Norge: Forslaget om at forlænget ulvejagt er stoppet af miljøminister Ola Elvestuen (V)

Den Skandinaviske ulvepopulation lider af alvorlig indavl, siger Elvestuen som begrundelse.

Som var det en nyhed…!

.

Forslaget om at forlænge ulvejagten med en måned fremsat af forgængeren Vidar Helgesen (H) stoppes nu af klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Tidligere i vinter foreslog regeringen at udvide jagten på ulve udenfor ulveområdet til også at gælde i april.

Nu siger Elvestuen et klart nej til at forlænge licensperioden.

.

Kan man ikke beskytte naturens arter i et demokrati,

så er der kun de udemokratiske muligheder tilbage.

.

“Jeg har fået mange høringsindlæg i denne sag, som blev sendt til høring i december sidste år”.

Nogle peger på risikoen for at skyde genetisk vigtige ulve.

Den skandinaviske ulvepopulation lider af alvorlig indavl, siger Elvestuen som  begrundelse for han nu griber ind.

Ulvebestanden er så lille, at den skal have nyt blod for ikke at degenerere på grund af indavl.

.

Ulve-retssager i Norge og Finland viser den danske skal strammes op…!

.

Påstår at ville sikre ulvenes overlevelse

.

Baggrunden for ministeriets oprindelige forslag var en beslutning i Stortinget om lige jagttider både inden for og uden for ulveområdet.

Licenslicens-perioden er i dag 1. januar til 15. februar i ulvezonen og var stort set fra 1. oktober til 31. marts for resten af ​​landet. I år sluttede ulvejagten uden for ulveområdet den 1. april.

Elvestuen siger, at han endnu ikke har overvejet omfanget af ulvejagten næste vinter.

“Jeg vil grundigt vurdere, om der er behov for en forlænget licensperiode og se nærmere på, hvad vi kan gøre for at sikre overlevelse af genetisk vigtige ulve, før jeg træffer en endelig afgørelse om licensperioden,” sagde Elvestuen om den fremtidige jagtperiode.

.

Norge: Ulvenes overlevelse handler alene om rå magt, penge og indflydelse

.

Vigtige alfa-ulv skudt

.

Da forgængeren Vidar Helgesen (H) i december foreslog forlænget jagtsæson uden for ulvezonen, redegjorde han i forslaget, at det kun omfattede single ulve (lone wolf) uden for ulveområdet – ikke familieflokke.

– Her er de biologiske overvejelser mindre relevante, det fremgår af begrundelsen.

Ifølge Elvestuen har DNA-analyser vist, at der i senest vinterjagt blev skudt en såkaldt genetisk værdifuld ulv under licensjagen uden for ulvezonen.

“Afdelings beslutning er også relateret til dette forhold,” sagde Elvestuen.

Det norske Klima- og Miljøministerium informerer NTB om, at der nu er 17 ulve tilbage på licensjagtkvoterne i de forskellige regioner udenfor ulveområdet, uden at det nødvendigvis betyder, at der faktisk er så mange ulve.

.

.

Kilde: nettavisen.no

.

Norge: Oslo Byråd siger nej til regeringens forslag om at forlænge jagttid på ulve.

.