Natura-2000: Regeringens og Dansk Folkeparti forslag skal fremhæve de er “Grønne”

Fredede rovfugle som hvepsevåge har brug for mere natur for at yngle, ikke mindre. Foto: John Larsen

Det danske problem er, at vi dyrker markerne ud til sidste græsstrå

.

Danmark er så intensivt dyrket og bebygget, at naturen skal have langt mere plads, hvis vi vil bevare den biologiske mangfoldighed af dyr og planter.

Professor Carsten Rahbek, direktør for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

For professor Carsten Rahbek, Center for Makroøkologi ved Københavns Universitet, er diagnosen klar.

– Naturen har brug for mere plads. Det næststørste problem er mangel på plads, og den tredje udfordring er plads. Der ER ikke plads til den danske natur, derfor har den det rigtig skidt, fortalte han til Ritzau i forbindelse med Naturmødet 2016 i Hirtshals.

Danmark er på næstsidste-pladsen i Europa, når det gælder udpegning af beskyttede områder i EU’s Natura 2000-netværk.

– Vi ligger på 9 procent af land-arealet, hvor det internationale mål for biodiversitet (biologisk mangfoldighed) er på 17 procent, som vi har lovet at leve op til, siger Carsten Rahbek.

Hele 62 procent af Danmark er landbrug, og dertil har vi masser af byer og masser af infrastruktur, der fylder, tilføjer professoren.

– Det danske problem er, at vi dyrker markerne ud til sidste græsstrå langs åen og helt op til landmandens egen dørtærskel, siger Carsten Rahbek.

Han forholder sig stærkt kritisk til regeringen og Dansk Folkeparti nu vil inddrage ca. 30.000 hektar ny natur, der skal have Natura 2000-beskyttelse.

.

Paradisbakkerne er et udpræget turistområde

.

Områder ved Paradisbakkerne på Bornholm, Klinteskoven på Møn og Saltum Enge i Nordjylland er bare nogle af de naturperler, der foreslås bedre beskyttet.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at beskytte ca. 30.000 hektar natur i forbindelse med en justering af de såkaldte Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen vil nu færdigbehandle de mange høringssvar, så de endelige grænser kan trækkes.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Der har tidligere været lagt op til at udtage ca. 30.000 hektar ikke-natur og tilføje ca. 5.000 hektar natur.

Nu har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at endnu mere natur skal beskyttes, så der i stedet for at blive tilføjet ca. 5.000 hektar, nu bliver tilføjet omkring 30.000 hektar.

Hold fast i den der med, at miljøet kommer først….

“Man pynter sig med lånte fjer, hvis man naturbeskytter kornmarker, gylletanke og havnemoler. Vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det. Jeg synes, at det er vigtigt med beskyttet natur i Danmark.

Og jeg er glad for, at vi er enige om at beskytte mere af den rigtige natur med udpegningen af de omkring 30.000 hektar nye naturarealer.

Det bliver en kæmpe gevinst for naturen i Danmark, at vi nu får beskyttet mere af den værdifulde natur”, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Efter sommerferien kommer en bekendtgørelse i høring, og her vil ændringerne af områdegrænserne fremgå. Når de er på plads, skal de endeligt godkendes af EU-Kommissionen.

.

Klinteskoven på Møn bliver Natura 2000-område

.

Socialdemokratiet vil have vilde naturparker, og ser regeringens nyudpegede naturområder som hop på stedet.

Det er for uambitiøst, siger miljøordfører for S.

Mange flere plante- og dyrearter skal have særlig beskyttelse, hvis Danmark skal nå sit mål om mangfoldighed i naturen.

Christian Rabjerg Madsen (S)

De 30.000 nye hektarer, som regeringen og DF er enige om at udpege til beskyttede naturområder under Natura-2000, rækker ikke, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

– Det er små hop på stedet. Samtidig med at man tilføjer 30.000 hektarer til beskyttede arealer, så har man taget andre 30.000 ud. Det er fint, at regeringen rydder op af sig selv, men det er for uambitiøst, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han henviser til, at Danmark er bundskraber i EU, når det kommer til beskyttet natur. Mens gennemsnittet i EU ligger på 18 procent, så er det i Danmark under otte procent.

Under den tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen (V) blev det besluttet, at fjerne 30.000 hektar fra Natura 2000-listen.

Men nu vil hans efterfølger, Jakob Ellemann-Jensen (V), tilføje nye områder, i stedet for dem der er taget ud. En del af de sløjfede var landbrugsjord og bebyggelse, og derfor er der behov for at justere grænserne, forklarer ministeren.

Men de ophævede landbrugsområder havde en funktion. For eksempel er det her, flere fuglearter finder mad, siger Christian Rabjerg Madsen.

– Det er forfejlet tilgang fra Jakob Ellemanns side, for nogle af arealerne, der tages ud, er værdifulde.

– Blandt andet risikerer vi at ødelægge fødegrundlaget for de tusindvis af trækfugle, som vi ser i Vadehavet.

.

.

Hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten efter et valg, hvad vil I så gøre for at sikre flere plante- og dyrearter?

– Vi skal have vendt den bio-diversitetskrise, som Danmark står i, og derfor har vi præsenteret en plan, hvor vi vil udlægge 15 vilde naturparker med et areal, der svarer til Bornholms størrelse.

– Samtidig vil vi have flere beskyttede områder, siger Christian Rabjerg Madsen.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Borgerligt vanvid i jakkesæt

Eksperter: Det går ikke fremad for naturen under den borgerlige regering

.