Norge: – Hvis vi taber, vil det få grænseoverskridende konsekvenser!

 

Resultatet af højesterets behandling af ulveretssagen, som alle nu afventer resultatet af,  kan få alvorlige konsekvenser for både ulve og andre vilde dyr i mange andre lande end Norge, påpeger WWF-talsperson, Karoline Andaur.

Og det helt korrekt, for landene har jo med at kigge på hinandens lovgivninger, som de så kan lade sig inspirerer af i positiv eller negativ retning.

Falder retssagen ikke ud til naturens fordel, så vil det være “vind i sejlene” hos partier og organisationer i andre lande, der mener, at naturen må vige for landbrug og anden udnyttelse af naturen.

Hvorfor udfaldet af retssagen selvsagt kan få vidtrækkende konsekvenser, endda meget langt udover Norges grænser.

.

Hele menneskeheden er i krise…!

Karoline Andaur (39) er Generalsekretær for WWF World Wide Fund for Nature.

.

I 2017 indgav WWF en retssag mod staten ved ministeriet for klima og miljø og hævdede, at den norske rovdyr-administration er i strid med den norske forfatning, biodiversitetsloven og Bernkonventionen.

Baggrunden for denne retssag er, ulven er opført som kritisk truet på den norske rødliste. Trods det er der alligevel omfattende licensjagt hvert år på ulven. Det betyder konkret, at ulve fortsat vil være kritisk truet, og risikoen for at de udryddes i Norge er ekstremt stor.

Da myndighederne åbnede for jagt på ulven i dens yngleområder i 2017, begrundede de det med en ny fortolkning af biodiversitetsloven, der gjorde det lettere at skyde ulve. WWF-Norge mente derimod, at fortolkningen gik for langt og gik derfor til retten for at få afklaret, hvilke forpligtelser Norge helt konkret har til at beskytte den truede natur i Norge.

Vi udrydder de dyr, vi freder…. og kalder det for naturbeskyttelse….!

– Tingretten mente, at det var legitimt at tage politiske hensyn til konfliktdæmpning og folks tillid til administrationen, når disse beslutninger træffes, selvom det betyder, at ulven som konsekvens så kunne dræbes, hvis den kommer uden for ulvezonen. Denne konklusion mente WWF-Norge, var dårligt begrundet i dommen.

Derfor blev sagen appelleret til Højesteret, hvor den blev stadfæstet ved udgangen af ​​2019.

– Appelretten konkluderede, at staten brugte loven forkert, da de tildelte kvoter for licensfældning i yngleflokke i 2017 og 2018. Mere præcist drejede det sig om § 18 c i biodiversitetsloven, som handler om at skydning af ulven er tilladt, hvis der er “offentlige interesser af væsentlig betydning“.

Den samme fortolkning er politisk blevet brugt til at retfærdiggøre skydning af ulve inden for ulvezonen hvert år siden, og politisk er meget blevet tilføjet til dette begreb “offentlig interesse“. Hvis politikerne på den måde frit omfortolker dette afsnit, ophører det med at være en smal undtagelsesregel, som det burde være, og bliver i stedet hovedreglen.

.

.

– Appelretten stadfæstede naturen i flere vigtige dele af sagen, men dommen svarer ikke på andre vigtige spørgsmål, der i sidste ende gælder for overlevelse af al sårbar natur i Norge. WWF ønsker svar på, hvilket ansvar Norge har som nation for at tage sig af den truede natur, der naturligt findes inden for landets grænser. Derfor understreger WWF, at denne sag ikke handler om ulve, men om retssikkerheden for ​​enhver art.

Højesterets afgørelse forventes i slutningen af ​​april.  Og der er ingen tvivl om, at dommen vil få meget afgørende indflydelse for al natur, der er truet i Norge.

Både nu, men ikke mindst i den kommende tid, hvor presset på naturen bliver stadig mere og mere akut. Verden mister en dramatisk mængde natur, og denne sag vil være i stand til at give vejledning om, hvad vi kan og ikke kan gøre, næste gang, der er politisk pres på en truet art.

Hvis WWF vinder, vil det betyde, at staten skal lægge meget større vægt på ulvens overlevelse, når de hvert år beslutter kvoter for licensjagt. Det vil også betyde, at staten skal undersøge mere end i dag, om der findes andre alternative løsninger end skydning. Det vil være enormt vigtigt, både for ulven, men også for anden natur. Hvis konflikt-niveauet stiger, og jagt bliver mere ulovlig, forventer vi, at staten også følger op på sine forpligtelser ved at slå hårdt ned på denne type alvorlig miljøkriminalitet.

.

Mennesket er i dag udryddende naturens arter med ekspresfart.

.

Men taber WWF vil konsekvenserne være vidtrækkende, og ulven og de andre store rovdyr vil være dømt til at være evigt truet, og vil som art være så fåtallige, at de, som ulven i dag, trues af indavl. Det vil også skabe en farlig præcedens for andre lande, der hidtil har taget sig af deres vilde dyrepopulationer, men som nu også kan vælge at reducerer arter, hvad enten det er ulve i Spanien eller elefanter i Tanzania.

Dette vil give et signal om, at det er OK at holde deres vilde arter nede på et absolut minimumsniveau, så deres overlevelse står og falder med overlevelsen af populationer i nabolandene. Derefter kan alle lande frafalde ansvaret for at tage hensyn til deres natur.

Natur og Ungdom raser over Senterpartiets forslag om å åpne for fri jakt på ulv.

Man skal huske på, at der findes højreekstreme partier, som Senterpartiet, hvis Ungdomsafdeling har en “nul vision for ulve og sortlistede arter”. Det er partier rummende mennesketyper, hvor kynismen er signalerende alvorlige underliggende psykiske karakterafvigende skader..

Kilde: dagsavisen.no

.

Leder i ungdomspartiet Torleik Svelle mener alle ulv bør fjernes.

Norge: Sygt forslag fra Senterungdommen, som vil udrydde ulven

.