Muslimerne er jaget vildt og bruges af politikerne som fjendebillede

Man vil dikterer en religion at indrette sig efter en sekulær samfundsindretning, hvor porno og afklædte kvinder i dag udstilles offentligt som en selvfølge.

Det har intet med danskhed at gøre. Det har intet med naturlighed at gøre.

Gå nogle generationer tilbage, og du vil se en danskhed, der havde mange lighedspunkter med den muslimske.

Herunder tørklædet.

.

Intet folketingsvalg, uden politikerne skal drøfte muslimerne som et alvorligt samfundsproblem. Hvad de ikke er på anden måde, end de er muslimer, og derfor har en anden måde at se samfundet på. Hvilket er helt sammenfalden med den politiske forskellighed i øvrigt, der også har forskellige vinkler til samfundsindretningen.

Politikernes problem er, at de ikke forsøger at forstå forskelligheden mellem den muslimske virkelighedsopfattelse kontra den vestlige. Hvilket for det første ikke er særligt begavet, og for det andet røbende en “vi alene vide” mentalitet.

Imam Abdul Wahid Pedersen

Muslimerne skal på den anden side ikke roses for deres evner til at beskrive islam på en for den vestlige verden forståelig måde. Man kan ikke bare citerer koranen og så forvente, at den danske befolkning i almindelighed forstår budskabet. Når selv ikke islam-forskerne forstår noget af det hele.

Muslimerne er pr definition den sidste budbringers budbringere med en sandhed til hele menneskeheden. Der mere end nogensinde er påkrævet.

Men tavsheden er larmende, som en motorcykel for fulde hammer, og verden bliver ikke beriget med en ophøjet tænkning og forståelse af det skabte. Der slet ikke tillader en samfundsindretning som den ekstremt unaturlige vestlige, som også Danmark i sin vildfarelse er repræsenterende.

Derfor er det så usigeligt let for politikerne helt uimodsagt at bruge muslimerne som fjendebillede i forhold til de såkaldte “billige stemmer”, der omfatter den mindst intelligente del af befolkningen, der udgør størstedelen. Der løbende indprentes, at deres trængsler skyldes muslimerne, og ikke politikerne.

Og da de ikke er særligt godt begavet, hoppe de på limpinden, og stemmer på de partier, der er bedst til at manipulere dem.

Det startede med Dansk Folkepartiet, hvis hele eksistensgrundlag var islamofobi, og som nu har bredt sig til samtlige partier.

Hvorfor muslimerne nu er jaget vildt fra alle sider.

Imamerne, der burde forsvar islam, kryber langs vægpanelerne, søgende efter et musehul, hvor de kan gemme sig. Hvis de ikke er så moderate i fortolkningen af islam, at de støtter den førte politik.

Hvorved de hverken er imamer eller muslimer.

Muslimernes tavshed er larmende i det offentlige rum!

.

Hykleriet og racismen taler derimod for sig selv.

.

Der er ellers angrebspunkter nok at tage afsæt i for muslimerne, i forhold til den vestlig samfundsindretning. Der helt påviseligt kun gør befolkningen mere og mere psykisk syge. Herunder også de muslimske børn, der indoktrineres samme syge tænkning.

Og det lige fra de kommer i børnehave til de hældes ud af skolerne i den anden ende.

Det er alt sammen i direkte modstrid med Allah swt vilje med det skabte. Der ikke skabte naturligheden for mennesket så skulle nedbryde naturligheden. Hvor det ikke mindst påbuddet til moderen, at være nærværende mor for børnene, og påbuddet til faderen, at være beskyttende sin familie mod alle angreb, er det helt centrale.

Dette familieforhold er i dag udansk, uagtet det har være danskheden blot får generationer tilbage, og videre en naturlighed helt tilbage til stenalderen.

Tilsidesættelsen af naturligheden har gjort, at mændene i dag er slægtende kvinderne så meget på, at det kun er udseendet til forskel.

Hvornår er nok…. nok?

Pia Olsen Dyhr (SF): For at vi udviser tolerance over for Islam, kræver vi……!

.

.

“Jan E. Jørgensen”

Venstres Jan E. Jørgensen vil tage kontanthjælpen fra muslimske kvinder, der ikke vil smide niqab eller burka.

Socialdemokratiet mener det er en “god ide.”

Københavns beskæftigelsesborgmester siger, at det ikke vil ændre noget.

For systemet er allerede indrettet således, at muslimske kvinder, der bærer niqab eller burka, skal fjerne sløret, hvis de vil have kontanthjælp.

For så længe de har sløret ansigtet, og ikke vil svigte deres børn, for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, bør de heller ikke modtage kontanthjælp eller dagpenge, mener Venstres…. menneskerettighedsordfører…., Jan E. Jørgensen.

Der tydeligvis intet ved om menneskerettigheder, endsige noget om børnenes naturlige opvækst.

”Hvis du vælger at gå tildækket med burka eller niqab, så er der ikke nogen, der vil ansætte dig. Og dermed står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og så kan du selvfølgelig heller ikke få så meget som én krone i støtte,” fortæller Jan E. Jørgensen til Radio24syv.

.

.

I dag kan en kommune tage kontanthjælpen fra kvinder, der bærer burka eller niqab, hvis de siger nej til at tage et konkret job, der kræver, de viser ansigtet. Men der behøver ikke først foreligge et jobtilbud, siger Jan E. Jørgensen. Han mener, at et synligt ansigt skal være en forudsætning for overhovedet at få hjælp fra kommunen.

Jan E. Jørgensen tror modsat sin partikammerat Marcus Knuth, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ikke på, at et forbud er vejen frem.

”Jeg tror, det er mere effektivt, hvis vi siger, at vi klapper kassen fuldstændigt i. Fordi nej, søster. Du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, når du ikke vil vise dit ansigt,” siger Jan E. Jørgensen til Radio24syv

.

.

Leif Lahn Jensen

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen afventer Venstres forslag, men han er umiddelbart positivt stemt og kalder forslaget ”interessant”.

”Vi bliver nødt til at sikre, at de her kvinder bliver integreret, og det gør de kun, hvis de smider deres burka, og kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor er vi villige til at se på alle gode forslag for at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet,” siger Leif Lahn Jensen til Radio24syv.

Hos Enhedslisten mener partiets beskæftigelsesordfører Finn Sørensen ikke, at forslaget vil gavne noget:

”Det er ikke et job for Christiansborg at lave en firkantet lovgivning på det her område. Det er jobcentrene bedst til. De ved bedst, hvordan man får sådan nogle kvinder ind på arbejdsmarkedet,” siger Finn Sørensen til Radio24syv.

På Københavns Rådhus synes integrations- og beskæftigelsesborgmester i København Kommune, Anne Mee Allerslev, at det er unødvendigt med flere regler på området.

”Jeg tvivler meget på, at forslaget overhovedet er lovligt, og jeg synes i virkeligheden, at det er lidt et typisk Christiansborg-fnidder-forslag. Man prøver at gøre et problem ud af noget, kommunerne godt kan finde ud af at håndtere i hverdagen, for vi har allerede ret stramme regler på beskæftigelsesområdet,” siger Anna Mee Allerslev til Radio24syv.

Hun påpeger desuden, at problemet – i så fald det eksisterer – er meget småt. Det drejer sig ifølge hende om 100-200 personer på landsplan.

.

Narcissismens børn er et stærkt undervurderet samfundsproblem

.