Naturstyrelsen: Krybskytter kan være på spil i Nationalpark Thy

naturen-krondyr

.

Naturstyrelsen: Krybskytter kan være på spil i Nationalpark Thy

.

Fund af såret kronvildt får Naturstyrelsen til at advare om, at krybskytter kan være på spil.

Naturstyrelsen advarer nu mod en eller flere krybskytteri et område af Nationalpark Thy.

– Vi har et eksempel med en ung kronhjort, der blev anskudt af to skud i forbenet. Skuddene var afgivet længe før, jagtsæsonen på kronvildt begynder, siger vildtkonsulent Tommy Hansen, Naturstyrelsen Thy.

Det var en borger fra området, der bemærkede den sårede kronhjort i Hanstholm Vildtreservat, som er en del af nationalparken. Dyret blev fundet og aflivet.

.

.

Hold ekstra øje, når du færdes i naturen

En såret kronkalv tidligere på sommeren vækker også mistanke om krybskytteri. Ifølge vildtkonsulenten kan det ikke fastslås, at dyret var såret af skud.

Naturstyrelsen vil på baggrund af de to sårede dyr holde et ekstra øje med folk, der færdes uden for dagtimerne i området.

Gæster kan sagtens opholde sig i området, fordi eventuelle krybskytter arbejder på mystiske tidspunkter.

Mistænkelige episoder, herunder skud om natten, søgende lyskegler fra bil og lignende, skal meldes til stedlige skovfogeder, politiet eller Naturstyrelsen.

.

.

Tegn på krybskytteri

Har du krybskytteri på dit jagtrevir, er der flere ting, som kan indikere dette.

  • Der er set fremmede biler på reviret
  • Der er hørt skud om natten
  • Vildtet flygter med høj fart, bare det ser en bil
  • Fund af rester efter brækket vildt
  • Fund af koaguleret schweiss (blod)

 

Hvordan “arbejder” krybskytter?

Nogle krybskytter kører ud og skyder vildtet fra bilen (evt. med lyddæmper) og forlader stedet med det samme uden at have været fysisk ude ved vildtet.

Vildtet bliver ofte skudt tæt på offentlig vej eller skovvej.

Herefter kører krybskytten vildtet hen på en anden adresse  (ikke hjem til ham selv) for  at rense og gemme riffel og evt. lyddæmper.

Samme aften/nat afhenter krybskytten vildtet (i en anden bil) og kører det væk.

Hvis krybskytten under afhentning af vildtet bliver taget på gerningsstedet, mens han evt. er ved at læsse vildtet i vognen, har han formentlig en forklaring om, at han ville køre op til skytten/godset/ejeren eller andre med vildtet, da han kun har fundet det forendte vildt under en køretur.

Uanset om man selv eller politiet ved, at han lyver, kan “krybskytten” i denne situation ikke straffes for andet end ulovlig omgang med hittegods, medmindre politiet kan finde våben, osv. Da krybskytteri ikke er det, vores travle politi med diverse nedskæringer hængende over hovedet prioriterer højest, er det sjældent, at nogen bliver dømt for krybskytteri uden et grundigt forarbejde af jordbesiddere eller jagtlejere.

.

Lyddæmper er kun begrænset lydløse.

.

Hvordan bekæmpes krybskytter?

Vil man bekæmpe krybskytter, kan man vælge to metoder.

Første metode går ud på at fange krybskytten på fersk gerning, hvilket er meget svært, da han jo netop forlader gerningsstedet med det samme.

Denne metode ville indebære, at man skal overvåge skoven med hjælp fra flere personer, hvilket i sig selv er meget ressourcekrævende og kun ville kunne foregå i en meget kort periode.

Den anden metode går ud på at jage krybskytten væk.

Man kan lave flere foranstaltninger, som besværliggør krybskyttens “arbejde” og øger chancen for, at han afsløres, hvilket i de fleste tilfælde gør, at krybskytten finder andre områder, hvor han kan udføre sit ulovlige ærinde.

.

.

Nedenstående punkter er forslag til, hvordan man kan jage krybskytten væk fra ens revir:

Kør ofte en tur om aftenen/natten og lys evt. med din taglygte (eller andet) ud over området.

Lav aftale med naboer om at registrere nummerplader på mistænkelige biler i området.

Ligger der huse ved indkørselsvejene til skoven, vil en spotlight, som tænder ved passage af huset, også være en god ting.

Opsæt kæder/bomme, eller andre forhindringer ved indkørsel til skovene, så du hurtigt kan lukke alle indkørselsvejene til skoven ved mistanke om krybskytter på reviret.

Lav naboaftaler om hurtigt at kunne lukke skoven af med biler eller de opsatte kæder/bomme ved mistanke om krybskytter.

Brug vildtkameraer på strategisk rigtige steder. Byg dem evt. ind i træstubbe eller andet, så de ikke kan ses.

Og det vigtigste – gå til den lokale presse med dine iagttagelser om krybskytteri, og få pressen til at skrive om alle de tiltag, du har lavet.

Da krybskytter også læser aviser, samt de lokale, der nu bliver agtpågivende, kan du håbe på, at de finder andre “jagtrevirer”, da der nu ifølge pressen er en risiko for at blive afsløret som krybskytte på dit jagtrevir.

.

.

“Foto: Poul Blicher Andersen/DOF”

Endnu et drab på danske rovfugle med ulovlig gift…!

.