Natur-katastrofer og terror-angreb vil ryste kloden i år og hvert eneste år frem…!

Verdens ledere skal gøre noget ved den voksende globale ulighed nu, hvis ikke det skal sætte yderligere gang i en ond spiral, der kan skubbe til problemer med nationalisme, flygtningestrømme og terror, lyder det i rapport fra World Economic Forum.

 .

.

Natur-katastrofer og terror-angreb vil komme til at ryste kloden i dens sidste dødskramper…!

.

I oplæg til næste uges årlige økonomiske forum i Davos udpeges fem af de risici, kloden står overfor.

Jordskælv og oversvømmelser, terrorangreb rundt om i verden og millioner af mennesker tvunget på flugt af krig og uroligheder var en del af 2016.

Ekstreme vejrbegivenheder, ufrivillig migration, storstilede terrorangreb og store naturkatastrofer er også blandt de store trusler mod global stabilitet i år.

Det mener forfatterne bag den globale risikorapport, som World Economic Forum (WEC) har offentliggjort onsdag.

Rapporten er et oplæg til det næste uges økonomiske topmøde i Davos i Schweiz.

På mødet, der strækker sig over fem dage, skal politiske ledere fra hele verden, topfolk fra erhvervslivet og andre med indflydelse vanen tro drøfte og forsøge at finde svar på nogle af de udfordringer, verden står overfor.

Omkring 3000 ventes at deltage i Det Økonomiske Forum, der begynder mandag.

Idémanden bag WEC, den 78-årige Klaus Schwab, håber, at deltagerne vil lægge hovederne i blød og komme med bud på, hvordan man kan tage fat i de “grundlæggende årsager” til den udbredte bekymring, han mener præger verden i dag.

– Hvorfor folk er bange, og hvorfor de ikke er tilfredse, siger han til nyhedsbureauet AFP.

– Vi vil tage adskillige initiativer i Davos, som i deres helhed kan bidrage positivt. Ikke kun til økonomisk udvikling, men også til en social, mere inkluderende proces, siger han.

Kinas præsident, Xi Jinping, ventes at tiltrække sig størst opmærksomhed på mødet. Han er den første kinesiske leder, der har beæret mødet med sin deltagelse.

.

Klimaændringerne er ikke-eksisterende, når kapitalismen drøftes.

Den heller ikke eksisterende hos befolkning, der alle vil have mere, end de allerede har.

.

Det bliver derfor helt forudsigeligt endnu et møde, hvor snakken alene handler om at få kapitalismen til at trives.

Den vestlige verden er som bekendt demokratisk, hvorfor borgerne ved deres stemmeafgivelse forventer at få et rigere liv, så de ubegrænset kan forbruge, som de har lyst til.

Handler politikerne imod vælgeres ønsker, bliver de ikke genvalgt. Hvorfor politikerne vil være lige så uvillig til at skride til handling efter dette møde, som tilfældet har været efter samtlige andre møder om menneskehedens overlevelse.

Derved begår politikerne i deres stigende enfoldighed terror mod menneskeheden!

.

Således er der nogle helt grundlæggende naturlovmæssigheder at forstå!

.

.

 Islamismen er verdens redning

 Udlagt på Flix.dk 2008

Lad vestens regeringer og fagkundskab i sammenhæng med de ufravigelige biologiske og psykologiske lovmæssigheder forklare den vestlige tænkning og forståelse omkring det de gør, og man vil meget hurtigt opdage, at der slet ingen tænkning og forståelse er.

Ingen sammenhængende logik eller mening. Men at det hele bunder i en primitiv reptil-hjernes ubevidste, behovstyrede refleksioner. Som intet har med tænkning og forståelse at gøre.

Netop derfor findes der ikke nogen sammenhængende tænkning i den vestlige verden, og derfor heller ikke nogen sammenhængende forståelse for, at tænkningen reelt først indfinder sig, når reptil-hjernens ubevidste, behovstyrede refleksioner underlægges en korrigerende kontrol i form af en dyb, psykoanalytisk indsigt i ubevidsthedens primitive mekanismer.

Islamismen er på den måde ikke et af verdens presserende problemer, men er derimod netop løsningen på verdens presserende problemer!

For i islam finder man ikke blot en forståelse for, at jorden ikke er et overflødighedshorn, men også en dyb forståelse for, at menneskets trang til opfindsomhed for opfindsomhedens skyld skal kontrolleres. Islam er derfor rummende et samfundssystem, der konsekvent underlægger mennesket disse nødvendige begrænsninger.

For som en irakisk imam så rigtigt gjorde gældende i forbindelse med det første valg i Irak efter besættelsen, så er det for farligt at lade mennesket bestemme udviklingen.

Islam er på den måde ophøjet tænkende, hvor man i den vestlige verden alene tænker med den mest primitive del af hjernen. Islam er med sin indretning helt i overensstemmelse med naturens sammenhængende lovmæssigheder ved at være lavteknologisk tænkende, hvor den vestlige verden er modstridende alle naturens sammenhængende lovmæssigheder, på nær de mest primitive, ved at tænke i en uhæmmet, accelererende teknologisk udviklende.

Skal verden overleve, så bliver det som khilafah, og ikke som demokrati. For mennesket skal konsekvent dikteres en vej. Den vestlige verden er med alt de gør selv bevisende rigtigheden af denne ufravigelige sandhed.

Den vestlige verden skal med andre ord bekæmpes med alle midler, om menneskeheden skal overleve. Dén findes nemlig ikke, som kan modargumentere dette sammenhængende med naturens ufravigelige lovmæssigheder.

Erkend denne ufravigelige sandhed!

Eller modargumentere denne sandhed i fuld overensstemmelse med naturens biologiske og psykologiske lovmæssigheder, og man vil da her erkende, at det er en ufravigelig sandhed!

.

Så lad dette være Jer, den største udfordring, som ikke tror, og derfor intet forstår.

Islamismen er verdens redning

 .

.

Hvilket omvendt betyder, at det ikke er terror at bekæmpe den vestlige verden med alle midler, og det ikke mindst og i bedste fald, hvor der stadig er en lille teoretisk chance for at redde, hvad reddes kan.

Islamisk stat og alle tilsvarende grupper, der har som målsætning at udrydde den vestlige verdens manglende forståelse for artens bedste, for så at erstatte det accelererende vanvid med et muslimsk kalifat, med sharia som gældende lov, er derfor at betragte som skaberværkets beskyttere, der kun kan redde mennesket ved at fratage dem evnen til dets alt ødelæggende adfærd.

Og det haster..!

.

.

Lige nu er temperaturerne over 40C, hvor endnu en hedebølge fejer ind over det østlige Australien

En hedebølge, der er forudsagt at ville strække sig over 1000 km i det østlige Australien, har afstedkommet advarsler om at undgå fysisk aktivitet i solen og være opmærksom på tegn på hedeslag hos andre, især børn og ældre.

Temperaturerne forventes at svæve over 40C i dele af det centrale og sydlige Queensland og New South Wales i løbet af de kommende dage, og vil accelererer kviksølvsøjlen i Australiens tropiske nord.

.

.

Det australske Bureau of Meteorology forudsiger en ekstrem hedebølge gløde sig indover grænsen af begge stater, hvor Bourke i NSW outback og Thargomindah i Queenslands tippes til at nå de højeste temperaturer på 45C og 44C henholdsvis onsdag. Kviksølvet i Thargomindah vil ramme 46C på torsdag, ifølge bureauet.

Maitland, nord for Sydney, forventes at nå 41C, mens Sydneys vestlige forstæder også vil smeltes i 40C varme onsdag.

Et samlet brandadvarsel er blevet erklæret i Sydney og dele af Hunter Valley, mens landdistrikternes brandvæsen advarede om meget høj brandfare i Queenslands centrale højland og distrikter frem til torsdag. De usædvanligt høje temperaturer i området forventes over de næste tre dage og i weekenden med.

.

Kapitalismen er en sygdom der skal udryddes fra jordens overflade, alt inklusive.

.

Det kan være slut med at se på flotte koraller ud for den japanske ø Okinawa.

En undersøgelse fra det japanske miljøministerium viser, at mere end 70% af Sekiseishoko-koralrevet er dødt i løbet af vinteren.

Koralrevet er Japans største, og den store synder til de døde koraller er en højere vandtemperatur. I sommer var vandet nemlig 1-2 grader varmere end normalt.

Når vandtemperaturen stiger, dør de alger, som korallerne lever i symbiose med. Det får korallerne til at fremstå blege og dø.

En lignende undersøgelse fra efteråret viste, at omkring 56 % af koralrevet var dødt, men det tal er siden steget.

99 procent af klodens koralrev vil inden udgangen af dette århundrede være døende på grund af koralblegning, viser ny forskning.

.

Hvad er vigtigst…. den ødelæggende turisme, eller koralrevene?

.

Størstedelen af verdens koralrev risikerer at dø inden år 2100

Koralrev er kendt som hjemsted for nogle af verdens mest fascinerende planter og dyr. Revene dækker kun én procent af klodens havbund – alligevel bor en fjerdedel af alle verdens fiskearter her.

Inden udgangen af dette århundrede vil 99 procent af verdens koralrev hvert år være ramt af koralblegning – et fænomen, hvor revene mister deres farve og ofte dør.

Millioner af mennesker mister levebrød

Hvis koralrevene forsvinder, vil det få store konsekvenser for både havmiljø og mennesker. Fiskene forsvinder, og det samme gør levebrødet for de millioner af mennesker, der er afhængige af koralrevene for føde og indtægt.

Sidste år blev verdens største koralrev Great Barrier Reef i det østlige Australien ramt af den hidtil værste koralblegning. 35 procent af havets centrale og nordlige dele døde af blegningen.

Stigende havtemperaturer og en særdeles kraftig El Niño, der begge kan tilskrives klimaforandringer, fik skylden for det katastrofale massemord. Og nu viser et nyt studie, udgivet i tidsskriftet Nature, at koralrevene går en endnu mere dyster fremtid i møde.

I øjeblikket er vi ifølge forskerne i midten af den længste globale koralblegning, der nogensinde er registreret. Den startede i 2014 og kommer til at fortsætte langt ind i 2017.

.

.

Naturen dør omkring os

Skotske fiskere har afsløret en spændende måde at supplere deres indkomst: de har tilføjet blæksprutte til menuen af havdyr de regelmæssigt trække op af havet. En art, der normalt er forbundet med varme Middelhav, og ikke med det koldere nord, kan synes som en mærkelig tilføjelse til deres sædvanlige fangster af torsk og kuller.

Ikke desto mindre er blæksprutte blevet en dejlig lille ekstraindtægt for fiskerbådene fra Aberdeen og Moray Firth i de seneste år.

For tredive år siden var blæksprutter en sjældenhed i Nordsøen. I dag bringer bådene tusindvis af tons om året – selv om torsk og kuller stadig dominerer fangsterne.

Mulle, sardiner og havbarsen er også dukket op med stigende frekvens i nordsø-fiskernes garn i de seneste år. Og fælles for dem er, at de alle er knyttet til varmere farvande, hvorfor deres tilstedeværelse så langt mod nord opfattes af mange forskere som et tegn på, at klimaændringerne er begyndt at have en alvorlig indvirkning på vores planets oceaner.

En del af fiskernes problem har sine rødder i den tidligere overfiskning.

Men nu forværrer klimaændringerne problemet.

For skotske elskere af frisk blæksprutte er dette gode nyheder. Men i mange andre dele af verden, med stigende hav temperaturer – udløst af klimaforandringer – skaber det fiskeindustri og regeringer store problemer. Fiskene bevæger sig i hundredvis af miles væk fra deres gamle levesteder, undertiden ud af de zoner, der var blevet lavet for at beskytte dem.

I andre tilfælde er fiskene simpelthen helt forsvundet.

.

.

I sidste uge viste forskere, at en ualmindelig stor isflage var ved at løsrive sig fra Antarktis ”Larsen C ice shelf”, hvor den arktiske hav is i omfang er nu på sit laveste niveau for denne tid af året siden optegnelser begyndte.

Og hvis hav-temperaturen fortsætter med at stige, vil det skabe endnu større forstyrrelser økosystemerne, hvilket vil få konsekvenser for fiskebestandene. Fiskere vil miste deres levebrød og mange samfund vil blive frataget deres eneste kilde til mad.

Et eksempel er Bangladesh. Fisk giver nationen 60% af sin animalsk protein og er afgørende for de 16 millioner bangladeshere, der bor nær kysten, et tal, der er fordoblet siden 1980’erne. Men en undersøgelse, – ledet af Jose Fernandes, i Plymouth Marine Laboratory – af to centrale fiskearter, Hilsa shad (Tenualosa ilisha) og Bombay duck (Harpadon nehereus), viste, at levevilkårene for begge arter kunne blive ødelagt af klimaforandringer, som påvirker næringsstofferne i vandet, havtemperaturer og vandstand.

Ud over overfiskeri og stigende hav-temperaturer, står havdyrene overfor en yderligere fare: Hav-forsuring.

.

.

Øgede mængder af kuldioxid (CO2) pumpes ud i atmosfæren fra biler og fabrikker, og det bliver efterfølgende absorberet af havene, hvilket gør farvandet mere sure. Effekten på koralrev, som er levested for tusindvis af forskellige fiskearter, kan allerede mærkes. Sidste år blev det rapporteret, at en sjælden undervands-hedebølge, kombineret med en stigning af syreindholdet, har ødelagt store arealer af Australiens Great Barrier Reef.

Dette har fået marine biologer at advare om, at alle koralrev risikerer at blive ødelagt ved udgangen af ​​dette århundrede, og  det selv om CO2-udledningerne holdes på et relativt lavt niveau i de kommende årtier. Bortset fra virkningerne på et af verdens største naturlige vidundere, kan effekten på fiskebestandene og især skaldyr, blive meget grimme. Skaller på havdyr er lavet af calciumcarbonat og deres dannelse bliver forstyrret af surt vand.

Kilde: theguardian.comKilde: dr.dkKilde: theguardian.comKilde: b.dkKilde: theguardian.comKilde: theguardian.com

.

Den hvide mand udrydder naturligheden, hvor end de møder på den!

.