Naturligvis gælder der særlige regler for DF racisme-dømte DFU’ere

Martin Henriksen DF

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det formentlig ville ramme Dansk Folkepartis Ungdomsafdeling, og vi havde jo ikke tænkt os at gå i gang med et forløb, der handler om at bekæmpe islamister [Læs: muslimerne] og så ende ud med noget, der ville straffe vores ungdomsafdeling«, forklarer han Politiken og tilføjer grinende:

»Så derfor anmodede vi regeringen om, at de der ting røg ud. Og de er så også røget ud, og det er vi selvfølgelig glade for«.

.

.

Dansk Folkepartis hadprædikant af 1. grad, Martin Henriksen, fortæller, at et konkret forslag fra regeringen kunne have ramt DF’s eget ungdomsparti, DFU, hvilket ikke er meningen med forhandlingerne.

»Der var nogle ting i regeringens oprindelige udspil, som blandt andet handlede om, at man skulle fratage foreninger støtte, hvis de – så vidt jeg husker formuleringen – fremmede racisme i det danske samfund«.

»Plus, at man også skulle have mulighed for at fratage foreninger støtte, hvis der var medlemmer i de foreninger, som var straffet efter straffeloven inden for de seneste ti år«, siger han.

Og det var her, at DFU ifølge Henriksen kunne være kommet i fare for ikke at kunne få tilskud efter folkeoplysningsloven.

»Vi synes jo, det er problematisk at bringe diskussioner om racismeparagraffen ind i en diskussion om, hvordan vi kan stramme folkeoplysningsloven for at ramme islamister. Vi ville også være mægtigt kede af, at hvis man havde mulighed for at tage tilskud fra foreninger, fordi der var et medlem, der var straffet efter racismeparagraffen inden for de seneste ti år«.

Politiken har forgæves forsøgt at få den præcise formulering i det droppede forslag, som blev drøftet bag lukkede døre, men justitsminister Søren Pind (V) bekræftede forleden på et samråd, at der havde været et forslag i spil, som kunne være gået ud over DFU.

Det skete, da Pind talte imod hastværk i forhandlingerne.

»I den her proces har jeg blandt andet fået forelagt er forslag, som ud fra en juridisk betragtning ville betyde, at Dansk Folkepartis Ungdom ikke ville kunne få folkeoplysningstilskud«, forklarede Pind uden at gå i detaljer om forslaget.

Martin Henriksen ser ikke noget odiøst i forløbet.

»Det er jo at sige det, som det er – vi deltager selvfølgelig ikke i noget, der straffer vores egen ungdomsafdeling. Det er klart. Det ville jo være fuldstændig absurd, hvis vi skulle sidde og snakke om, hvordan vi kunne ramme islamister, og så efterfølgende kunne jeg få en telefonopringning fra DFU – det ville jo ikke give nogen mening«, siger han.

Med nye strammere regler vil Dansk Folkeparti derimod kunne inddrage opholdstilladelser givet gennem de seneste ti år for at sende flere muslimer tilbage til hjemlandet. »Interessant,« mener Venstre. Socialdemokraterne er afventende, men indstillet på at bidrage til, at flere kan hjemsendes.

Helt konkret vil det største parti i blå blok pålægge myndighederne at gennemgå opholdstilladelser gennem de seneste ti år med henblik på at inddrage tilladelser for udlændinge med flygtningestatus, hvis det eksempelvis er muligt at sende dem til et område i hjemlandet, eller et andet land, hvor der ikke er krig.

»Det handler om, at folk er kommet hertil og har fået en opholdstilladelse som flygtning, og den er som udgangspunkt midlertidig, men realiteterne er, at mange bliver her permanent, fordi man er for dårlig til at følge op på at få dem sendt hjem igen. Der er i dag nogle meget restriktive beskrivelser af, hvornår man kan sende folk tilbage, og derfor skal det gøres meget klart, at hvis der er et sted i landet, hvor man kan bo, også selv man ikke oprindeligt kommer lige præcis derfra, skal man have inddraget sin opholdstilladelse og sendes tilbage sammen med familien,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

.

martin henriksen muslimer

Han mener desuden, at der i særlige tilfælde skal være mulighed for at sende udlændinge til nabolandet eller et andet land i nærområdet.

.

Det skal være meget lettere at inddrage udlændingens opholdstilladelse, mener Dansk Folkeparti. Også selvom der er borgerkrig i hjemlandet.

Martin Henriksen vil ikke udelukke, at man også vil begynde at sende folk tilbage til det borgerkrigshærgede Syrien.

– Vi kan se, at der er asylansøgere, som frivilligt rejser tilbage til Syrien, så derfor er der områder i landet, hvor det godt kan lade sig gøre at bo, siger han og understreger, at ”det selvfølgelig skal gøres på en måde, så de ikke lander et sted, hvor de får bomber i hovedet”.

Martin Henriksen uddyber her partiets tanker om et af forslagets vigtigste elementer, nemlig at flygtninge fremover skal placeres og bo i statslige centre, uanset hvor mange år de risikerer at skulle blive i Danmark.

»Umiddelbart vil jeg ikke vurdere, at der bliver behov for at åbne nye asylcentre, for vi har mange i forvejen, som er oppe at køre. Måske kan man udvide nogle af de eksisterende centre. Og man skal også kigge på, om vi kan få aftaler med andre lande, så vi kan betale for nogle centre der.«

Alt står klar: DF vil sende flygtninge til Grønland

»Det er en del af det. Hvis vi skal omlægge asylpolitikken, hvor vi dels skal hjælpe mere i nærområderne, dels hjælpe dem, der kommer, så lad os gøre det på midlertidig basis. Flygtningene skal vide, at de skal bo på centrene, indtil vi får mulighed for at sende dem til et andet land. Hele asylsystemet skal være gearet til, at flygtningene forlader os igen. Hvis vi kunne få det på plads, ville der komme mere ro på flygtningepolitikken i det hele taget,« siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen, er det ikke et meget kontroversielt skridt at tage at inddrage opholdstilladelser fra folk, der har været i Danmark i potentielt op til ti år?

»Det synes jeg ikke. Der vil være nogle, der vil opfatte det som kontroversielt, men hvorfor egentlig? Vi lægger op til, at man siger, at nu har Danmark hjulpet nogle mennesker med beskyttelse igennem en tid, og så siger vi, at nu kan de godt rejse igen. Vi sender dem ikke tilbage til bomber,« siger Martin Henriksen.

Han forventer, at omfanget af hjemsendelser stiger til »i hvert fald 1.000 om året«.

Vil du terror her til lands? Så stem Dansk Folkeparti

Også hvis man eksempelvis har fået børn under sit ophold i Danmark, skal man ifølge DF-ordføreren kunne sendes ud af Danmark.

Risikerer vi ikke at gå lukt ind i brud på internationale regler og konventioner?

»Jeg må bare sige, at i så fald må vi tage en alvorlig diskussion af, om ikke tiden er kommet til et opgør med eksempelvis FNs Flygtningekonvention. Den bør ikke kunne forhindre os i at gøre det, vi på Christiansborg synes er bedst for landet.«

Tidligere S-folketingsmedlem: »IS er en muslimsk version af DF«

.

støjberg

Den hvide mand ser ned på alle, der ikke er hvide…!

.

.

Uffe Ellemann: Sig ja til flere flygtninge eller lad dem drukne

Der er behov for en radikal ændring af måden, verdenssamfundet hjælper i de såkaldte nærområdelande Libanon og Jordan.

Det mener professor Ibrahim Awad, som Information har mødt i Jordans hovedstad, Amman. Ifølge ham er hverken landene enkeltvis eller for den sags skyld de gældende konventioner gearet til flygtningestrømme af de nuværende dimensioner.

»Krisen, vi står med, har gjort det klart, hvor vigtigt internationalt samarbejde er. Det er åbenlyst, at lande som Libanon og Jordan ikke kan løfte flygtningebyrden alene. Allerede før krigen i Syrien havde man problemer med at tage sig af sin egen befolkning, hvilket gør det klart, hvorfor mange syriske flygtninges forhold er så dårlige, som de er. Pr. definition er Libanons og Jordans økonomier underudviklede, hvilket gør dem til udviklingslande, og det er nødvendigt at tænke på dem som sådan,« siger Ibrahim Awad, der er leder af Center for Flygtninge- og Migrationsstudier ved det Amerikanske Universitet i Kairo.

– Er det naivt, når vestlige politikere taler om, at vi skal hjælpe mere i nabolandene?

»Ja. Alle ved, at Libanon ikke kan håndtere alle flygtningene, og det samme gælder Jordan. Det er derfor, at der allerede i dag er en masse bilaterale samarbejder, en masse FN-organisationer til stede i landene, FN’s flygtningehøjkommissær har været her, og der er masser ngo’er som eksempelvis Dansk Flygtningehjælp, der arbejder der. Der er masser af fokus og masser af samarbejde, men spørgsmålet er, om det er nok? Dækker det?«

– Og dit svar er nej?

»Præcis, det er overhovedet ikke nok. Selvfølgelig ikke. For hvis det var, ville migranterne og flygtningene ikke have begivet sig ud på rejsen mod Europa, i det omfang vi så sidste år.«

Kilde: information.dk

.

Danmark Mette Frederiksen

Muslimerne er det rene valgflæsk til de “billige stemmer”

Jeg mener ikke, jeg er mere islamofobisk, end Pia Kjærsgaard.

Der er snart valg, og intet valg uden muslimerne på den en eller anden måde gøres et problem.

.

.

Vi forstår først krigens vilkår, når vi selv har oplevet dem…!

.

Danmark dømt for diskrimination: Støjberg indkalder partier

.

Det er en meget omfattende afgørelse, menneskeretsdomstolen er kommet med, vurderer ministeren.

– Men det er vigtigt for mig at slå fast, at vi styrer familiesammenføringer og har en stram politik på det her område. Og kan det ikke blive på den her måde, så må det blive på en anden måde, siger hun.

– Vi kan godt rette os efter dommen, men så stramme op på anden vis.

KØBENHAVNS POLITI: ALLE MUSLIMER ER MULIGE TERRORISTER

Ministeren ønsker ikke at komme med bud på, hvilke muligheder hun ser for at stramme familiesammenføringsreglerne på anden vis.

Socialdemokraternes udlændingeordfører, Dan Jørgensen, skriver i en sms til Ritzau, at det er vigtigt for hans parti at sikre en fortsat stram kurs.

– Det er ikke mindst vigtigt, fordi vi jo i disse år får meget høje antal udlændinge til Danmark, og vi skal kunne følge med, mener han.

Danmark er et attraktivt land at komme til som flygtning. Men det skal være mindre attraktivt fremover, for ellers får vi store problemer med integrationen.

Kilde: politiko.dk

.

.

Mattias Tesfaye ser ikke en sammenhæng mellem de stadig flere homoseksuelle og det faldende befolkningstal hos den “hvide mand”.

Reaktionen kommer, efter at en ny prognose for befolkningsudviklingen frem mod 2020 fra Danmarks Statistik viser en stigning i antallet af ikkevestlige indvandrere og efterkommere fra de nuværende 7,9 procent til 9,6 procent.

– Det er for voldsomt. Derfor var det rigtigt, at vi for nogle måneder siden strammede op på udlændingepolitikken. Vi har efterhånden et halvt århundredes erfaring med at integrere folk med en ikkevestlig kultur i et socialdemokratisk velfærdssamfund, siger Mattias Tesfaye.

Han mener, at det er naturligt, at en større flygtningekrise vil få antallet af indvandrere i Danmark til at stige på længere sigt, men at det ikke ændrer på, at der skal gøres en indsats for at modvirke det.

De pædofile trasker i hælene på de homofile…. mod det nye “naturlige”

– Vi skal ikke have religiøse retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig, siger Mattias Tesfaye.

– Det dur ikke, at man bruger teologiske argumenter for, hvorfor man for eksempel må være homoseksuel eller ej. Det har Christiansborg besluttet, og det er der ikke nogen religion, der skal blande sig i, mener han.

Kilde: information.dk

.

Danmark Pia dansk df folkeparti

Hadprædikant Martin Henriksen (DNF) tillades at radikalisere omgivelserne helt lovligt…!

.