Moder Jord: »De næste ganske få år bliver de vigtigste i menneskehedens historie.«

Menneskeheden synes nu at være nået til sidste kapitel – Den første selvskabte 6. massedød i Jordens historie.

.

Tage ikke fejl her…..!

Moder Jord er slet ikke moderlig…

men særdeles meget dræbende!

.

»De kommende få år er nok de vigtigste i vores historie.«

 

Klodens gennemsnitlige temperatur er allerede steget med én grad celsius og det vil derfor kræve et livreddende politisk paradigmeskifte alene bare det at holde målet fra Paris-aftalen om at begrænse klodens opvarmning til gennemsnitligt 1,5 grad, advarer FN i ny klimarapport

På den baggrund vurderer FN’s klimapanel i en ny rapport, der offentliggøres i dag mandag, hvor langt vi er fra at nå målet om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grad, og hvad konsekvenserne af opvarmningen bliver.

Konsekvenserne bliver særdeles voldsomme blandt andet i forhold til klodens dyre- og planteliv.

Undersøgelser af 105.000 forskellige arter viser, at to-tre gange så mange planter og insekter vil miste op imod halvdelen af deres bestand ved 2 grader i stedet for 1,5.

Det samme gælder eksempelvis vandforsyningen, hvor forskellen mellem 1,5 og to grader betyder, at dobbelt så mange mennesker vil blive ramt af vandmangel.

Permafrostens afsmeltning accelereres også, jo varmere det bliver, og mellem 1,5 til 2,5 millioner km2 vil blive optøet ved to grader i stedet for 1,5 grad.

.

Efter den 5. masseudryddelse genskabtes det liv vi ser i dag.

Men så kom Homo sapiens (det tænkende menneske) på banen….!

.

I denne uge er forsamlet hundredvis af forskere og embedsmænd fra mere end 190 lande i et kongrescenter i den sydkoreanske by Incheon.

De forsøger at blive enige om den første officielle frigivelse af en rapport, der samler det man i dag ved om, hvordan verden bliver påvirket, ikke hvis, men når den globale opvarmning når op på min. +1.5 grader.

Det nemlig langt fra uden betydning, om temperaturen på Jorden stiger med 1,5 eller 2 grader i forhold til før industrialiseringen for blot små 150 år siden.

Sådan lyder det i en ny klimarapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, der fremlægges i dag mandag.

Hvad vil der ske med koralrevene?

Hvordan vil de ekstreme vejrbegivenheder og tørken udvikle sig?

Hvad med hedebølgerne?

Og hvilke forskellige “veje”, tager økonomierne, hvis man vælger at holde temperaturen på max. +1.5 grad?

.

Som situationen er, hvis man medtager alle de ting, som de 190 lande har forpligtet sig til at gøre, som en del af Paris aftalen, vil de globale temperaturer sandsynligvis nå et godt stykke op over de +3C.

Et panel af verdens bedste klimaforskere anbefaler derfor langt kraftigere nedskæringer af den fossile forurening, dersom man vil afværge en livsfarlig stigning i de globale temperaturer.

– Enhver ekstra opvarmning har betydning. Især fordi en opvarmning på 1,5 grader eller mere øger risikoen for længerevarende og uoprettelige ændringer på økosystemerne, skriver Hans-Otte Pörtner, der er formand i en af klimapanelets arbejdsgrupper, i en pressemeddelelse.

I dag er temperaturen på kloden allerede steget med cirka 1 grad siden omkring 1850. Og ifølge rapporten har denne stigning allerede haft betydning.

.

.

Hvis Jorden bliver 1,5 grader varmere, vil det i år 2100 betyde, at vandstanden i havene vil være steget omkring ti centimeter mindre, end hvis temperaturstigningen kommer op på 2 grader.

Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer og administrerende direktør for Nansen Centeret i Bergen, peger på, at man allerede ved den nuværende globale opvarmning ser, hvordan det har påvirket isen.

– Vi kan set det allerede nu ved med en stigning på 1 grad, at Antarktis er blevet ustabil, og det samme gælder indlandsisen på Grønland. Isen trækker sig tilbage. Der er mere is, der flyder ud i havet, siger han og peger på, at det også skaber en lang række dynamiske effekter.

“To grader er ikke længere de to grader, som vi troede, det var,” siger Kaisa Kosonen fra Greenpeace, der overvåger udviklingen i IPCC’s +1.5 C rapport.

“Det bliver mere og mere meningsløst med et klimamål, når man ser på de risici, der kan komme ud af det, og hvad vi allerede er vidne til, og det med en enkelt grad – hvorfor vil man have et max. +2c mål, der ikke beskytte noget?”

Får man ikke styr på denne udvikling, der i bedste fald stadig kan kontrollers, ender vi med at skabe en hel serie af andre klima-monstre, som vi ikke kan kontrollere.

Selv med det nuværende niveau med opvarmning på omkring +1c over den førindustrielle tidsalder, kan vi allerede have krydset et vendepunkt i forhold til de frygtede domino-processer, som de stigende temperaturer vil udløse.

.

.

Og det skal understreges, at disse processer ikke er lineære og ofte har indbyggede feedback-processer, der genererer Tipping Point selvforstærkende udviklinger.

For eksempel den smeltende permafrost, hvor de kemiske proces, der nedbryder plantevæksten i jorden, genererer varme og metan, hvilket fører til yderligere smeltning og så videre.

Der er også en vigtigt tidshorisont, hvor spørgsmål er om vi taler årtier eller årtusinder, og det er meget vigtigt for, hvordan samfundet kan reagere.

Mens alle de påstande, der fremføres er berettiget, har vi simpelthen ikke data til at kontrollere, om disse påstande er sande.

Men meget indikerer, at vi allerede er gået så meget for vidt, og der ingen vej er tilbage.

Derfor mener han også, at det er utopi at tro, at man kan nå målet fra Paris-klimaaftalen med en stigning på maksimum 1,5-2 grader.

– Jeg ser det som en meget svær mission med 1,5 og 2 grader, fordi IPCC i den seneste rapport siger, at der skal sætte massivt ind i begrænsningen af CO2 i atmosfæren.

Og det er en massiv indsats her og nu. Vi har ikke tid til at vente, siger han.

Desuden viser rapporten, at en isfri sommer i Det Arktiske Ocean sandsynligvis vil forekomme en gang hvert århundrede ved en temperaturstigning på 1,5 grader.

Bliver det derimod 2 grader varmere, vil det ske en gang hvert årti, lyder det.

Kilde: altinget.dkKilde: berlingske.dk – Kilde: information.dk – Kilde: theguardian.com

.

Wave of Climate Migration

“En ubekvem sandhed”: Optøningen af permafrosten bliver menneskehedens endelige

.