Narcissisme er blevet en folkesygdom

Narcissus
Narcissisme er blevet en folkesygdom

Af Nanna Schelde, Sidsel Nyholm

Det grænseløse samfund gør os så selvoptagede og afhængige af andres anerkendelse, at vi ikke får løst de store problemer, mener eksperter

Forældre, der bilder deres tonedøve børn ind, at de sagtens kan blive sangstjerner. Teenagere, som bruger timer foran spejlet på at sminke sig til det fotografi, der er flot nok til at fremme deres image på nettet. Eller politikere, der går mere op i at få en ministerpost end at leve op til partiprogrammet.

Kilde: etik.dk/

———-

Den Sociale Arv

 

I ovennævnte artikel, hvor flere fagpersoner citeres for deres syn på narcissismens konsekvenser, udtrykker samfundsdebattør og professor i filosofi ved handelshøjskolen CBS Ole Thyssen bekymring for den stigende selvoptagethed i samfundet med den konsekvens, at vi ikke evner at tage hånd om de store problemer.

Konsekvenserne er naturligvis rigtigt beskrevet. De er jo til at få øje på med den udviste adfærd.

Politikernes, og dermed deres vælgeres, forståelse bygger et lille ”stump” af hele udviklingsforløbet, som de fremhæver uden at forstå hele udviklingsforløbet.

Hvis de nu hver især læser alt det, de selv har skrevet. Så vil de hver især se en person beskrive sin oplevelse af verdenen så modsætningsfyldt, at man må stille sig det spørgsmål:

På hvilken øde ø, helt uden kontakt med omverdenen, har pågældende boet på de sidste mange år?

Den “øde ø” skal i den forbindelses forstås som en psykoselignende tilstand, hvor personen lever i sig egen lille verden. Afsondret fra den omgivende verden. Som pågældende så pludseligt skal forholde sig til. Med det resultat, at pågældende forsøger at få virkeligheden til at passe med den psykotiske verden.

Dét, der er forkert  er den antagelse, er at det er samfundsindretningen, der er årsagen. Hvorfor man ved at ændre samfundsindretningen, underforstået kan standse stigningen af danskere, der har “narcissisme”.

Men sådan hænger tingene bare ikke sammen.

Samfundsindretningen er jo netop ikke kommet af sig selv, og er derfor ikke påduttende befolkningen alvorlige psykiske personlighedsforstyrrelse, uden der er en meget naturlig forklaring på udviklingen af “narcissismen”. Som problemet tilbagevendende omtales  i artiklen, som var det en  overkommelig “forkølelse”.

Nedenstående lille video er omhandlende den sociale arv, og hvorledes det unaturlige hos mennesket konsekvent og hele tiden opformeres….

 

Childern see, Childern do. Make your influence positive

 

Et meget overset problem i forhold til det narcissistiske menneske er evnen til empati!

.

Empati er evnen til at sanse og forstå andre mennesker på det ubevidste, nonverbale niveau. En færdighed vi har med os fra primatverdenen. Det er en evne, der er særligt udviklet hos kvinden. Der jo skal evne at forstå det helt lille barns følelsesniveauer, hvor det endnu ikke har noget sprog. Barnet er omvendt ligeså sanseligt i forhold til dets mors nonverbale kommunikation

Er den ubevidste, nonverbale kommunikation ikke naturlig vil det skade barnets naturlighed i form af kronisk utryghed og angst. Det danner sig nu sin egen virkelighed, der skal kompensere for den manglende naturlighed. Derved dannes der en psykotisk verden.

Hos det narcissistiske menneske befinder evnen til empati sig i dag i den alvorlige ende af skalaen. Dermed er forældreevnen så skadet, at de narcissistisk syge mennesker er ganske uegnede som forældre.

Dette psykiske forfald forekommer ikke hos nogen anden art i naturen. Hvilket burde få samtlige forskere til at reagere med store armbevægelser. Men det gør de ikke. For de ser mennesket som noget, der er hævet over det primitive. Konsekvensen bliver derfor, at mennesket, i konsekvens af den sociale arvs vedvarende opformering af det psykisk syge, bliver så primitiv og unaturlig i sin adfærd, at vi nu taler om psykopati.

I min levetid fra 1955 og frem til i dag er menneskene, med udspring i den vestlige verden, blevet en altødelæggende trussel mod hele livsgrundlaget, naturen, og dermed en alvorlig trussel mod hele menneskeheden. Og det skyldes alt sammen den teknologiske udvikling. I dag er menneskene i den vestlige verden repræsenterende det mest psykisk syge, der nogensinde har betrådt jorden!

 

Men det til trods tror de sig helt normale!

Det skyldes normalitets-faktoren. Der gør gældende, at samfundsnormaliteten altid er den gennemsnitlige psykiske tilstand i en given befolkningsgruppe, på et givet tidspunkt. Har mange nok det på samme måde, da ses det i gruppen som en normalitet.

Derfor er det i dag i den vestlige verden helt normalt at være narcissistisk personlighedsforstyrrede. Og det til trods for, at det er en særdeles alvorlig personlighedsforstyrrelse, der kun er et lille trin fra at nå slutstadiet på den psykologiske rangstige.

Nemlig den karakterafvigende personlighedsforstyrrelse:

Det psykopatiske menneske!

Hvad har psykologerne så forstået af det hele:

Intet overhovedet!

 

.

Det er ikke børnenes skyld

https://holmskjold.net/det-er-ikke-boernenes-skyld/

 .

Teknologien er ikke løsningen, men problemet

https://holmskjold.net/teknologien-er-ikke-loesningen-men-problemet/

 .