Morten (53) vil halvere bestanden: – hjortene er værre end tørken

Den norske og svenske politik omkring deres rovdyr skaber store ubalancer i naturen, der så får konsekvenser for omgivelserne.

.

Landmænd i Vestnorge er fortvivlede over det store antal hjorte, der gør mere skade på græsning end tørken.

Hjortejagten er ikke nok til at reducere den stigende hjortebestand, siger Norske Bondelag.

De tre store hjorte-amter er Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Her gør skaderne efter Rå- og Krondyr mere skade på bøndernes arealer, end tørken har ødelagt.

Den første september gik startskuddet til dette års hjortejagt.

I den tidligere jagtsæson nedlagde jægere 42,500 hjorte. Det er en stigning på 12,7 procent i forhold til den foregående sæson.

Men det er langt fra nok, lyder det fra landmændene i distrikterne.

.

Men for jægerne er hjortene ikke kun et bytte, men i høj grad også en meget indbringende forretning.

Hvorfor de ikke ønsker en lille hjortebestand.

For jægerne er rovdyrene et problem, da de netop går efter de samme hjorte, som skader landmændenes forretning.

.

Norge: Bjørn skudt efter 10 timers jagt – Sverige: 50 bjørne skudt den første dag.

Rovdyrenes naturlige rolle i naturen er at være regulerende bestandene.

.

Er gået væk fra at holde køer

Morten Hjortland (53) stoppede for et stykke tid med køer efter hjortene havde ødelagt græsningsarealerne.

– Vi har genindrettet laden til hundepension. Det er meget nemmere at købe foder til hundene, når vi ikke har nogen foder til køerne, der stod der tidligere, fordi hjortene spiste det. Hjortene bruger også markerne som toiletter, og de ødelægger det, der vil blive køernes foder til vinter, sukker Hjorteland opgivende.

Han ønsker mindst halvdelen af hjortebestanden skudt væk.

Leder i Norsk Bondelag, Lars Petter Bartnes (49), siger, at det er dramatisk, at hjorte ødelægger græsning for store summer penge og foreslår at reducere bestanden ved at give tilladelse til at skyde “skadedyr”, allerede før jagten begynder.

“Den ekstreme varme og tørken bringer i særklasse de norske landmænd i en særlig position og katastrofe, hvor skaderne, som hjortene påfører landmænd langs kysten også er dramatiske,” fortæller han.

Det er et kommunalt ansvar at forvalte tingene, så det er muligt at opretholde fødevareproduktionen. “Vi er nødt til at have kraftigere beskydning af hjortene, mere omfattende skadedyrsbekæmpelse og øgede jagtkvoter,” sagde Bartnes.

.

Ulvedebat: Politikerne misbruger rovdyr-debatten for at vinde stemmer

.

Mister hundredtusindvis af kroner

Hjortepopulationen eskalerer hvert år. Flere landmænd har fået halveret produktion af foder på grund af hjortene, der spiser græs og “skider” på markerne, så vinteren foder bliver forurenet.

– kan de ikke bare oprette hegn?

Vi har forsøgt at beskytte dele af vores marker med høje el-hegn, men de finder altid løsninger. Hos os er hjortene et større problem end tørke, sagde Hjorteland.

– Hvordan tror du Østlandsbønderne reagerer på det?

– Jeg har ondt af dem. Vi kan ikke gøre så meget ved klimaet, men hjorte vi kan gøre noget ved. Jeg vil have en halvering af hjortebestanden, i det mindste, siger han.

Hjortene vi vil have i vores fauna, men de skal blive i skoven, og bør ikke gå ind mellem husene, på landbrugsjord eller i haverne, afslutter Hjorteland.

Kilde: TV2.no

.

Licensjægere eller den norske regerings udryddelseshær?

Norsk ulve-politik vurderes som trussel mod den Skandinaviske ulvebestand

.