, den norske Institut for natur forskning (NINA), den NVi (VI), Statens Veterinärmedicinska (SVA), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Norges Miljø- og Bioscience University (NMBU).

Implantaterne kan taget fugt, der skaber rust og risiko for, at batterierne kortslutter. I to tilfælde har kortslutninger i batterierne netop afstedkommet at bjørnen døde.

I løbet af undersøgelsen, ændrede projektet mærkning af bjørnene, ud fra det faktum, at afsenderne ville ligge inde i dyrene, og at de blev fjernet efter 3-5 år. Da flere bivirkninger blev afsløret, besluttede projektet, at denne type sendere ikke skulle bruges mere.

.

Studier af dyrenes adfærd bør altid ske ved observationer i naturen.

.

Vigtigt for en forbedret dyrevelfærd

– Undersøgelsen er vigtig for forbedret dyrevelfærden. “Vi håber, det hjælper andre forskere, så de stoppe med at bruge denne type implantater på brune bjørn og andre vildtlevende dyrearter,” fortæller Arnemo.

Individuelle mærkning har været en forudsætning for at opnå viden om vilde dyrs vandringer, adfærd og biologi.

Mærkningen kan være enkle metoder såsom ringe på fugle, øremærker på rådyr eller mikrochips på rovdyr. Disse er “passive” mærkningsmetoder, der primært giver oplysninger fra observation, genmeldinger eller fund af døde dyr.

“Aktive” mærkningsmetoder omfatter brug af en radiosender (VHF) eller en GPS, der knytter sig til en halskæde. Dyret kan derefter følges via radio signaler, via telefonnettet eller satellitter.

.

.

For visse arter, og for individer i vækst, har det været problematisk at mærke dyret med halskæder. I 1970 var der derfor udviklet radiosendere, der kunne opereres i dyrets bughulen.

Dette blev betragtet som en stor fordel på arter som dykkede (oddere), på arter, hvor halsen var større end hovedet (vildsvin) og på arter som etablerede Hi (jærv). Hertil kom, at en radiohalsbånd på unger med hurtig vækst, var der risiko for halsbåndet blev for stram (bjørn).

Skulle kun holde hele livet

Bjørn med unger, så er det forår

De implanterede radiosendere er designet til at være i stand til at sidde i dyret hele dets liv.

I Skandinavien blev denne type transmitter vedtaget i 1980, først på oddere og senere jærv, brun bjørn, fjeldræv, grævling, los, vildsvin og bæver.

Internationalt er titusindvis af dyr blevet mærket med sådanne implantater, og der er offentliggjort mere end 1500 artikler om forskellige sendere og sensorer, der placeres ind i pattedyr.

Andre forskere har primært studeret metoderne omkring brugen af disse instrumenter, mens producenterne har fokuseret på tekniske aspekter såsom rækkevidden af radiosignaler og batteriernes levetid.

Undersøgelsen fra Scandinavian Bear Project (SBBRP) viser, at der er behov for at undersøge mulige langtidseffekter på vildtlevende dyr, der er har disse ting implanteret i kroppen.

Kontakt for yderligere information: Jon M. Arnemo professor HINN & SLU, dyrlæge den skandinaviske Bear Project og Jonas Kindberg, projektleder det skandinaviske Bear projekt.

.

Mærkning af vilde dyr har i flere tilfælde vist sig at være mere skadelig for dyrene – og dermed også for forskningen – end vi hidtil har troet.

.

Resultater af fangst og mærkning ganske alvorlige.

Den canadiske biolog og dyrlæge Marc Cattet fra University of Saskatchewan hører til de forskere, der har undersøgt eventuelle bivirkninger ved sin egen mærkningspraksis.

Nemlig hvilken effekt gentagen fangst og mærkning havde på sortbjørne og brune bjørne.

»Resultaterne var i visse tilfælde ganske alvorlige«, siger han til videnskab.dk.

Indfangning forringer bjørnes ‘energispareevne’ I et studie fra 2008 fandt Cattet ud af, at bjørnene bevæger sig mindre som følge af fangsten, samt at gentagne indfangninger påvirkede bjørnenes evne til at gemme energi, bjørnens såkaldte kropskondition.

»Bjørnene var mindre mobile i tre til seks uger efter indfangningen, og det gjaldt for alle tre undersøgte fangstmetoder. Derudover fandt vi, at jo flere gange et individ blev fanget og mærket, jo værre var kropskonditionen,« siger Marc Cattet.

Kropskonditionen svarer til en slags BMI for bjørnene og angiver deres helbredstilstand.

.

.

Bjørnene rammes i parringssæsonen

Konsekvenserne af indfangningen kan være store for bjørnene, der rammes i en i forvejen sårbar periode. Bjørnene fanges som regel om foråret, hvor bjørnen på en gang skal fedes op efter vinteren og gerne finde en mage i parringssæsonen.

Men hvis bjørnene bevæger sig mindre end normalt, kan det betyde, at den får mindre mad og dårligere chancer for at parre sig.

»Hvis der så for eksempel er tørke eller mangel på føde, og bjørnens kropskondition er forringet på grund af mærkningen, kan det have meget negative konsekvenser for dens overlevelsesmuligheder,« siger Cattet.

Håber, der ikke er langtidseffekter, men ved det ikke

Op til 10 danske ulve skal mærkes ifølge miljøministeren.

Erling J. Solberg, der er seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), fortæller, at sådanne undersøgelser har flere problemer, som man skal tage hensyn til.

Et af dem er, hvordan man skal skelne mellem mærkede og umærkede dyr, når det er svært at observere eller genkende dyr, som ikke er mærkede.

»Kraftige effekter, som når dyr dør under indfangningen, får man jo hurtigt overblik over. Det er de små effekter, som bliver akkumuleret over tid, som kræver gennemførsel af specifikke studier,« siger han.

»Man håber og tror, at der ikke er nogen langtidseffekter, men det ved vi strengt taget ikke, før det bliver undersøgt. Det vil nok gøre ondt, hvis det viser sig, at de resultater, man publicerede for ti år siden, er forkerte. Sådan en holdning kan være en bremseklods,« siger han.

»Men alligevel; det er din pligt som forsker at vurdere de effekter, som håndteringen af forsøgsdyrene har på dem og dermed indirekte på resultaterne.«

Kilde: vetinst.no – Kilde: videnskab.dk

.

Stærke ulv i Hviderusland

I selskab med ulveekspert i Østeuropas dybe skove

.