Naturstyrelsen hykler igen med ulvenes ynglezonen

Den udpegede ynglezone for ulvene 2021

 

Den naive tror på myndighederne, til denne bliver klog af skade.

 

Ynglende ulve skal have fred og ro

26-03-2021

For at undgå forstyrrelser af et ynglende ulvepar skal man frem til slutningen af juli holde sig fra et mindre afgrænset område i et stort naturområde i Vestjylland.

Igen i år har et ulvepar slået sig ned i Stråsø Plantage syd for Holstebro. Det konstaterer de forskere, der er ansvarlige for at overvågne ulven i Danmark, og som også kan genkende hunnen i parret. Tæveulven har tidligere ynglet netop her, og hun er selv født i området.

Ulven er en beskyttet art, og Naturstyrelsen indskrænker derfor i en periode frem til og med 31. juli færdslen for besøgende i et afgrænset område af Stråsø Plantage, så de ynglende ulve kan få fred og ro.

Yderligere information:

Afspærring i Stråsø Plantage: vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen Vestjylland, tlf. 20311180, e-mail: [email protected]

Generelle spørgsmål om ulven i Danmark: Miljøstyrelsen, pressetelefon 41 31 85 70

.

Naturstyrelsens 2019 fredning i ulvenes yngleperiode

.

Ansvarlig for Naturstyrelsen Vestjylland, Poul Ravnsbæk.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at min tillid til Naturstyrelsen Vestjylland ligger på et meget lavt niveau. Der ledes af en Poul Ravnsbæk, hvis hele fremtoning signalerer en iøjnefaldende umoden tilgang til virkeligheden. Og som Miljøstyrelsen pr. automatik tager til indtægt uden øje for den reelle virkelighed omkring beskyttelsen af ulvenes yngleområde.

Min konklusion efter et endnu ikke fuldt gennemført eftersyn af ulvenes yngleområde 30. marts 2021 er meget enkelt, at der til forskel fra tidligere – ikke i år afholdes et stærkt forstyrrende verdensmesterskab i Mountainbike – i ulvenes ganske lille udpeget ynglezone, som tilfældet var i 2019.

Hvor jeg allerede den gang gjorde gældende, at Poul Ravnsbæk var ganske uegnet som forvalter af Naturstyrelsen Vestjyllands naturområder.

Som den gang er ynglezonens såkaldte uforstyrrede områder fortsat små fragmenterede områder, hvor det også i år i langt overvejende grad er hensynet til de besøgende, der kommer i første række, og hvor ganske små områder lades tilbage til ulvene som “uforstyrrede”, som de så må tage sig til takke med.

Eller meget sandsynligt alternativt må søge væk fra for at finde et fredeligt sted at yngle og opfostre hvalpene.

Som det stærkt forstyrrende verdensmesterskab i Mountainbike i 2019 i ulvenes ynglezone viste, så vægter lederen af Naturstyrelsen Vestjylland, Poul Ravnsbæk, ikke beskyttelsen af ulven, men de menneskelige fritidsaktiviteter, som det væsentligste at beskytte.

.

Teksten alene er mere tillokkende besøgende at færdes i ulvenes yngleområde, end det modsatte.

.

Skiltning på Damgårdsvej

En kilometer fra den helt nye informationstavl i starten på Damgårdsvej, der danner den nordlige afgrænsning af ynglezonen, var der opsat yderligere skiltning, og ligeledes ved Jagtstien. Hvor informationstavlen var banket ned midt på grusvejen. Så her var der ikke noget at tage fejl af…!

Så er spørgsmålet om en lignende skiltning er sat i den modsatte ende, da man fra Damgårdsvej kan gå ind i området ad anden sandvej, og det uden at have set informationstavlen.

Der er ligeledes konstateret informationstavler ved de vestlige indfaldsveje Hedevej og Springbjergvej.

Begge stødende op til Paradisvej.

 

Informationstavlen ved Hedevej.

.

Fårefolden 30. marts 2021
Fårefolden 30. marts 2021

Når jeg nu var i området er et besøg omkring “Fårefolden” fast rutine.

Hedeområdet er under tilgroning grundet de 4-5 Galloway kvæg ikke magter opgaven alene.

Fåreavler Jørgen Blazejewicz, Storålam, er forpagter af området med den klausul fra Naturstyrelsen, at der kun må anvendes store kreatur og heste til naturpleje.

Hvilket jo er et stort fremskridt naturmæssigt.

Men også for ulven, som Jørgen Blazejewicz på den ene side i stor stil har lagt for had, uagtet indhegningen på ingen måde var ulvesikker. For så at høste erstatningen for mistede får på den anden side.

Så nu er tiden at se fremad mod hele Stråsø Plantage og tilstødende skove og landområdet bliver et stort selvforvaltende jagtfrit naturområde. Hvor naturen selv vil genskabe naturens orden i tingene.

.

Hestene, der gik i Fårefolden i Stråsø/Sandfær plantage sommeren 2019
 

Kynisk fåreavler er meldt til politiet efter ulveangreb på hans heste.

.