Nicolai Wammen: Fortolkning af koranen er på niveau med børneporno…!!!

danmark politiker wammen-ligner-en-rhus-borgmester--

Ligesom med børnepornosider skal politiet fremover kunne blokere sider, der opfordrer til eller hylder terror, foreslår partiet inden dagens imamforhandlinger.

.

Det skal være muligt at lukke hjemmesider, hvor der florerer hadske ytringer, billigelse af terror eller opfordring til samme. Og det skal være muligt at gøre uden dommerkendelse eller varsel.

Sådan lyder et forslag fra Socialdemokraterne op til dagens såkaldte imamforhandlinger med kirkeminister Bertel Haarder (V) som følge af regeringens ønske om at sætte ind over for ekstreme imamer i danske moskéer.

– Vi ønsker at slå lige så hårdt ned på de hjemmesider, der opfordrer til eller hylder terror, som vi kan på børnepornosider, siger Socialdemokraternes politiske ordfører, Nicolai Wammen.

– Det betyder, at der skal være mulighed for at blokere de sider, så unge mennesker, der sidder derhjemme, ikke har lige så let ved at få de rædselsfulde budskaber ind på deres pc, som de har i dag, siger han.

Politiet kan netop uden varsel eller en dommerkendelse i hånden blokere børnepornosider på nettet, og den mulighed skal politiet ifølge Socialdemokraterne fremover også have i forhold til hjemmesider, der hylder eller opfordrer til terror.

Det betyder reelt, at det er op til politiet, og hvad de lige måtte synes er en opfordring til “terror”, hvorefter de blot kan lukke en hjemmeside, uden de efterfølgende skal stå til ansvar for deres vurderinger.

Kilde: dr.dk/nyheder

.

Dermed lægger Nicolai Wammen op til en uendelig glidebane for afviklingen af det, der almindeligvis kaldes for retsstaten, hvor der skal føres bevis, før der dømmes.

,

fogh

Det tankevækkende er ikke, at de magtsyge findes. Men at befolkningen ikke kan genkende dem, når de ser dem. Derfor vil historien gentage sig uanset, hvor tit folket siger…

Aldrig en Hitler igen!

,

Det er med andre ord et diktatur, der er under udvikling. Hvor magthaverne i stigende grad bliver dikterende en bestemt samfundsorden, som man underkaster sig viljeløs, da man ellers vurderes som værende en trussel mod magthaveren!

 

Denne stadig mere bredtfavnende højreekstremisme, som man ser komme snigende ind over den vestlige verden, har intet med islam, deres kontante prædikanter eller for den sags skyld den islamistiske terror at gøre.

Årsagen skal som alt andet om den menneskelige adfærd søges i psykologien.

Der helt kort beskrevet virker således, at dersom det psykisk syge ikke udryddes, da vil det psykisk syge, på grund af den sociale arv, opformeres til det mest psykopatiske. For derved at udslette sig selv.

Således er det danske samfund, med dets ekstremt unaturlige opvækstbetingelser for børnene, skabende psykisk syge på samlebånd. Herunder politikerne, der selv tror sig normale. Hvad de bestemt ikke er. Hvilket blandt meget vises ved, at de førhen socialistiske partier i dag er blevet ligeså højreekstreme, som de tidligere højreekstreme var tidligere, men nu selv er blevet endnu mere højreekstreme.

Det interessante her er jo, at de alle er folkevalgte, hvorfor det selvsagt er ikke er politikerne alene, der er blevet mere og mere psykisk syge, men hele befolkningen. Som politikerne blot er repræsenterende.

Det som sker er med andre ord helt forudsigeligt, og i fuldstændig overensstemmelse med de psykologiske love.

Men da de unaturlige opvækstbetingelse er nedbrydende naturligheden hos de mange, ser de mange sig selv, som de normale, og de, der er afvigende fra den nu eksisterende gennemsnitsnormalitet, og derfor ikke er som de mange, som de, der afvigende fra det normale.

.

Den sociale arv kort fortalt

.

Normalitets-faktoren gør jo netop gældende, at når mange nok har det på samme måde, da opleves denne måde, som den naturligste i verden. Og det uanset, hvor psykisk syg den er..!

På den måde har psykologien vendt naturligheden på hovedet. Så normaliteten er blevet det unormale. Hvilket som tidligere nævnt er psykologiens måde at udrydde det psykisk syge på.

Dette forhold er beskrevet utallige gange, fra utallige vinkler, på denne hjemmeside, og gennem mange år før dette. Og er på intet tidspunkt fra nogen faglighed blevet modsagt.

Således er den i øvrigt meget infantile, Nicolai Wammen, i sin selvglade enfoldighed, selv repræsenterende den største trussel mod menneskeheden, og ikke de såkaldte “had-prædikanter”, der vil en middelalderlig samfundsindretning, underlagt sharia-lovene, hvor det, der er afvigende disse love, aflives som noget, der er i modstrid med Guds vilje med det skabte.

Det eneste problem disse muslimske prædikanter har ér, de ikke selv er klar over psykologien i tingene, og derfor ikke evner at forklare den, endsige forsvare deres ytringer, som værende i overensstemmelse Guds vilje med det skabte.

.

Hvilket det jo påviseligt er…!

Derfor påbyder Gud det unaturlige udryddet denne verden, dersom menneskeheden skal overleve.

Og det er videnskabeligt påviseligt – hvad end man tror!

.

.

De kalder sig socialdemokrater, men repræsenterer i stærkt stigende grad nationalsocialismen.

danmark politikerne folketinget

Hvor psykisk sygt må et menneske være, før det ikke tillades at udleve sit psykiske vanvid som politiker?

.