Naturens arter forsvinder, fhv. statsskovrider Bo Holst-Jørgensen, Ulfborg

På godserne er der ikke mange gamle træer tilbage i skovene.

.

Refleksion på følgende læserbrev.

Skovene kan nemt opleves som værende de mest artsrige områder i takt med de øvrige naturtyper forarmes mere og mere. Hvorved artsdiversiteten mindskes mere udbredt i disse områder. Dette kombineret med de snigende, men bestemt accelererende klimaændringer, der vil vende op og ned på alt vi kende. Vi lever i et samfund, hvor man laver undersøgelser om snart sagt alt. Herunder fordelingen af mere eller mindre truede arter. Som tidligere ornitolog har jeg selv deltaget i de landsdækkende undersøgelser af fuglenes udbredelse i det danske land. I dag vurderer jeg tingene på en ganske anderledes måde, velvidende vi er i fuld gang med den 6. masseudryddelse i klodens historie.

Spækhugger er meget truet af total udryddelse.

Arterne er ikke uendelig tilpasningsdygtige i forhold til klimaændringerne, eller den stigende mangel på levesteder, hvorfor de arter der kan, logisk vil søge mod nord i takt med deres tidligere leveområder forandres mange gange hurtigere, end de evolutionært vil kunne tilpasse sig de accelererende ændringer. Vi står overfor en menneskeskabt masseuddøen, der helt uden tvivl også vil indbefatte arten Homo sapiens (mennesket). Hvis antal hæmningsløs øges med Kina eller Indiens befolkning hvert 12. år.

Men al den viden der findes i verden har man ikke haft fokus på, at Homo sapiens (mennesket) ikke er en guds skabt skabning, der er ophøjet alle naturens love, der så kun gælder for de øvrige arter på jorden. Gud skabte ikke mennesket i sit billede, men omvendt. Mennesket har ophøjet sig selv som noget enestående guddommeligt, hvad det bestemt ikke er. Der er således ingen grund til at udpege nogle arter, som værende mere truet end andre, når samtlige arter i princippet er udryddelsestruede.

Mennesket kan bryste sig af, at være den eneste art af alle arter, der ikke blot er i stand til af udrydde sig selv, men målrettet også gør det. Naturen har 5 gange tidligere været ramt af masseuddøen, for derefter at genstarte livet på jorden. Det vil formentligt ske igen, men vi vil ikke vide det. For da findes vi slet ikke.

 

Bjørn Holmskjold

Nørreport 9, st.

6950 Ringkøbing.

.

I menneskets (Homo sapiens) verden forsvinder den naturlige forældreevne mere og mere.

Infantile forældre, også kaldet “curlingforældre”, vil blive normalen

.