Når Dansk Folkepartis retorik bliver til virkelighed…..

I takt med befolkningen glemmer fortiden, og i takt med efterkommerne kun forstår nutiden.

.

Så er det historien gentager sig selv…!

.

.

Hermann Göring, Nürnbergprocessen

Citat:

“Selvfølgelig ønsker almindelige mennesker ikke krig. Men i sidste ende er det lederne for et land, der bestemmer politikken.

Og det er altid en simpel sag at trække folk med sig om end det er et demokrati, et fascist diktatur, et parlament eller et kommunistisk diktatur.

Folket vil altid udføre det lederne ønsker. Det er let. Det eneste du skal gøre er at fortælle dem, at de er under angreb.

Og alle pacifister skal man så anklage for at have mangel på patriotisme og for at udsætte landet for fare.

Det virker på samme måde i hvert eneste land.”

Citat slut.

.

.

.

Krystalnatten for 75 år siden markerede et skift i nazisternes jødepolitik.

.

Indtil da skulle de forhadte borgere ud af landet.

Derefter blev målet deres fysiske elimination.

Der var to linjer i nazitoppen.

Den linje, som hidtil havde været fremherskende, gik ud på at udrense jøderne ved at tvinge dem til at forlade Tyskland.

Med Krystalnatten fik tilhængerne af fysisk vold mod jøderne overtaget.

Johannes Lang forsker i folkedrabs-psykologi ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han peger på, at Krystalnatten i denne forstand er et typisk eksempel på den gruppedynamik, der opstår, når der gives frit lejde til at øve vold.

Selvom det ikke blev sagt ligeud, lå det i luften, at der var frit slag til vold.

.

.

Der skabes et moralsk rum, hvor ting bliver tilladt, man ellers aldrig ville gøre. Og man skal huske på, at nazisternes antisemitiske propaganda var ekstremt verbalt voldelig.

Den almindelige politiske og ideologiske stemning hører med til de forudsætninger, der gør Krystalnatten mulig, siger Johannes Lang.

Adskillige historikere har peget på, at Krystalnatten i vid udstrækning var Joseph Goebbels værk.

Med Krystalnatten fik tilhængerne af fysisk vold mod jøderne overtaget, siger Ulrich Baumann, kurator for udstillingen Es brennt (Det brænder), der er organiseret i anledning af 75-året for Krystalnatten af holocaustmuseet Denkmal für die ermordeten Juden Europas i Berlin.

.

.

Krystalnatten beskrives ofte som første del af holocaust. Men historikerne peger også på, at den fysiske vold, som for alvor indledes med Krystalnatten, er af en anden karakter end udryddelseslejrene.

Under Krystalnatten ser vi både SA og SS spille en betydelig rolle. SA står for den vulgære, direkte og tydelige fysiske gadevold, som virker afskrækkende på den tyske befolkning.

SS står omvendt for en langt mere disciplineret, organiseret vold. Krystalnatten er det sidste store udbrud af SA-volden. Med udryddelseslejrene, som etableres senere, er det SS-metoderne og den disciplinerede vold, der bringes i anvendelse, siger Johannes Lang.

.

.

Men hvad var hensigten med at udløse dette massive, systematiske overgreb mod jøderne?

Behovet for at beslaglægge jødernes ejendom for at skaffe penge til den forestående krigsindsats fremstilles ofte som et af motiverne. Her er Krystalnatten i nogen grad et selvmål, idet regningen for de mange tusinde knuste ruder i første omgang bliver sendt til de tyske forsikringsselskaber.

Løsningen bliver en lov, der pålægger jøderne det fulde ansvar for ødelæggelserne, fordi de havde udløst det tyske folks retfærdige vrede med drabet på vom Rath. De blev derfor pålagt en bøde på en milliard rigsmark, som blev udredt via en konfiskering af 20 procent af al jødisk ejendom.

.

.

Jøderne var Krystalnattens ofre, men det fremstilles, som om de selv var skyld i den. Krystalnatten er i denne forstand medvirkende til, at jødeproblemet herefter fremstilles som et politiproblem, hvor jøderne bliver beskrevet som kriminelle, siger Ulrich Baumann.

Men meningen med Krystalnatten var især at sprede rædsel blandt jøderne og gøre det klart, at det var livsfarligt at blive i landet, påpeger Johannes Lang.

I 1935 havde Nürnberglovene begrænset de tyske jøders borgerrettigheder. Den såkaldte arisering af økonomien skulle marginalisere jøderne økonomisk, og naziregimet havde en klar målsætning om at favorisere jødernes emigration ud af landet.

.

.

Der gives ordre til at anholde 30.000 jøder, fortrinsvis unge jødiske mænd, og sende dem i koncentrationslejre. Men alle de, der kan bevise, at de har planer om at emigrere, løslades igen. Det er denne strategi om at rense Tyskland for jøder ved at få dem til at emigrere, som ændrer sig med Krystalnatten, siger Johannes Lang.

Det skyldes ikke mindst, at de øvrige europæiske lande mildt sagt ikke var vilde med at give asyl til de tyske jøder.

Selvom både USA og Storbritannien protesterede kraftigt efter Krystalnatten, og Storbritannien indledte den såkaldte Kindertransport, der hentede 10.000 jødiske børn ud af Tyskland, Østrig, Polen og Tjekkoslovakiet, forblev grænserne lukkede for de jødiske flygtninge.

.

.

En del af folkedrabs-psykologien er en nationalistisk logik, der gik på, at man ikke ville have jøder i Tyskland. Emigrations-politikken kunne have været en måde at skaffe sig af med de tyske jøder på, men med invasionen af Polen og Rusland ændrer problemet karakter.

Den eneste mulighed er at dræbe dem.

Denne egentlige folkedrabs-logik kommer først lidt senere, i 1941 og 1942 med Endlösung. Men Krystalnatten er det første store eksempel på fysisk vold mod jøderne.

Det er her, man ser, at det kan lade sig gøre. Man prøver en grænse af og konstaterer, at protesterne er minimale, siger Johannes Lang.

.

.

Det hænger sammen med, påpeger han, at der ikke er nogen organiseret opposition til at protestere.

Nazisternes første ofre var netop de interne fjender i skikkelse af ideologiske modstandere. Dertil kommer, påpeger Ulrich Baumann, at tyskerne var bange. Og især imprægneret af anti-semitismen.

Folk var anti-semitiske. De var villige til at deltage i overgrebene.

Antisemitisme hviler på stereotype opfattelser af jøder, men antisemitismen er i sig selv en form for vold.

Den antisemitiske propaganda er fuld af voldelige billeder, og det er denne propaganda, der gør den fysiske vold mulig, siger Ulrich Baumann.

Krystalnatten er en kulmination på nazisternes antisemitiske propaganda, pointerer også Johannes Lang.

.

Dansk Folkeparti bag facaden.

.

.

DF’s retorik har haft konsekvenser

Medlem af Folketingets integrationsudvalg Eyvind Vesselbo (V) har på det seneste taget til orde imod regeringens følgagtighed over for DF’s ideologiske indfald.

Mandag den 9. november 2009

.

Eyvind Vesselbo mener, at DF-retorikken sætter unødige skel i befolkningen.

»Retorikken har en enorm betydning. Både for den måde man formulerer lovgivning på, men også i den måde et samfund fungerer på. Hvis man er meget skarp i retorikken, så er det klart, at andre føler sig ramt.

Og dér har Dansk Folkepartis retorik haft konsekvenser for integrationen,« siger han.

.

.

Som eksempel på DF-inspirerede forslag nævner Eyvind Vesselbo de konservatives forslag om et burkaforbud.

»Jeg er ganske overbevist om, at det forslag ikke alene kom, fordi de konservative syntes, at det var en god idé.

Det kom også, fordi DF på et tidligere tidspunkt havde nævnt noget lignende. Og derfor tog de konservative det op som en del af et politisk spil.

På den måde rykker DF grænser – også i mit eget parti.

Men jeg mener ikke, at det er vores opgave at konkurrere på skarp retorik. Vi skal føre vores egen politik, som i substansen handler mere om frisind og kreativitet end om evige stramninger og forbud. Og så må vi se, hvad vi kan mødes med DF om.«

.

.

Andre eksempler på DF’s hårde retorik fra den seneste tid er forslagene om pædofili-løbesedler, lokale folkeafstemninger om moské-byggerier og kravet om genindførelse af grænsekontrollen efter det seneste afværgede komplot mod medarbejdere fra Jyllands-Posten.

Alle tre forslag er dog blevet pure afvist af samtlige andre partier. Ifølge Eyvind Vesselbo med god grund, da udspillene er udtryk for politik, der ikke griber fat ved ondets rod.

»Det er eksempler på politik, der på den ene side går længere ud, end hvad der er vedtaget i forvejen. Og på den anden side ikke vil pege på løsninger, fordi de både er på kant med vores grundlov og internationale forpligtelser. De forslag er mere med til at udskille dele af befolkningen, end de bidrager til at løse problemer,« mener han.

.

.

»Uden at jeg skal sige, hvad DF står for, så har jeg ikke indtrykket af, at de på samme måde som jeg mener, at vejen til at klare udlændingeområdet går gennem en bedre integration.«

Kilde: kristeligt-dagblad.dk – Kilde: ugebreveta4.dk

.

DF-ledelse bakker op om forbud mod skæg på hospitaler

Det er det religiøst betingede ved skæg, som er alarmerende, mener Dansk Folkepartis gruppeformand.

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Nye Borgerlige: Et forklædt nazi-parti… Så giv agt!

.