Norge: Ekstreme jæger og deres regering er en konkret trussel mod rovdyrene

.

.

Norge tager ledende rolle i at dræbe truede arter

I en tid hvor mange politikere kæmper for at dræbe så mange rovdyr som muligt, bør vi spørge os selv, hvornår vi fik denne ret til at dræbe hvad som helst, når som helst.

Hvornår blev dette land vores og kun vores?

15 Marts 2017

.

Dag Øistein Endsjø, professor i religionshistorie ved University

 

Norge var ikke tom for liv, da vore første forfædre i sin tid kom her. Det var fuldt af liv. Ikke bare mennesker. Men også fisk og andre dyr levede deres liv i fjorde og søer. Mængder af forskellige dyr havde allerede slået sig ned i kanterne af gletschere. Fugle af alle slags fyldte både vand, luft og jord.

Da vi ikke var selv her først, hvorfor mener vi da, at landet kun er vores?

Det er ikke vi som opfandt ejerskab. De mange dyr har deres område, jagt og græsningsarealer at vogte og beskytte. Men det har vi aldrig overvejet. Vi tog, hvad vi ønskede.

Det handler ikke kun om de arealer, vi bruger til landbrug, byggeri og infrastruktur. Selv i naturområderne skal alle andre vige for vores interesser. Og med hvilken ret?

Vi ser med rædsel, hvordan lapperne, indere, australske aboriginals og andre folkeslag blev frataget deres land og i stigende grad flyttes til mindre og mindre områder.

Men vi kan ikke se, hvordan vi gør nøjagtig det samme. Men det er jo kun dyr? Betyder det noget?

.

Offentliggjort den 18. dec. 2010

Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheder, diskuterer rovdyr med lederen i Norges Bonde – og småbrugsforening, Merete Furuberg, i Dagsnytt den 17.12.10.

.

Jo mere vi lærer om dyrene, jo mere ser vi, at der ikke er nogen væsentlig forskel mellem dem og os. De har følelser, sprog, forskellige kulturer og bruge værktøjer. De har personlighed, viser empati, kan være vred, glad og desperat, ligesom os. Så hvad giver os ret til at opføre sig, som om vi har monopol på absolut alt?

Miljødrab” er et nyere juridisk begreb, og betyder drab på hele økosystemer. Det handler om at andre væsener end os selv, har grundlæggende rettigheder. Og det netop fordi alle væsener er afhængige af hinanden, det er derfor det hedder et økosystem, som man ikke bare kan beskadigede uden videre.

Bag hele konceptet er der et mere grundlæggende princip. Jorden tilhører alle, der bor her. Ikke kun mennesker, men alle levende væsener. Det sætter spørgsmålet ved hele vores selvudnævnte titel over alt og alle.

Det er noget af det samme begreb der findes i Bernerkonventionen, som Norge allerede er bundet til. Her fremgår det, at alle landpattedyr, fugle, padder og krybdyr er beskyttet, hvorfor der ikke specifikt kan åbnes for jagt eller fældefangst.

Konventionen rummer også en særskilt kategori af “strengt beskyttede arter“, som omfatter både ulv, jærv, bjørn og los. Her er jagt kun tilladt i tilfælde af “alvorlig skade på afgrøder, husdyr eller ejendom, for at bevare den anden art eller på grund af sundhed og sikkerhed.

Det betyder dermed, at næsten al jagt på truede rovdyr i Norge er i strid med Bernerkonventionen.

Regeringens forslag om at oprette en ny Natur mangfoldighed lov, så flere rovdyr kan blive jaget, er derfor grundlæggende i strid med Bernerkonventionen. Påstandene fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen, at Bernerkonventionen giver “noget bredere retsgrundlag for regulerer ulv ” er simpelthen – alternative fakta.

I en forvirret misforståelse af, at nedslagtning af rovdyr er regionalpolitik, kæmper politikere i Arbejderpartiet, Fremskridtspartiet, Konservative, kristelige demokrater og Center Parti for at være de største naturfjendtlige partier. Disse politiker tror, at ​​velhavende skovejer og skydegale jæger udgør flertallet.

Men meningsmåling efter meningsmåling viser, at der er massive flertal både i Norge i almindelighed og i rovdyrzonerne i særdeleshed, der gerne vil rovdyrene. Der er rovdyr beskyttelse, der er virkelig regionalpolitik.

Så hvorfor skal ulve og andre rovdyr næsten udryddes?

Det handler ikke om, at de tager levebrødet fra os eller true os. Nej, det handler om “kultur, økonomi og fritid“, som Klima- og Miljøministeriet præciserede op til deres hastværk med udarbejdelsen af en ny Natur Diversitetslov. Disse er begreber, som ministeriet har taget fra Bernerkonventionen, men de handler selv i strid med den samme konvention. For dette er ikke noget, der kan bruges som en grund til at dræbe truede arter.

.

Jæger Peder Birkely reagerer på kombinationen jagt og alkohol blandt norske jægere.

Alt for mange drikker under jakta

.

Når man ser nærmere på, hvad regeringen mener er “kultur, økonomi og fritid,” ser vi, at forståelsen af dette er ret speciel.

Kultur handler gerne om velstående og fordrukne jægere, som få lov at skyde på alt som rører sig. Det drejer sig også om den drukkultur, som råder mange steder på grund af blandt andet den såkaldte «jægerklanen» i Hedmark, der i årevis har truet og chikaneret folk, der har en positiv holdning til rovdyr.

Økonomi handler om at rige skovejere, der ofte også er ledende politikere, der skal tjene millioner på jagt på en unaturlig stor elgbestand som truer den økologiske mangfoldighed.

Fritid handler om, vi skal kunne færdes uden at se spor af et rovdyr, at vi kan slippe vores hunde løs overalt. Og det tager højde for folks helt irrationel frygt for at have rovdyr i nærheden.

Og for ingen skal føle sig truet af rovdyr, der slet ikke har ret til livet, skal de helt fordrives væk fra deres eget land.

Rovdyrpolitikken afspejles også i, hvordan selv vores mest overflødige interesser altid bliver overtrumfende dyrenes mest basale ret til liv, mad og forplantning.

På trods af at regeringen var klar over, hvordan dyr og natur lider under liberaliseringen af snescootere, gennemførte de det alligevel. Nu skal dyrelivet i havet generes af jet ski. Vi kan ikke tolerere dyr i vores region, og vi slagter dem uden anden grund end vores ubehag. Vi dræber eller forjager fuglene der søger føde på golfbanerne og andre dyr for at undgå at skulle møde dem i forstæderne. Vi tolererer ikke ingen konkurrence når det gælder jagten og bruger offentlige midler til at dræbe alle mindre dyr.

.

408 røde ræve (Vulpes vulpes) er blevet skudt i Verdal i fjor på grund af skydepræmier.

Kilde: innherred.no

Man tror det er løgn – Norge tillader brug af Plott Hound til ulvejagt – Men du kan gøre noget ved det!

.

Vi har skabt en verden, hvor dyr er mere truet end nogensinde på grund af klimaændringer, tab af levesteder og direkte nedslagtning, og vi, som et af verdens rigeste lande, er nu ledende i rollen at dræbe truede arter og udviser minimal respekt for alle andre dyr.

Se på Norge, må alle se på Norge, ingen dræber dyr som os.

Vores egoisme er total.

Kilde: dagbladet.no

.

Den højreekstreme «jægerklan» i Hedmark har i årevis truet og chikaneret folk, der har en positiv holdning til rovdyr.

Norge: Her kæmpes der også en hård kamp for at redde ulven

.